Anda di halaman 1dari 1

Fungsi Permintaan

Contoh 3 : Gambarkan fungsi permintaan Pd = – Q + 15


Jawab :
Titik potong bila P = 0 maka 0 = – Q + 15 atau Q = 15 maka titik P;Q adalah (0,15)
Bila Q = 0 maka P = –0 + 15 = 15 sehingga titik P;Q yaitu (15,0)

Fungsi Penawaran
Contoh 4 : Ps = 0,5 Q + 3
Titik potong bila Q = 0 maka P = 0,5(0) + 3 = 3 Titik (0,3)
Bila P = 0 maka 0 = 0,5 Q + 3 atau 0,5 Q = -3 lalu Q = -3/0,5 = -6
Sehingga Titik Q;P adalah (-6,0)