Anda di halaman 1dari 9

TEORI KREATIVITI VIKTOR LOWENFELD

PENGENALAN

Kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu idea atau
benda yang kreatif, baru dan asli. Victor Lowenfeld (1975) percaya bahawa setiap kanak-kanak
dilahirkan kreatif. Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang gemar
meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu.

Lowenfeld mencipta teori Lowenfeld ‘Stages of Artistic Development’. pemikiran kreatif


dikalangan kanak-kanak perlu dilakukan secara berperingkat supaya lebih berkembang. Beliau
menjelaskan bahawa kreativiti seseorang boleh diukur melalui 4 komponen utama iaitu:

kelancaran

4 fleksibel
keaslian komponen
utama

kepekaan

Berdasarkan tugasan yang diberi, saya telah mengumpul beberapa koleksi karya kanak-
kanak mengikut peringkat umur bagi mengkaji peringkat perkembangan kreativiti mereka
melalui lukisan yang dihasilkan berdasarkan teori perkembangan artistik kanak-kanak oleh
lowenfeld (1992), terdapat enam peringkat iaitu:
PERINGKAT PERKEMBANGAN TEORI VICTOR LOWENFELD

PERINGKAT
PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK

Peringkat 1: Scribbling (2-4 tahun)

Peringkat 2: Preschematic (4-7 tahun)

Peringkat 3: Schematic (7-9 tahun)

Peringkat 4: Dawning Realism/The


Gang Age (9-12 tahun)

Peringkat 5:
Pseudonaturalistik/Reasoning (12-14
tahun)

Peringkat 6: Period If
Decision/Adolescent Art (14-17 tahun)
Peringkat 1: Scribbling (2-4 tahun)

Rajah 1

Berdasarkan lukisan diatas, pelukis tidak mempunyai kawalan terhadap gerakan tangan.
Lukisan diatas dipanggil sebagai lukisan tidak terkawal. Lukisan tersebut tidak bersifat realistik
kerana tiada bentuk dan rupa yang terhasil dimana orang lain tidak dapat menganalisis apa
mesej yang ingin disampaikan oleh pelukis atau kanak-kanak tersebut.

Pada usia ini, kanak-kanak akan banyak menggunakan lukisan garisan kerana mereka belum
mampu menguasai pergerakan tangan dan badan. Namun, mereka akan mula melukis dari
peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan bulatan. Peringkat contengan akan
membantu kanak-kanak dalam perkembangan psiko motor halus dan motor kasar mereka
melalui pemegangan pensel.

Dalam lukisan ini kanak-kanak memilih untuk menggunakan pensil dalam keseluruhan
lukisan. Tidak ada indikasi bahawa dia telah mengangkat tangannya dari halaman dan
sebaliknya terus menikmati pergerakan kinestetik lengannya bergerak melintasi kertas. Lukisan
itu masih terapung di tengah-tengah kertas dan tidak jelas.

Peringkat 2 : Pre-schematic ( 4-7 Tahun )

Rajah 2

Pada peringkat ini, kanak-kanak mula melukis objek yang dilihat disekeliling mereka dengan
menggunakan garisan dan bulatan. Mereka selalunya akan melukis orang yang rapat dengan
mereka seperti keluarga mereka atau rakan-rakan dan guru di sekolah. Lukisan mereka seolah-
olah terapung-apung dengan saiz berbeza kerana tiada konsep ruang.

Lukisan ini terdiri daripada simbol untuk bentuk hati, kaki, dan tangan yang jelas, tetapi tidak
jelas apa objek lengkapnya. Dari segi warna, zaqwan sudah boleh memilih warna yang sesuai.
Peringkat 3 : Schematic ( 7-9 Tahun )

Rajah 3

Pada peringkat ini, penekanan lebih diberikan pada cara penyusunan objek dalam imej
selain daripada imej rumah dan objek yang terdapat di sekelilingnya. Objek-objek yang dilukis
lebih tersusun dan ada bahagian langit atau tanah. Lukisan lebih bebas iaitu mengikut naluri
mereka untuk melukis apa-apa sahaja yang terlintas di minda mereka. Pada masa ini, mereka
tidak peka dengan karya mereka sendiri sama ada cantik atau tidak. Mereka juga lebih gemar
untuk berkongsi apa yang telah dilukis oleh mereka sendiri.

Peringkat 4 : Dawning Realism / The Gang Age ( 9-12 Tahun )

Rajah 4
Pada peringkat ini, lukisan kanak-kanak lebih realistik dan teliti iaitu imej lukisan mula
mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat sensitif dengan hasil karya
sendiri. Pada masa ini, mereka mula membandingkan dengan lukisan rakan-rakan dan lebih
berhati-hati, individualistik dan menitikberatkan kualiti. Oleh itu, kanak-kanak akan melukis
dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu.

Lukisan ini menunjukkan seorang gadis yang mendapat bunga dari adiknya. Diletakkan
perincian besar ke dalam penciptaan dan reka bentuk pada hiasan rambut dan bunga . adiknya
berada pada sudut yang menentang menunjukkan percubaan pada lukisan perspektif yang
realistik. Pengunaan warna yang cerah dan gelap digunakan dalam bahagian ini menunjukkan
ruang. Di samping itu, lukisan ini menggabungkan unsur-unsur yang realistik dari sebuah
persekitaran.

Peringkat 5 : Pseudo-naturalistic / Reasoning ( 12-14 tahun )

Rajah 5

Kanak-kanak mula melukis perkara abstrak di sekitar zaman ini. Penyelarasan dan
pertumbuhan fizikal seringkali tidak terjejas pada masa ini, menghalang keupayaan artis untuk
mencipta apa yang dia percaya dia sepatutnya mampu. Di samping itu, kanak-kanak pada
zaman ini mula memihak kepada persahabatan seks yang sama berbanding mereka yang
menentang jantina, yang sering berkaitan dengan isu harga diri.

