Anda di halaman 1dari 28

INTERVENSI

DOMAIN PENDIDIKAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAKSANAAN DOMAIN PENDIDIKAN KHAS

APAKAH DOMAIN
PENDIDIKAN KHAS
IMPAK /KESAN
APAKAH INSTRUMEN
PELAKSANAAN
& INTERVENSI
DOMAIN
DOMAIN
PENDIDIKAN KHAS
DOMAIN PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN
MENGAPAKAH
DOMAIN KHAS BILAKAH DOMAIN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
KHAS KHAS
DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN
SIAPAKAH SASARAN
DOMAIN
PENDIDIKAN KHAS
2
MENGAPA GURU PENDIDIKAN KHAS PERLU FAHAM
APA ITU INTERVENSI DOMAIN PENDIDIKAN KHAS
INTERVENSI DOMAIN PENDIDIKAN KHAS

Konsep Kaedah Carta Alir


Intervensi Pelaksanaan Intervensi Fail
Intervensi Bahan Bantu
Domain Domain Belajar (BBB) Intervensi
Pendidikan Domain Pendidikan Individu
Pendidikan dalam
Khas Khas Pelaksanaan Rancangan Rancangan -
Khas Pelajaran
DAN DAN Intervensi Pendidikan Pelaporan
DAN Domain Inividu (RPI) Harian (RPH)
Konsep Carta Alir Individu MBK
Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Pendidikan Pentaksiran
Bilik Darjah Bilik Darjah Bilik Darjah Khas / PBD / Bilik Darjah
(PBD) RPI / RPH (PBD)
GARIS PANDUAN INI PERLU ADA
DISEMUA SPK DAN PPKI
BAB 1:
PERANAN KPM, JPN, PPD, PENTADBIR SEKOLAH,
GURU PENDIDIKAN KHAS DAN
PEMBANTU PENGURUSAN MURID

BAB 2 :
GARIS PANDUAN INTERVENSI DOMAIN
PENTADBIRAN SARINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS
LINUS PENDIDIKAN KHAS

BAB 3 :
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
STRATEGI PENULISAN RANCANGAN
INTERVENSI DOMAIN
RASIONAL LINUS
PENGENALAN
PENDIDIKAN KHAS
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
Meningkatkan tahap
NKRA pada 20 Ogos Bil 13/2010,
penguasaan literasi dan
yang dipengerusikan oleh Timbalan
numerasi serta
Pengarah, Bahagian Pembangunan
perkembangan domain
Kurikulum (BPK) bersetuju bahawa
MBK secara individu,
Bahagian Pendidikan Khas
terancang dan berkesan
(BPKhas) diberi tanggungjawab
dalam memperoleh
untuk menggubal dan membina
kecemerlangan dalam
modul khas untuk Murid
bidang akademik,
Berkeperluan Khas (MBK)
kokurikulum dan kemahiran
sekolah rendah yang dinamakan
untuk kehidupan mereka
Program LINUS Pendidikan Khas
yang lebih bermakna.
JPN, PPD, PENTADBIR,
GURU PENDIDIKAN KHAS DAN
PPM DI SPK DAN PPKI

Instrumen Saringan Domain


Khas Masih Boleh Digunapakai
Peringkat Sekolah Mengikut
Keperluan Dalam
Menyediakan Rancangan
Pendidikan Individu (RPI)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


Pembelajaran Adalah
Berdasarkan 6 Domain
Pendidikan Khas Mengikut
Kategori MBK Masalah
Pembelajaran Dan DSKP
INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN PENDIDIKAN KHAS
(PERLU ADA DI SEMUA SPK DAN PPKI)

INSTRUMEN SARINGAN
DOMAIN PENDIDIKAN KHAS
PELAKSANAAN MODUL INTERVENSI

INTERVENSI
DOMAIN MODUL P&P DOMAIN
PENDIDIKAN KHAS:
PENDIDIKAN KHAS:
Mengandungi 6 domain
• Aktiviti intervensi domain perkembangan iaitu:
boleh dijalankan pada
waktu PdP secara 1. Kognitif
2. Bahasa dan Komunikasi
gabungjalin dalam setiap 3. Sosio Emosi
mata pelajaran atau 4. Tingkah Laku
5. Motor Halus
• Aktiviti dalam projek khas 6. Motor Kasar
INTERVENSI DOMAIN MBK
2.1 Konsep Intervensi Domain Pendidikan Khas

