Anda di halaman 1dari 4

Falsafah

Lebih dikenali dibarat dengan nama


"Averroes". -Hidup sederhana dan bersahaja tanpa
- Lahir di Kota Cordova, Sepanyol. mempedulikan tentang pakaian, harta
- Nama sebenar: Abu Al Walid benda atau masa depan.
Muhammad Bin Ahmad Bin
Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad -Bersifat pemurah kepada semua orang
Bin Rushd. meskipun mereka yang pernah
- Gelaran: "Pendita Abu Walid". memusuhi atau menghinanya.
- Pernah menjadi hakim di Kota
Seville dan Kota Cordova. -Bersifat rendah diri terutama kepada
orang-orang miskin, tetapi mengambil
berat tentang harga diri, maruah dan
pantang merendah diri kepada orang-
orang yang berpangkat besar.

Tokoh –tokoh falsafah


pendidikan Islam.
Ibnu Rushd
(520-595 Hijrah)

Sumbangan

1. Kuliliyah fit - Thibb - mengandungi 16 jilid mengenai perubatan secara


umum.
2. Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah).
3. Tafsir Urjuza - mengenai perubatan dan tauhid, Taslul.
4. Kasyful Adillah - tentang ilmu kalam dan mengungkap persoalan
falsafah dan agama.
5. Tahafatul Tahafut - mengulas buku Imam Al- Ghazali
berjudul Tahafatul Falaisafah.
6. Muwafatil Hikmah Wal Syari'a - membicarakan persamaan falsafah
dengan agama.
Seorang tokoh falsafah,
sejarah dan sosiologi.
Riwayat hidup.

-Nama penuh: Abdurahman bin


Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Falsafah Pendidikan:
bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin
Ibrahim bin Abdurahman bin Ibn Khaldun. - Ilmu teologi dan
-Lahir di Tunis, Tunisia pada tahun 1332. mistik (rohani)
-Menceburkan diri dalam politik.

Tokoh –tokoh falsafah


Sumbangan pendidikan Islam.
-Universal History Ibn Khaldun (1332 -
-Sejarah Maghrib 1406)
-Lubab al-Mahsul (Summary of the Result)
-Shifa' as-Sail (Healing of the Inquirer)

Menyumbangkan pemikiran beliau dalam Riwayat Hidup


sains, falsafah, logik, sosiologi, perubatan,
matematik dan muzik. -Nama penuh: Abu Nasr Mohammad Ibn
al-Farakh al-Farabi.
-Lahir di Wasij, Turkistan pada 870 AD.
-Ali Sains, Pakar Bahasa dan Ahli
Falsafah.
Tokoh –tokoh
falsafah
pendidikan Islam

Al Farabi Sumbangan
-Fusus al-Hikam - masih digunakan sehingga hari ini.
(870 - 950 AD) -Kitab al-ihsa al 'Ulum - menghuraikan klasifikasi dan
prinsip-prinsip asas sains.
-Ara Ahl al- Madina al-Fadila (The Model City) -
Falsafah Pendidikan: sumbangan dalam sosiologi dan sains politik.
-Kitab al-Musiqa - Merupakan sebuah buku muzik.
- Falsafah teori: ilmu fizik,
metafizik, matematik
- Falsafah amalan: ilmu akhlak
& falsafah politik
Tokoh –tokoh falsafah
pendidikan Islam

Al-Ghazali (1058-1111)

Riwayat Hidup.
-Lahir di Tus, Khorasan, Iran
pada 1058.
-Abu Hamed Mohammad
ibn Mohammad al-Ghazzali. -Belajar ilmu fiqh di Gurgan.
-Melanjutkan pengajian dalam
-Digelar Algazel. bidang agama, falsafah, logik
-Terkenal sebagai ahli dan lain-lain.
falsafah, ahli teologi dan -Meninggal dunia pada tahun
ahli juri yang amat disegani. 1111.

Sumbangan Falsafah pendidikan:


1. Tahafut al-Falasifa - menolak sepenuhnya
pandangan ahli-ahli falsafah Barat. -Menekankan ilmu, akal,
2.Ihya al-Ulum al-Din or Ihya'ul Ulumuddin. Qalbus
3.Maqasid al falasifa - membentangkan teori-teori asas
-menekankan dunia dan
falsafah.
akhirat
4.Miyar al-Nazr fi al-Mantiq (Criterion of Knowledge in
The aArt of Logic). -peranan ibu bapa
5.Mihak al-Nazar fi al-mantiq (Touchstone of Reasoning mencorakkan anak
in Logic).
6.al-Qistas al-mustaqim (The Correct Balance).