Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

BLN MG TARIKH TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1 02/01/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
05/01/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.1 Memahami dan mengamalkan 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam
Rukun Islam 3.1.2 Menerangkan kepentingan beramal dengan
Rukun Islam
3.1.3 Menerangkan keburukan tidak beramal
dengan Rukun Islam
3.1.4 Menjelaskan hukum melaksanakan Rukun
Islam dalam kehidupan
JANUARI

2 08/01/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
12/01/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
IBADAH 4.1 Berwuduk dengan sempurna 4.1.1 Menyatakan hukum wuduk
4.1.2 Menyatakan rukun dan sunat wuduk
4.1.3 Menyatakan perkara membatalkan wuduk
4.1.4 Menunjuk cara berwuduk dengan sempurna
3 15/01/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
20/01/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

ADAB DAN AKHLAK 5.1 Adab sebelum tidur dan bangun 5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur dan bangun
ISLAMIAH tidur dari tidur
5.1.2 Mengenal pasti adab sebelum tidur dan
bangun dari tidur
5.1.3 Menjelaskan kebaikan beradab sebelum dan
selepas tidur
4 22/01/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
26/01/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
5 29/01/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
02/02/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
FEBRUARI

AKIDAH 3.2 Melafazkan kalimah Dua 3.2.1 Menyatakan Rukun Islam yang pertama
Kalimah Syahadah dan 3.2.2 Menyatakan kepentingan melafaz Dua
terjemahannya Kalimah Syahadah
3.2.3 Melafazkan Dua Kalimah Syahadah serta
terjemahannya
6 05/02/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
09/02/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
IBADAH 4.1 Berwuduk dengan sempurna 4.1.1 Menyatakan hukum wuduk
4.1.2 Menyatakan rukun dan sunat wuduk
4.1.3 Menyatakan perkara membatalkan wuduk
4.1.4 Menunjuk cara berwuduk dengan sempurna

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

7 12/02/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
16/02/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
CUTI CNY
ayat tiga Surah Al-Falaq
15-19 2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.2 Beradab dengan ibu bapa 5.2.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa
ISLAMIAH 5.2.2 Menjelaskan kebaikan beradab dengan ibu
bapa
5.2.3 Menjelaskan akibat tidak beradab dengan ibu
bapa
5.2.4 Menunjuk cara beradab dengan ibu bapa
8 19/02/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
23/02/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
9 26/02/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
02/03/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

AKIDAH 3.1 Memahami dan mengamalkan 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam
Rukun Islam 3.1.2 Menerangkan kepentingan beramal dengan
Rukun Islam
3.1.3 Menerangkan keburukan tidak beramal
dengan Rukun Islam
3.1.4 Menjelaskan hukum melaksanakan Rukun
Islam dalam kehidupan
10 05/03/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
09/03/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
IBADAH 4.2 Memahami konsep solat 4.2.1 Menyatakan pengertian solat dan hukumnya
4.2.2 Menyatakan waktu-waktu bagi solat fardhu
4.2.3 Menjelaskan nama solat yang difardhukan dan
bilangan rakaat
11 12/03/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
16/03/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
MAC

2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat


hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.1 Adab sebelum tidur dan bangun 5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur dan bangun
ISLAMIAH tidur dari tidur
5.1.2 Mengenal pasti adab sebelum tidur dan
bangun dari tidur
5.1.3 Menjelaskan kebaikan beradab sebelum dan
selepas tidur
17- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
25/03/2019
12 26/03/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
29/03/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
13 02/04/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
06/04/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.2 Melafazkan kalimah Dua 3.2.1 Menyatakan Rukun Islam yang pertama
Kalimah Syahadah dan 3.2.2 Menyatakan kepentingan melafaz Dua
terjemahannya Kalimah Syahadah
3.2.3 Melafazkan Dua Kalimah Syahadah serta
terjemahannya
14 09/04/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
APRIL

tunggal berbaris satu.


- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
13/04/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
IBADAH 4.2 Memahami konsep solat 4.2.1 Menyatakan pengertian solat dan hukumnya
4.2.2 Menyatakan waktu-waktu bagi solat fardhu
4.2.3 Menjelaskan nama solat yang difardhukan dan
bilangan rakaat
15 16/04/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
20/04/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

ADAB DAN AKHLAK 5.2 Beradab dengan ibu bapa 5.2.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa
ISLAMIAH 5.2.2 Menjelaskan kebaikan beradab dengan ibu
bapa
5.2.3 Menjelaskan akibat tidak beradab dengan ibu
bapa
5.2.4 Menunjuk cara beradab dengan ibu bapa
16 23/04/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
27/04/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
17 30/04/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
04/05/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
MEI