Intervensi Domain merupakan satu aktiviti penguasaan domain


pendidikan khas untuk MBK.Bertujuan untuk membantu MBK yang tidak
melepasi domain pendidikan khas.
2.2 Kaedah Pelaksanaan Intervensi Domain
2.2.1 Aktiviti Secara Individu, Berpasangan atau Kumpulan
Kecil
2.2.2 Tempoh Masa Pelaksanaan Aktiviti Intervensi Dalam
PdP
Aktiviti Intervensi Domain boleh dijalankan oleh guru dalam jangka
masa tertentu mengikut keperluan MBK sama ada antara 3 hingga
5 minit, 30 minit atau 60 minit sepanjang sesi PdP.
2.2 Kaedah Pelaksanaan Intervensi Domain
2.2.3 Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Aktiviti
Aktiviti Intervensi Domain boleh dijalankan sama ada di
dalam atau di luar bilik darjah.

2.2.4 Kaedah Pelaksanaan Aktiviti


Aktiviti Intervensi Domain boleh dijalankan pada waktu
PdP secara gabungjalin dalam mana-mana mata pelajaran mengikut
keperluan MBK.
Contoh: Intervensi Domain Bahasa dan Komunikasi dalam
mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris atau
Pendidikan Seni.
***Guru juga boleh laksanakan aktiviti intervensi domain
dalam bentuk menganjurkan projek-projek khas yang dirancang
seperti aktiviti lawatan, perkhemahan, gotong royong, perkhidmatan
pemulihan khusus seperti aktiviti sokongan pertuturan dan aktiviti
yang bersesuaian kepada MBK.
MULA

PENGESANAN DOMAIN
MURID BERKEPERLUAN KHAS

MELEPASI TIDAK MELEPASI


KSSR/KSSRPK/
2.3 CARTA ALIR INTERVENSI KEMAHIRAN

DOMAIN PENDIDIKAN KHAS


MENENTUKAN MASALAH UTAMA DOMAIN MURID

MENGUMPUL MAKLUMAT MURID


***CATATAN :

AKTIVITI INTERVENSI DOMAIN YANG DIJALANKAN DI LUAR KAWASAN MERANCANG INTERVENSI MURID
SEKOLAH MESTI MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN ATAU SPI YANG (RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU-RPI)
DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.
ANTARANYA :-
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 5/2002 : MEMBINA ANALISIS TUGASAN
LAWATAN SEKOLAH PADA HARI PERSEKOLAHAN.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 8/2009 : MELAKSANAKAN INTERVENSI/


LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN SEMASA MENGIKUTI AKTIVITI / PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
PROGRAM LAWATAN DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN. TIDAK
MELEPASI MELEPASI
PENGESANAN DOMAIN MURID
BERKEPERLUAN KHAS

TAMAT
2.2 Kaedah Pelaksanaan Intervensi Domain
Pendidikan Khas
2.2.5 Pendekatan Analisis Tugasan
* Intervensi Domain perlu dilaksanakan kepada MBK yang
tidak melepasi saringan domain setiap tahun.
* Analisis Tugasan dicadangkan sebagai satu pendekatan
melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dengan
kaedah PdP. Guru boleh merancang PdP mengikut langkah-
langkah kemahiran daripada yang mudah kepada yang lebih
sukar.
* Perancangan intervensi perlu direkod berdasarkan format
yang telah dicadangkan.
2.2 Kaedah Pelaksanaan Intervensi
Domain Pendidikan Khas
2.2.6 Aktiviti Sokongan Dalam Intervensi Domain
*Aktiviti sokongan perlu ditulis dengan jelas dalam perancangan intervensi dan
dilaksanakan semasa proses PdP.
*Contoh aktiviti sokongan dalam intervensi domain ialah aktiviti dengan bantuan muzik,
bantuan haiwan seperti kuda, aktiviti di air seperti berenang, memanah dan sebagainya.

