Anda di halaman 1dari 4

1. Sila pertama pancasila berbunyi: Ketuhanan yang Maha Esa.

Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama padaTuhannya.

Gambar1. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing masing

2. Sila kedua pancasila berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan


beradab.

Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya
semuanya sama didunia ini.

Gambar2. Gotong Royong


3. Sila ketiga pancasila berbunyi: Persatuan indonesia.
Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga Negara indonesia untuk bersatu
membangun negeri ini.

Gambar3. Bhineka Tunggal Ika

4. Sila keempat pancasila berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh


hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam
menyelesaikan

Gambar4. Musyawarah untuk mencapai mufakat


5. Sila kelima pancasila berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia.
Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil padas emua orang.

Gambar5. Pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia


TUGAS KLIPING
“ NILAI,SIKAP,PERILAKU YANG SESUAI DENGAN PANCASILA”

disusun Oleh :
Nama : NAYLA JANEETA ADEJUNA
KELAS :VA

SDN 22 LUBUK MINTURUN


TAHUN AJARAN 2019/2020