Anda di halaman 1dari 7

ASMAUL HUSNA

NAMA : ULFIYAH NUR AQILAH HAKIM.

BISMILLAHIR RAHMAANIRRAHIIM
ASMAUL HUSNA ARTINYA
AR-RAHMAAN = YANG MAHA PENGASIH
AR-RAHIIM = YANG MAHA PENYAYANG
AL-MALIIKU = YANG MAHA MERAJAI
AL-QUDDUUSU = YANG MAHA SUCI
AS-SALAAMU = YANG MAHA MEMBERI KESELAMATAN
AL-MUKMINUU = YANG MAHA MEMBERI KEAMANAN
AL-MUHAIMINUU = YANG MAHA MEMELIHARA
AL-AZIIZU = YANG MAHA MULIA
AI-JABBARUN = YANG MAHA PERKASA
AL-MUTAKABBRIRU = YANG MAHA MEMBERI
KEAMANAN
AL-LHAALIQU =YANG MAHA MENCIPTAKAN
AL BARI-U = YANG MAHA MENGADAKAN
AL-MUSHAWWIRU = YANG MAHA PERKASA
AL-HGAFFAARU = YANG MAHA PENGAMPUN
AL-QAHHARU = YANG MAHA MEMAKSA
AL-WAHHABU = YANG MAHA MEMBERI
AR-RAZZAQU = YANG MAHA MEMBERI REZEKI
AL- FATTAHU = YANG MAHA PEMBUKA PINTU RAHMAT
AL- ALIIMU = YANG MAHA MENGETAHUI
AL-QAABIDHU = YANG MAHA MENYEMPITKAM REZEKI
AL-BAASITHU = YANG MELAMPANGKAN REZEKI
AL-KHAAFIDHU = YANG MERENDAHKAN DERAJAT
AR-RAAFI’U = YANG MENINGGIKAN DERAJAT
AL-MU’IZZU = YANG MAHA MEMULIAKAN
AL-MUDZILLU = YANG MENGHINAKAN
AS-SAMII’U = YANG MAHA MENDENGAR
AL-BASHIIRU = YANG MAHA MELIHAT
AL-HAKAMU = YANG MAKAHA MENGHUKUMI
AL-‘ADLU = YANG MAHA ADIL
AL-LATHHIIFU = YANG MAHA HALUS
A-KHABIIRU = YANG MAHA WAPADA
AL- HALIIMU = YANG MAHA PENYATUN
AL-‘ AZHIIMU = YANG MAHA AGUNG
AL-GHAFUURU = YANG MAHA PENGANTUN
ASY-SYUKUUR = YANG BERTERIMA KASIH
AL-‘ALIYYU = YANG MAHA TINGGI
AL- KABBIRU = YANG MAHA BESAR
AL-HAFIZHU = YANG MAHA MEMELIHARA
AL-MUQIITU = YANG MAHA MEMBERI MAKAN
AL-HASIIBU = YANG MAHA MENGHITUNG
AL-JALIILU = YANG MEMPUNYAI KEBESARAN
AL-KARIMUU = YANG MAHA MULIA
AR-RAQIIBU = YANG MAHA MENGAWASIH
AL- MUJIIBU = YANG MAHA MENGABULKAN
AL-WASII’U = YANG MAHA LUAS
AL- HAKIIMU = YANG MAHA BIJAK SANA
AL- WADUUDU = YANG MAHA MENGASIH
AL-MIJIIDU =YANG MAHA MULIA
AL-BAA’ITSU = YANG MAHA MEMBANGKITKAN
ASY-SYAHIIDU = YANG MAHA MENYAKSIKAN
AL-HAQQU = YANG MAHA BENAR
AL- WAKIILU = YANG MAHA MENGURUSI
AL-QAWIYU = YANG MAHA KUAT
AL- MATTINU = YANG MAHA KOKOH
AL-WALIYYU = YANG MAHA MELINDUNGI
AL- HAMIIDU = YANG MAHA TERPUJI
AL-MUHSHII = YANG MENGHITUNG
AMUBDI-U = YANG MEMULAI
AL-MU’IIDU = YANG MENGEMBALIKAN
AL – MUHYII = YANG MENGHIDUPKAN
AL-MUMITU = YANG MEMATIKAN
AL-HAYYU = YANG MAHA HIDUP
AL-QOYYUMU = YANG BERDIRI SENDIRI
AL- WAJIDU = YANG MENEMUKAN
AL-MAAJIDU = YANG MEMPUNYAI KEMULIAAN
AL- WAAHIDU = YANG MAHA ESA
AL- AHADU = YANG MAHA TUNGGAI
ASH- SHAAMADU =YANG MEMINTA
AL-QAADIRU = YANG MAHA KUASA
AL – MUQTADIRU = YANG SANGAT BERKUASA
AL-MUQADDIMU = YANG MENDAHULUI
AL-MUAKHKHIRU = YANG MENGAKHIRI
AL-AWWALU = YANG MAHA AWAL
AL-AAKHIRU = YANG TIADA AKHIR
AZH-ZHAAHIRU = YANG ZHAHIR KEKUASAN-NYA
AL-BAATHINU = YANG TAK KELIHATAN DZATNYA
AL-WAALIYYU = YANG MAHA MEMERINTAH
AL-MUTA’AALIY = YANG MAHA TINGGI
AL-BARRU = YANG MAHA BERBUAT BAIK
AT-TAWWABU = YANG MENERIMA TAUBAT
AL-MUNTAQIMU = YANG MEMBERI SIKSAAN
AL-‘AFUWWUN = YANG MAHA PEMAAF
AR-RAUUFU = YANG MAHA KASIH SAYANG
MALIKUL MULKI = YANG MEMILIKI KERAJAAN
DZUL JALAILI WAK IKRAMI = YANG MEMPUNYAI
KEAGUMANDAN KEMULIAAN
AL-MUQSITHU =YANG MAHA ADIL
AL-JAAMI’U = YANG MENGUMPULKAN
AL-GHAANIYYU = YANG MAHA KAYA
AL- MUGHNII = YANG MEMBERI KEKAYAAN
AL –MAANI’U = YANG MEMPERTAHANKAN
ADH-DHARRU = YANG MEMBUAT BAHAYA
AL – NAAFI’ U = YANG MEMBERI MANFAAT
AN-NUURU = YANG MENJADIKAN CAHAYA
AL-HAADIY = YANG MEMBERI PETUNJUK
AL-BADIIL’U = YANG MENCIPTAKAN
AL-BAAQIY = YANG MAHA KEKAL
AL-WAARITSU = YANG MAHA MEWARISI
AR-RASYIIDU = YANG MAHA PANDAI
ASH-SHABUURU = YANG MAHA SABAR