2.2.7 Strategi Pengurusan Intervensi Domain


• Menyediakan Rancangan Pendidikan Individu setiap MBK yang tidak melepasi
saringan domain
• Menyediakan Rancangan Intervensi Domain setiap MBK yang tidak melepasi
saringan domain
• Semua Guru Pendidikan Khas terlibat menjalankan aktiviti Intervensi Domain
Pendidikan Khas di sekolah.
• Menyediakan Fail Intervensi Individu Domain MBK.
• Pentadbir mencerap pelaksanaan PdP guru yang melaksanakan intervensi domain
2.4 Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
Rancangan Pendidikan Individu (RPI) bagi MBK yang menjalani intervensi domain mestilah
seiring dengan Rancangan Intervensi Domain yang disediakan oleh Guru Pendidikan Khas.
Satu salinan Rancangan Intervensi Domain Pendidikan Khas perlu dilampirkan bersama dalam Fail
RPI tersebut. Secara amnya, perancangan penulisan Intervensi Domain Pendidikan Khas
merupakan satu perincian kaedah atau strategi PdP yang membantu dalam penyediaan RPI.

2.5 Rancangan Pelajaran Harian (RPH)


Rancangan Pelajaran Harian (RPH) bagi MBK adalah sama dengan RPH yang telah disediakan
oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM. Walau bagaimanapun, Guru perlu menulis set
induksi, objektif, aktiviti dan refleksi khusus intervensi domain seperti yang dirancang.

2.6 Fail Intervensi Individu MBK


Fail Intervensi Individu perlu disediakan bagi setiap murid oleh guru penyelaras Domain Pendidikan
Khas atau guru yang dipertanggungjawabkan untuk menyimpan dan merancang intervensi
domain. Fail tersebut perlu disediakan dan diletakkan di dalam kelas untuk memudahkan rujukan
semua guru setiap hari bagi merancang RPH/RPI dalam melaksanakan intervensi domain.
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH MURID BERKEPERLUAN KHAS KATEGORI MBK MASALAH PEMBELAJARAN
BERDASARKAN 6 DOMAIN PENDIDIKAN KHAS

DOMAIN DOMAIN DOMAIN DOMAIN DOMAIN DOMAIN


KOGNITIF BAHASA TINGKAH SOSIOEMOSI MOTOR MOTOR
DAN LAKU KASAR HALUS
KOMUNIKASI
AKTIVITI
PBD AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI
PERMAINAN PBD PBD PBD PBD PBD
MAIN PROJEK BERCERITA PERMAINAN KUIZ
PERANAN MUDAH
2.7 Bahan Bantu Belajar (BBB)
Peralatan yang lengkap, sesuai dan menepati keperluan MBK dapat membantu meningkatkan
tahap pencapaian murid dalam pengajaran intervensi. BBB adalah merupakan kelengkapan
sokongan yang digunakan oleh guru dalam proses PdP. BBB merangkumi semua benda yang
boleh dibaca, dirasai, digunakan, didengar, dilihat, dihidu dan sebagainya. BBB boleh dikategori
kepada 3 antaranya:-
i) Bahan Bantu Belajar Bukan Elektronik
* Buku Latihan / Buku Teks
* Kad Imbasan / Kad Cantum/ Kad Gambar
* Boneka/ Model/ Grafik / Papan Tulis

ii) Bahan Bantu Belajar Elektronik


* Komputer /LCD /Radio / Televisyen/ Telefon Bimbit
* Tablet / Internet

iii) Bahan Sebenar daripada Alam Sekitar.


* Bahan bukan hidup - batu, tanah,pasir, air dan sebagainya.
* Bahan buatan - jam, meja, kerusi, permainan dan sebagainya.
* Tumbuhan- bunga, paku pakis, rumput dan sebagainya.
* Benda hidup - rama-rama, ikan, burung, katak dan sebagainya.
INTERVENSI DOMAIN MOTOR KASAR

INTERVENSI DOMAIN MOTOR HALUS


PEDAGOGI TERBAIK
DOMAIN GURU PENDIDIKAN KHAS
NUR FARIZATUL AZWANI BT MOHD ROZI, SK PAUH PERLIS, NORHASLINA BT RAHMAT, SK BUKIT RAYA
PEDAGOGI DOMAIN TERBAIK MOTOR KASAR PEDAGOGI DOMAIN TERBAIK BAHASA/KOMUNIKASI

