Anda di halaman 1dari 3

PERJANJIAN JUAL BELI KERETA

A. Surat perjanjian ini dibuat pada hari ini ………………………………… di antara


PIERRIE SINGH (No. K/P : 810521-12-5373) (selepas ini dikenali sebagai
“Penjual”) yang mempunyai alamat di Kampung Matambai, Jalan Kepayan
Kobusak, Peti Surat 17952 88874 Kota Kinabalu, Sabah di satu pihak;

dan BINHAD BIN ROBIN (No. K/P : 850315-12-5491) (selepas ini dikenali
sebagai “Pembeli”) yang mempunyai alamat di Batu 3, Jalan Apas, 91000
Tawau, Sabah di satu pihak yang lain.

B. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju untuk menjual keretanya jenis Isuzu


DMAX dengan No. Pendaftaran SAB7399K (selepas ini disebut sebagai
“kereta tersebut”) kepada Pembeli dengan harga sebanyak RM33,000.00.

Berikut adalah butir-butiran kereta tersebut: -

(i) No. Chasis/ No. Enjin : JAATFS85HB7103213/4JJ1-JR3070


(ii) Buatan/Nama Model : Isuzu/TFS85HD1
(iii) Keupayaan Enjin : 2999
(iv) Bahan Bakar : Diesel Hijau
(v) Status Asal : Pemasangan Tempatan
(vi) Kelas Kegunaan : PSDN-JIP/VAN/BAS/KVN IND
(vii) Jenis Badan/Tahun Dibuat : Pick-Up/2012
(viii) Tarikh Pendaftaran : 23/8/2012

C. Penjual juga bersetuju bahawa Pembeli akan membuat pembayaran secara


ansuran sebanyak RM1,000.00 sebulan selama 33 bulan.

D. Pembayaran harus dilakukan dalam masa seminggu pada setiap 25 haribulan.


Berikut merupakan pelan pembayaran yang dipersetujui oleh kedua-dua
pihak:-

1
JADUAL PEMBAYARAN ANSURAN

Bulan & Tahun Harga Kereta : Baki


RM33,000.00

Jumlah Pembayaran
(–)
RM33,000
Mei, 2019 RM1,000 RM32,000
Jun, 2019 RM1,000 RM31,000
Julai, 2019 RM1,000 RM30,000
Ogos, 2019 RM1,000 RM29,000
September, 2019 RM1,000 RM28,000
Oktober, 2019 RM1,000 RM27,000
November, 2019 RM1,000 RM26,000
Disember, 2019 RM1,000 RM25,000
Januari, 2020 RM1,000 RM24,000
Februari, 2020 RM1,000 RM23,000
Mac, 2020 RM1,000 RM22,000
April, 2020 RM1,000 RM21,000
Mei, 2020 RM1,000 RM20,000
Jun, 2020 RM1,000 RM19,000
Julai, 2020 RM1,000 RM18,000
Ogos, 2020 RM1,000 RM17,000
September, 2020 RM1,000 RM16,000
Oktober, 2020 RM1,000 RM15,000
November, 2020 RM1,000 RM14,000
Disember, 2020 RM1,000 RM13,000
Januari, 2021 RM1,000 RM12,000
Februari, 2021 RM1,000 RM11,000
Mac, 2021 RM1,000 RM10,000
April, 2021 RM1,000 RM9,000
Mei, 2021 RM1,000 RM8,000
Jun, 2021 RM1,000 RM7,000
Julai, 2021 RM1,000 RM6,000
Ogos, 2021 RM1,000 RM5,000
September, 2021 RM1,000 RM4,000
Oktober, 2021 RM1,000 RM3,000
November, 2021 RM1,000 RM2,000
Disember, 2021 RM1,000 RM1,000
RM0 RM0

E. Pembayaran ansuran haruslah dilakukan ke akaun Penjual dinyatakan seperti


berikut: -
Nama : Pierrie Singh
Akaun No. CIMB : 7010004376

2
F. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan
seperti berikut: -
(i) Penjual tidak boleh menjual kereta tersebut kepada orang lain tanpa
persetujuan Pembeli. Jika didapati Penjual berbuat sedemikian maka
Pembeli berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap
Penjual;
(ii) Penjual bersetuju untuk membuat pindah milik dalam geran berdaftar
bagi kereta tersebut apabila Pembeli telah membuat pembayaran
penuh; dan
(iii) Penjual berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap
Pembeli dan mengambil balik kereta tersebut jika Pembeli ingkar dalam
membuat pembayaran ansuran selama tiga (3) bulan berturut-turut.

Dipersetujui dan ditandatangani )


oleh Penjual yang tersebut diatas )
pada ……………………………………. ) ………………………………….

Disaksikan oleh,

……………………………………….

Dipersetujui dan ditandatangani )


oleh Pembeli yang tersebut diatas )
pada …………………………………. ) ………………………………….

Disaksikan oleh,

……………………………………….