Ramai kanak-kanak menghentikan pendidikan seni formal mereka. Tumpuan yang lebih
tinggi diletakkan pada produk akhir dan bukannya proses kreatif dan seringkali seniman muda
tidak berpuas hati dengan karya seni mereka. Artis dalam peringkat pembangunan ini akan
memberi perhatian yang lebih besar kepada perkadaran elemen dalam karya mereka,
penciptaan ruang tiga dimensi, dan penggunaan warna realistik.

Pada tahap ini, para artis lebih suka menarik perhatian daripada pemikiran. Peningkatan
eksperimen dengan kedua-dua bahan dan konsep berlaku. Artis juga mempunyai minat yang
kuat dalam menggambarkan tokoh manusia pada masa ini. Tahap ini juga telah dirujuk
sebahagiannya sebagai pseudo-naturalistik, sebagai tindak balas kepada naturisme "seperti
orang dewasa" lukisan mereka.

Lukisan ini adalah percubaan pada potret diri yang tepat. Walaupun teduhan dan garis berat
digunakan di beberapa bahagian muka, kulit tidak disentuh dengan grafik kerana takut tidak
tepat. Lukisan ini nampaknya telah ditarik dengan ketat dari pemerhatian sambil melihat cermin.

Peringkat 6: Period If Decision/Adolescent Art (14-17 tahun)

Rajah 6

Sepanjang perkembangan ini, para seniman muda mula membuat seni dengan perspektif
dewasa. Walaupun ada kemungkinan semua seniman muda dapat terus menerus ke tahap ini,
seseorang mesti mahu memperbaiki kebolehan seni mereka. Melalui menafsirkan dunia dengan
proses kreatif, remaja mula mendekati karya mereka sebagai artis yang matang. Subjek karya
seni pada tahap ini berbeza-beza bergantung pada minat artis dan mungkin berkisar dari
sangat realistik hingga abstrak. Artis dalam peringkat ini cenderung dipengaruhi oleh isu sosial,
emosi, atau memperbaiki teknik mereka sendiri, yang membolehkan gaya individu muncul.
Artis pada tahap ini mungkin bereksperimen dengan pelbagai medium untuk mencapai
matlamat tunggal. Ruang, warna, dan elemen reka bentuk difahami dengan baik pada ketika ini
dan digunakan untuk mencipta karya seni inovatif. Para remaja dapat membuat lukisan
daripada ingatan dan bukannya dari pemerhatian. Kepercayaan bahawa setiap individu unik
dalam badan dan pemikiran menjadi menonjol pada masa ini dan sering menentukan emosi
remaja.

Lukisan ini menggambarkan bilik tidur pelajar seni. Perabot dan elemen bilik ditarik dengan
ketepatan, tetapi mereka adalah bergaya untuk meningkatkan kualiti menggambarkan
sekepingnya. Campuran cat air dan penanda hitam digunakan untuk mencapai kesan ini.
Daripada menggambarkan isu naratif atau sosial, bahagian ini memberi tumpuan kepada
bereksperimen dengan teknik baru.

KESIMPULAN

Menurut Victor Lowenfeld, aktiviti seni dapat disesuaikan mengikut perkembangan kreatif
dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Pengetahuan sedia ada
boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan dan pertumbuhan
yang sihat dari segi fizikal, mental, emosi, sosial, intelek dan estetik. Dengan ini perkembangan
dan tumbesaran kanak-kanak akan berlaku dengan sihat tanpa disedari. Dari faktor inilah,
pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru seni
sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Kesemua pengetahuan yang
merangkumi umur, tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-
guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan tahap kanak-
kanak.
RUJUKAN

Abdullah Hassan. ( 2005). Mendorong kreativiti kanak-kanak. Bentong: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Carroll, K. L. (1994). Artistic beginnings: The work of young Edvard Munch. Studies in Art Education: A
Journal of Issues and Research, 7-17.

Chua Yan Piaw. (2011). Panduan Revisi Esensi Pendidikan Seni Visual SPM. PearsonLongman.

Dorinda Neave, Lara C.W Blanchard & Marika Sardar. (2014). Asian art. Canada: Pearson .

Kerlavage, M. (1995). “A Bunch of Naked Ladies and a Tiger: Children’s Responses to Adult Works of Art.”
In The Visual Arts and Early Childhood Learning. Reston, VA: The National Art Education
Association.

M. Day, & A. Hurwitz. (2012). Children and their art: Art education for elementary and middle schools
(9th.ed). USA: Clark Baxter.

Ocvirk, O. et.al. (2013). Art fundamentals: Theory and practice. New York: Mc Graw Hill.

Simpson, J., Delaney, J., Carroll, K., Hamilton, C. (1998). Creating meaning through art: teacher as choice
maker. Upper Saddle River, NJ: Merrill, an imprint of Prentice Hall.

imann. (2009). nota perkembangan seni kanak-kanak topik 6-10. Retrieved from Blogger:
http://imann9969.blogspot.com/2009/07/nota-hbae1203-perkembangan-seni-kanak.html

Keningau, J. I. (2015). Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain. Retrieved
from Blogger: http://jabatansenivisualmuzik.blogspot.com/2015/02/teori-perkembangan-
artistik-kanak-kanak.html

studiolukisan_iefah. (2012). TEORI KREATIVITI VICTOR LOWENFELD. Retrieved from Blogspot:


http://iefahart.blogspot.com/2012/01/teori-kreativiti-victor-lowenfeld.html