ALWANIE BT SALLEH, SK SEBERANG JERTEH, TERENGGANU MOHD NAZREEN ADZHA BIN MAZLAN,SJKC MASAI, JOHOR,
PEDAGOGI DOMAIN TERBAIK KOGNITIF,BAHASA/ KOMUNIKASI PEDAGOGI DOMAIN TERBAIK KOGNITIF
PEDAGOGI TERBAIK
DOMAIN GURU PENDIDIKAN KHAS 2016
EVELINA M JASLIN, SK LUYANG, KOTA KINABALU, SABAH JUNEIDAH BT ABU HASSAN, SK GURUN (PUSAT) KEDAH
PEDAGOGI DOMAIN TERBAIK BAHASA / KOMUNIKASI PEDAGOGI DOMAIN TERBAIK BAHASA, KOMUNIKASI, TINGKAHLAKU
STRATEGI PENULISAN
RANCANGAN INTERVENSI DOMAIN MBK
Rancangan Intervensi
Interaksi Guru & Murid : Secara Individu
Tempoh PdP : 30 minit
3.1 Kategori Masalah Pembelajaran INTERVENSI
(Contoh Aktiviti PdP Secara Kaedah Gabungjalin Dalam Mata Pelajaran )
Lokasi PdP : Dalam bilik darjah DOMAIN
Kaedah : Gabungjalin dalam mata pelajaran KOGNITIF
3.1.1 Intervensi Domain Kognitif
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Objektif Jangka Panjang
Murid dapat membezakan bentuk segiempat, segi tiga dan bulat dengan betul. Objektif Jangka Pendek
Murid boleh mengecam dan mengenal bentuk segi empatdengan betul.
Analisis Tugasan Langkah Aktiviti BBB Catatan
MENGUASAI TARIKH Guru memperkenalkan Kotak mancis Kemahiran
BIL OBJEKTIF KECIL 1 pelbagai saiz kotak Kotak hadiah Verbal
YA TIDAK
Linguistik
1. Murid boleh mengecam dan mengenal
bentuk segiempat
Murid mencari objek -meja
2. Murid boleh mengecam dan mengenal 2 sebenar di dalam kelas -pemadam
bentuk segitiga dengan gambar bentuk -kad gambar
segiempat segiempat
3. Murid boleh mengecam dan mengenal
bentuk bulat
Murid menggerakkan jari Span Hijau
3 mengikut bentuk segiempat Aktiviti Motor
4. Murid boleh mengecam dan mengenal
di atas span hijau yang Halus
bentuk segiempat dan segitiga
disediakan oleh guru
5. Murid boleh mengecam dan mengenal
bentuk segiempat dan bulat

6. Murid boleh mengecam dan mengenal Murid menekap ‘cookies


bentuk bulat dan segitiga cutter’ bentuk segiempat Cookies cutter
STRATEGI PENULISAN RANCANGAN INTERVENSI DOMAIN
Rancangan Intervensi

Interaksi Guru & Murid : Secara berpasangan


INTERVENSI
3.1.2 Intervensi Domain Bahasa Dan Komunikasi DOMAIN
Tempoh P&P : 30 minit BAHASA DAN
Objektif Jangka Panjang
SENARAI Lokasi P&P : Dalam bilik darjah KOMUNIKASI
Murid boleh meniup wisel tanpa bimbingan guru dengan betul. SEMAK Kaedah : Gabungjalin dalam mata pelajaran

Analisis Tugasan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
BIL OBJEKTIF JANGKA PENDEK MENGUASAI TARIKH
YA TIDAK
Objektif Jangka Pendek
Murid boleh menghembus udara dengan Murid boleh meniup wisel tanpa bimbingan guru dengan betul.
1.
mulut

2. Murid boleh meniup sehelai kertas tisu LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN
Murid menonton
1 tayangan video sambutan Komputer riba, Menonton
3. Murid boleh meniup lilin yang menyala hari lahir bersama rakan klip video

