Anda di halaman 1dari 2

PRESENSI SANTRI TAHFIDZUL QUR'AN UMMIL HASANAH LOMPO

KELAS X (MAK)
MAS AS'ADIYAH PUTRA SENGKANG
Jl. Macanang, Kel. Macanang, Kec. Majauleng, Kab. Wajo Email : - / Website : -
BULAN : …………………….. TAHUN : .......................
NO TANGGAL
NO NAMA SISWA L
INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Nur Syam Hidayatullah L
2 Ahmad Reza L
3 Adnan Wahyudi L
4 Kamal Mustamin L
5 A. Muh. Yahya L
6 Muh. Ilyas L
7 Muh. Rosihidin Ismail Rauna L
8 Ahmad Rafiq S L
9 Rangga Maulana L
10 A. Ikhwan L
11 Muh. Irfan L
12 Safar Dinata L
13 Ferdi Yansa L
14 Muh. Syahril L
15
16
17
18
19
20
JUMLAH
Sengkang,
KETERANGAN : Kepala Madrasah,
SISWA LAKI - LAKI 14
SISWA PEREMPUAN 0
JUMLAH KESELURUHAN 14
ABDUL LATIF, S. Pd. I
TAHUN : ..................................
KET
30 31 H S I A

0 0 0 0
ngkang,

BDUL LATIF, S. Pd. I