AKIDAH 3.1 Memahami dan mengamalkan 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam
Rukun Islam 3.1.2 Menerangkan kepentingan beramal dengan
Rukun Islam
3.1.3 Menerangkan keburukan tidak beramal
dengan Rukun Islam
3.1.4 Menjelaskan hukum melaksanakan Rukun
Islam dalam kehidupan
18 07/05/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
11/05/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

IBADAH 4.3 Perlakuan dalam Solat 4.3.1 Menyatakan perlakuan dalam solat
4.3.2 Membezakan perlakuan sunat dan wajib dalam
solat
4.3.3 Menunjuk cara perlakuan dalam solat
19 14/05/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
18/05/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.1 Adab sebelum tidur dan bangun 5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur dan bangun
ISLAMIAH tidur dari tidur
5.1.2 Mengenal pasti adab sebelum tidur dan
bangun dari tidur
5.1.3 Menjelaskan kebaikan beradab sebelum dan
selepas tidur
20 21/05/2019 PPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 28/05/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.1 Membaca huruf hijaiyyah 1.1.1 Mengenal dan membaca huruf hijaiyyah
tunggal berbaris satu. tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
- 1.1.2 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris
01/06/2019 satu ‫( ﺍ‬alif) hingga ‫( ﻱ‬ya)
1.1.3 Membaca huruf hijaiyyah tunggal ‫( ﺍ‬alif) hingga
‫( ﻱ‬ya) berbaris satu
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
22 04/06/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
JUN

- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam


08/06/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.2 Melafazkan kalimah Dua 3.2.1 Menyatakan Rukun Islam yang pertama
Kalimah Syahadah dan 3.2.2 Menyatakan kepentingan melafaz Dua
terjemahannya Kalimah Syahadah
3.2.3 Melafazkan Dua Kalimah Syahadah serta
terjemahannya
11/06/2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18/06/2019
23 25/06/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
29/06/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
IBADAH 4.3 Perlakuan dalam Solat 4.3.1 Menyatakan perlakuan dalam solat
4.3.2 Membezakan perlakuan sunat dan wajib dalam
solat
4.3.3 Menunjuk cara perlakuan dalam solat
24 02/07/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
06/07/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
JULAI

2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat


hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.2 Beradab dengan ibu bapa 5.2.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa
ISLAMIAH 5.2.2 Menjelaskan kebaikan beradab dengan ibu
bapa
5.2.3 Menjelaskan akibat tidak beradab dengan ibu
bapa
5.2.4 Menunjuk cara beradab dengan ibu bapa

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

25 09/07/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
13/07/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
26 16/07/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
20/07/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.1 Memahami dan mengamalkan 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam
Rukun Islam 3.1.2 Menerangkan kepentingan beramal dengan
Rukun Islam
3.1.3 Menerangkan keburukan tidak beramal
dengan Rukun Islam
3.1.4 Menjelaskan hukum melaksanakan Rukun
Islam dalam kehidupan
27 23/07/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
27/07/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
IBADAH 4.1 Berwuduk dengan sempurna 4.1.1 Menyatakan hukum wuduk
4.1.2 Menyatakan rukun dan sunat wuduk
4.1.3 Menyatakan perkara membatalkan wuduk
4.1.4 Menunjuk cara berwuduk dengan sempurna
28 30/07/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
OGOS

- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah


03/08/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.1 Adab sebelum tidur dan bangun 5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur dan bangun
ISLAMIAH tidur dari tidur
5.1.2 Mengenal pasti adab sebelum tidur dan
bangun dari tidur
5.1.3 Menjelaskan kebaikan beradab sebelum dan
selepas tidur
29 06/08/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
10/08/2017 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
30 13/08/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
17/08/2017 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.2 Melafazkan kalimah Dua 3.2.1 Menyatakan Rukun Islam yang pertama
Kalimah Syahadah dan 3.2.2 Menyatakan kepentingan melafaz Dua
terjemahannya Kalimah Syahadah
3.2.3 Melafazkan Dua Kalimah Syahadah serta
terjemahannya
20/08/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