4. Murid boleh meniup ‘bubble pipe’


Guru bersoal jawab Komputer riba, Aktiviti bahasa
dengan murid tentang klip video dan
5.
Murid boleh meniup sehelai kertas warna 2 tayangan video sambutan komunikasi
yang dipegang hari lahir
-Contoh soalan: Secara
6. Murid boleh meniup ‘blowing pipe’ a. Apa yang kamu berpasangan
lihat daripada
tayangan video ini?
7. Murid boleh meniup wisel dengan b.Apa yang dilakukan
bimbingan guru oleh kanak-kanak itu ?
STRATEGI PENULISAN RANCANGAN
INTERVENSI DOMAIN
INTERVENSI
DOMAIN
3.1.3 Intervensi Domain Sosioemosi
SOSIOEMOSI

Objektif Jangka Panjang


Guru menunjukkan cara Tisu, lilin,kertas, Aktiviti seni
3 meniup dengan
menggunakan bahan
wisel (‘blowing
pipe’,), ‘bubble
Secara
berpasangan
Murid dapat membezakan jenis emosi dengan betul.
SENARAI
bantu belajar pipe’ SEMAK
Analisis Tugasan

Murid melakukan aktiviti Tisu, lilin, Aktiviti motor MENGUASAI


4 meniup dengan bimbingan kertas,wisel halus BIL OBJEKTIF JANGKA PENDEK YA TIDAK TARIKH
guru secara berpasangan (‘blowing pipe’,),
‘bubble pipe’
1. Murid boleh mengecam emosi marah

Murid melakukan aktiviti Tisu, lilin, Aktiviti motor


5 meniup bahan bantu kertas, halus 2. Murid boleh mengecam emosi sedih
belajar bersama rakan wisel(‘blowing
tanpa bimbingan guru pipe’,), ‘bubble
pipe’
3. Murid boleh mengecam emosi gembira

6 Murid meniup wisel Wisel Aktiviti motor Murid boleh membezakan emosi marah
4.
dengan bimbingan guru halus dan sedih
Secara
berpasangan
Murid boleh membezakan emosi marah
5.
dan gembira
7 Murid meniup wisel tanpa Wisel Aktiviti motor
bimbingan guru halus
Secara Murid boleh membezakan emosi sedih dan
berpasangan 6.
gembira
STRATEGI PENULISAN RANCANGAN
INTERVENSI DOMAIN

Rancangan Intervensi Murid mengecam emosi marah Gambar dan Aktiviti padanan
Interaksi Guru & Murid : Secara berpasangan 3 dengan menampal pelekat pelekat gambar dan
Tempoh P&P : 30 minit emosi marah Token
Lokasi P&P : Dalam bilik darjah
Kaedah : Gabungjalin dalam mata pelajaran
Murid mengecam emosi sedih Gambar Aktiviti padanan
4 dengan menampal pelekat pelekat gambar dan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran simbol emosi simbol
sedih
Objektif Jangka Pendek
Murid boleh membezakan emosi marah, sedih dan gembira dengan betul.
Murid mengecam emosi Gambar dan Aktiviti padanan
5 gembira dengan menampal pelekat gambar dan
LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN pelekat simbol simbol emosi simbol
gembira
Guru menayangkan video Upin Video Upin Penerapan
1 dan Ipin dan Ipin aktiviti muzik
URL:
http://www.youtube.com/watch?
v=ZDy462hwnEk Murid dapat membezakan Gambar dan Aktiviti padanan
6 emosi marah, sedih dan pelekat gambar dan
gembira melalui padanan simbol emosi simbol
pelekat pada gambar Token
Murid meniru mimik muka Video Upin Penerapan
berdasarkan emosi yang dilihat dan Ipin aktiviti muzik
2 pada tayangan video Upin dan dan lakonan
Ipin Murid diberi ganjaran atas hasil Token Penilaian
7 kerja yang betul ganjaran Pujian
STRATEGI PENULISAN RANCANGAN
INTERVENSI DOMAIN
INTERVENSI
Rancangan Intervensi
DOMAIN
3.1.4 Intervensi Domain Pengurusan Tingkah Laku Interaksi Guru & Murid : Secara Individu PENGURUSAN
Tempoh P&P : 5 minit TINGKAH LAKU
Objektif Jangka Panjang Lokasi P&P : Dalam bilik darjah
Murid dapat mengikut arahan guru untuk duduk, berdiri dan angkat tangan dengan betul. Kaedah : Gabungjalin dalam mata pelajaran

SENARAI
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Analisis Tugasan
SEMAK Objektif Jangka Pendek

