Anda di halaman 1dari 6

LATIH TUBI : REKA BENTUK MEKATRONIK

Bahagian B (55 markah)

16) Tandakan () pada konsep Cyberphysical yang diaplikasikan pada Revolusi Industri 4.0
dan () pada yang salah di ruang yang disediakan.

a) Guna pakai sistem elemen mekatronik

b) Mengawal dan mengurus operasi

c) Mengaplikasi Sembilan teras

(3 markah)

17) Tandakan () pada elemen mekatronik berdasarkan gambar yang tepat diruang
yang disediakan

(3 markah)

18) Tandakan () pada sumber bekalan kuasa bagi system elektrik yang digunakan dalam
Elemen mekatronik pada ruang yang disediakan.

a) Arus bersiri b) Arus ulang alik

c) Arus terus d) Arus selari

(2 markah)

19) Berikan empat contoh bahasa pengaturcaraan yang menggunakan “kod secara teks”?
a)

b)

c)

d)
(4 markah)
20) Padankan produk industri yang berikut dengan sistem yang digunapakai dengan menulis
X, Y dan Z di ruang yang disediakan.

X Y Z

Sistem mekanikal Sistem elektrik Sistem elektronik

(3 markah)

21) Padankan komponen elektronik yang berikut dengan nama yang betul dengan menulis
A, B dan C di ruang yang disediakan.

A LED

B Kapasitor

C Perintang

(3 markah)

22) Senaraikan dua aspek yang perlu diambil kira pada suatu sistem elektrik
a)

b)
(2 markah)

TINGKATAN 3 3.10.2019
23) Rajah menunjukan suatu sistem yang mengaplikasikan penggunaan mekatronik

Tandakan () pada penderia yang digunakan untuk membuka dan menutup sistem di atas
dan () pada yang salah pada ruang yang disediakan.

a) Penderia gerakan

b) Penderia suhu

c) Penderia jarak

(3 markah)

24) Padankan produk mekatronik yang berikut dengan sistem yang digunakan dengan menulis
R, S dan T di ruang yang disediakan.

R Mekanikal

S Kawalan dan pengaturcaraan

T Elektronik

(3 markah)

25) Papan mikropengawal akan menghasilkan tindakan kawalan terhadap


a)

b)

c)
(3 markah)

TINGKATAN 3 3.10.2019
26) Rajah menunjukan suatu komponen mekanikal

Tandakan () pada fungsi komponen yang tepat pada ruang yang disediakan
a) Menambah daya kilas

b) Menghasilkan putaran

c) Memudahkan pergerakan

d) Mengawal halaju
(3 markah)

27) Padankan maklumat yang tepat dengan gambar rajah yang berikut dengan peranti yang
tepat dengan menulis A, B dan C di ruang yang disediakan.

A Menjalankan tindakan lanjut

B Mengikut pengaturcaraan yang ditetapkan

C Menerima dan menghantar isyarat

a) Input

b) Proses

c) Output

(3 markah)

28) Apakah kaedah penjanaan idea bagi menyelesaikan sesuatu masalah reka bentuk?
a)

b)

c)
(3 markah)

TINGKATAN 3 3.10.2019
29) Susun maklumat yang berikut mengikut urutan yang tepat dengan menulis I, II dan III di
ruang yang disediakan

I Daripada peranti masukan kepda bahagian pengawal

II Isyarat diproses mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan

III Berfungsi menerima dan menghantar isyarat

Bahagian Input

(3 markah)

30) Tandakan () pada elemen model fungsi yang tepat dan () pada yang salah di ruang.
yang disediakan

a) Mengawal b) Mengalas c) Memegang

(3 markah)

31) Apakah contoh penambahan bagi mengelakan kereta kawalan jauh mengalami
kerosakan?
a)

b)

c)
(3 markah)

32) Tandakan () pada elemen kaedah penyelesaian inventif secara pemisahan masa di ruang
yang disediakan
a) Kedinamikan

b) Pembahagian

c) Tindakan berkala

d) Pengembangan terma

e) penyarangan
(3 markah)

TINGKATAN 3 3.10.2019
33) Tandakan () pada kriteria pemilihan lakaran yang baik di ruang yang disediakan
a) Menarik perhatian

b) Pembahagian

c) Tindakan berkala

d) Bermaklumat lengkap
(3 markah)

34) Senaraikan dua ciri produk berfungsi sebahagian.


a)

b)
(3 markah)

TINGKATAN 3 3.10.2019

Anda mungkin juga menyukai