31 27/08/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
31/08/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
IBADAH 4.2 Memahami konsep solat 4.2.1 Menyatakan pengertian solat dan hukumnya
4.2.2 Menyatakan waktu-waktu bagi solat fardhu
4.2.3 Menjelaskan nama solat yang difardhukan dan
bilangan rakaat
32 03/09/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
07/09/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.2 Beradab dengan ibu bapa 5.2.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa
ISLAMIAH 5.2.2 Menjelaskan kebaikan beradab dengan ibu
SEPTEMBER

bapa
5.2.3 Menjelaskan akibat tidak beradab dengan ibu
bapa
5.2.4 Menunjuk cara beradab dengan ibu bapa
33 10/09/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
14/09/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
34 17/09/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
21/09/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.1 Memahami dan mengamalkan 3.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam
Rukun Islam 3.1.2 Menerangkan kepentingan beramal dengan
Rukun Islam
3.1.3 Menerangkan keburukan tidak beramal
dengan Rukun Islam
3.1.4 Menjelaskan hukum melaksanakan Rukun
Islam dalam kehidupan
35 24/09/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
28/09/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
IBADAH 4.3 Perlakuan dalam Solat 4.3.1 Menyatakan perlakuan dalam solat
4.3.2 Membezakan perlakuan sunat dan wajib dalam
solat
4.3.3 Menunjuk cara perlakuan dalam solat
36 01/10/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
05/10/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
IBADAH 4.3 Perlakuan dalam Solat 4.3.1 Menyatakan perlakuan dalam solat
4.3.2 Membezakan perlakuan sunat dan wajib dalam
solat
OKTOBER

4.3.3 Menunjuk cara perlakuan dalam solat


37 08/10/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
12/10/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

ADAB DAN AKHLAK 5.1 Adab sebelum tidur dan bangun 5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur dan bangun
ISLAMIAH tidur dari tidur
5.1.2 Mengenal pasti adab sebelum tidur dan
bangun dari tidur
5.1.3 Menjelaskan kebaikan beradab sebelum dan
selepas tidur
38 15/10/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
19/10/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
39 22/10/2019 PPERIKSAAN AKHIR TAHUN
40 29/10/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.1 Membaca Surah An-Nas 2.1.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah An-
Nas
- 2.1.2 Membaca ayat empat hingga ayat enam
02/11/2019 Surah An-Nas
2.1.3 Membaca keseluruhan ayat Surah An-Nas
2.2 Menghafaz Surah An-Nas 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga
ayat tiga Surah An-Nas
2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat empat hingga
ayat enam Surah An-Nas
2.2.3 Membaca dan menghafaz keseluruhan Surah
An-Nas
AKIDAH 3.2 Melafazkan kalimah Dua 3.2.1 Menyatakan Rukun Islam yang pertama
Kalimah Syahadah dan 3.2.2 Menyatakan kepentingan melafaz Dua
terjemahannya Kalimah Syahadah
3.2.3 Melafazkan Dua Kalimah Syahadah serta
terjemahannya
41 05/11/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
-
NOVEMBER

1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak


09/11/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
IBADAH 4.1 Berwuduk dengan sempurna 4.1.1 Menyatakan hukum wuduk
4.1.2 Menyatakan rukun dan sunat wuduk
4.1.3 Menyatakan perkara membatalkan wuduk
4.1.4 Menunjuk cara berwuduk dengan sempurna

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

42 12/11/2019 BACAAN DAN HAFAZAN 2.3 Membaca Surah Al-Falaq 2.3.1 Membaca ayat satu hingga ayat tiga Surah Al-
Falaq.
- 2.3.2 Membaca ayat empat hingga ayat lima Surah
16/11/2019 Al-Falaq
2.3.3 Membaca keseluruhan Surah Al-Falaq
2.4 Menghafaz Surah Al-Falaq 2.4.1 Menghafaz dan membaca ayat satu hingga
ayat tiga Surah Al-Falaq
2.4.2 Menghafaz dan dan membaca ayat empat
hingga ayat lima Surah Al-Falaq
2.4.3 Menghafaz dan membaca keseluruhan ayat
Surah Al-Falaq
ADAB DAN AKHLAK 5.2 Beradab dengan ibu bapa 5.2.1 Menyatakan adab menghormati ibu bapa
ISLAMIAH 5.2.2 Menjelaskan kebaikan beradab dengan ibu
bapa
5.2.3 Menjelaskan akibat tidak beradab dengan ibu
bapa
5.2.4 Menunjuk cara beradab dengan ibu bapa
43 19/11/2019 TILAWAH AL-QURAN 1.2 Huruf berbaris satu di atas 1.2.1 Mengenal dua huruf bersambung dan tidak
bersambung.
- 1.2.2 Membunyikan huruf bersambung dan tidak
23/11/2019 bersambung.berbaris satu di atas
1.2.3 Membaca kalimah berbaris satu di atas
SIRAH AN-NABAWIYAH 6.1 Peristiwa kelahiran Nabi 6.1.1 Menyatakan peristiwa sebelum, semasa dan
Muhammad S.A.W selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
6.1.2 Menjelaskan kelebihan pada peristiwa
kelahiran Nabi Muhammad SAW
26/11/2019 CUTI AKHIR TAHUN

KSSR TAHUN 1 SEMAKAN 2017 ©2019