MENGUASAI Murid dapat mengikut arahan yang mudah tanpa bimbingan guru dengan betul.
BIL OBJEKTIF JANGKA PENDEK YA TIDAK TARIKH

LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN


Murid menonton klip video Upin & Ipin
1.
www.youtube.com/watch?v=ZEo1x5jAXVM
Murid dapat mendengar arahan
1 guru
Murid dapat mengikut arahan mudah yang
diberikan oleh guru Murid memberi respon apabila Peneguhan
2. i. duduk 2
nama disebut oleh guru positif
ii. berdiri
iii. angkat tangan
Murid dapat duduk dengan Peneguhan
3 Kerusi
sopan apabila diminta oleh guru positif
Murid dapat mengikut arahan mudah tanpa
bimbingan guru
3. i. duduk Murid diberi ganjaran apabila
ii. berdiri 4 Token Tebus Hadiah
berjaya mengikut arahan guru
iii. angkat tangan
STRATEGI PENULISAN RANCANGAN
INTERVENSI DOMAIN
INTERVENSI
Rancangan Intervensi DOMAIN
PENGURUSAN
Interaksi Guru & Murid : Secara Individu TINGKAH LAKU
Tempoh P&P : 5 minit
Lokasi P&P : Dalam bilik darjah
Kaedah : Gabungjalin dalam mata pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Objektif Jangka Pendek
Murid dapat mengikut arahan yang mudah tanpa bimbingan guru dengan betul.

LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

Murid dapat mendengar arahan


1 guru

Murid memberi respon apabila Peneguhan


2
nama disebut oleh guru positif

Murid dapat duduk dengan Peneguhan


3 Kerusi
sopan apabila diminta oleh guru positif

Murid diberi ganjaran apabila


4 Token Tebus Hadiah
berjaya mengikut arahan guru
Sasaran
Murid ketidakupayaan penglihatan
3.4.5 Intervensi Domain Kemahiran Motor Halus
PROJEK
KHAS Ahli Jawatankuasa
Guru, Pembantu Pengurusan Murid dan Ibu bapa
Tajuk Projek Khas: Membina Istana Pasir

Pengenalan Anggaran perbelanjaan


BIL PERKARA ANGGARAN
Projek ini bertujuan untuk melatih dan membina kebolehan murid menggunakan kemahiran motor halus dengan aktiviti yang dijalankan
1 Makanan dan minum RM 200
Matlamat
2 Hadiah RM 300
Membina dan meningkatkan kemahiran motor halus dalam kehidupan seharian
3 Pengangkutan dan peralatan RM 500

Objektif Jumlah RM 1000


Menguatkan otot – otot tangan dan jari melalui aktiviti yang dijalankan
Rancangan Intervensi

Interaksi : Secara individu


Tempoh : 8.00 pagi hingga 2.00 petang.
Lokasi : Tepi pantai
Kaedah : Projek Khas.

Sumber
Rujuk kepada sumber dan peraturan kewangan sekolah

Alatan Intervensi Domain


Pasir pantai, kit membina istana pasir, peti pertolongan cemas
- Kognitif
- Bahasa dan Komunikasi
Tempoh - Sosioemosi
- PengurusanTingkah laku
7 jam (8.00 pagi hingga 2.00 petang)
Objektif Jangka Panjang

Strategi Pelaksanaan Meningkatkan kemahiran penggunaan motor halus

AnalisisTugasan
i. Mengadakan mesyuarat.
ii. Melantik jawatankuasa kerja. BIL OBJEKTIF JANGKA PENDEK MENGUASAI TARIKH
iii. Menyediakan kertas kerja dan diluluskan oleh pihak pentadbir. Ya Tidak
iv. Memohon kebenaran daripada PPD atau Jabatan Pendidikan Negeri. Murid dapat mematuhi arahan guru dengan
1.
v. Menyediakan surat kebenaran Ibu bapa/ penjaga. respon positif
vi. Taklimat perlaksanaan projek dan keselamatan. Murid dapat meniru model binaan pasir yang
2.
vii. Melaksanakan projek. disediakan oleh guru
viii. Dokumentasi. Murid dapat membina istana pasir mengikut
3.
ix. Penilaian Projek. kreativiti sendiri.
SEKIAN, TERIMA KASIH
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA