Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Hari / Tarikh Ahad / 18.11.2018


Masa 12.05 – 1.05 tengahari
Kelas 4 UIKM 2
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI
Tajuk Bijak Mencipta
Standard 1.7
Kandungan
Standard 1.7.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
Aktiviti 1. Murid membaca teks dan bersoal jawab serta mengemukakan
pendapat
2. Murid menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan
deskirptif dengan betul
3. Murid menggunakan maklumat untuk membina peta buih berganda
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Hari / Tarikh Isnin / 19.11.2018


Masa 9.35 – 10.35 pagi
Kelas 4 UKM 2
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI
Tajuk Bijak Mencipta
Standard 2.6
Kandungan
Standard 2.6.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk
mengenal pasti nilai murni.
Aktiviti 1. Murid membaca bahan
2. Murid mengecam amakan baik dalam bahan
3. Murid bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Hari / Tarikh Selasa / 20.11.2018


Masa 8.15 – 9.15 pagi
Kelas 4 UKM 2
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI
Tajuk Bijak Mencipta
Standard 3.9
Kandungan
Standard 3.9.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang
gramatis.
Aktiviti 1. Murid membaca bahan sumber untuk memahami dan mengenal
pasti isi teks
2. Murid merumus bahan untuk membuat ulasan
3. Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Hari / Tarikh Rabu / 21.11. 2018


Masa 8.15 – 9.15 pagi
Kelas 4 UIKM 2
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI
Tajuk Bijak Mencipta
Standard 4.3
Kandungan
Standard 4.3.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan
untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

Aktiviti 1. Murid membaca bahan da berdialog


2. Murid bersoal jawab tentang bahan ransangan
3. Murid menulis ulasan tentang bahan bukan sastera
4. Murid bersoal jawan tentang inovasi makanan tradisional yang lain
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral
Kurikulum
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai