Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran: Tema: Akidah Kelas: 2 Terbilang Tarikh: 27 Ogos 2019


Pendidikan Islam Topik: Malaikat yang setia Masa : 8.30-9.30 Hari : Selasa
Minggu: 31
Nilai Moral: Hubungan Rentasan Kurikulum:
Kod Standard Pembelajaran: Bertanggungjawab, rajin , Pendidikan Seni Visual, Reka bentuk Teknologi
berdisiplin
Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Menyenaraikan nama malaikat
Memerihalkan konsep malaikat secara lisan dan tulisan 2. Menganalisis tugas malaikat
Konsep Utama/ Perbendaharaan Kata Utama: Sumber:
Beriman kepada malaikat Buku teks, paparan slaid power point, bahan maujud,
thinking tools

Rangka Pengajaran Impak/ Refleksi


Aktiviti Pemula (5 minit)
1. Salam, bacaan doa dan syahadah.
2. Guru menunjukkan lampu suluh.
3. Aktiviti What do you know? Guru menyoal murid secara terbuka dan tertutup (HOTs)
- apa yang terhasil apabila lampu suluh ini dihidupkan?
- Mengapa kita menggunakan lampu?
4. Guru mengaitkan pengetahuan sedia ada murid dengan topik yang akan dipelajari.
5. Guru memaklumkan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan kepada murid.

Aktiviti Utama
.____/___orang murid
Aktiviti (20 minit)
mencapai objektif
1. Guru memaparkan slaid powerpoint dan bersoal jawab dengan murid secara tertutup dan terbuka
pembelajaran.
(HOTs)
2. Murid diminta untuk mengumpulkan maklumat berdasarkan tugasan yang diberi secara IDEA
RUSH:
 Berpandukan pengetahuan sedia ada, murid diminta menyenaraikan nama malaikat yang
diketahui sebanyak mungkin.
3. Murid akan mempamerkan hasil kerja mereka dan kumpulan lain akan memberikan penilaian
menggunakan rubrik yang disediakan. AFL dilaksanakan secara flying carpet. ( Look-Think-
Comment)
4. Guru memberi maklum balas terhadap aktiviti dan murid menyatakan SC yang dicapai.

____/___orang murid
Aktiviti 2: (20 minit)
mencapai objektif
1. Murid diberi tugasan mengikut peranan masing-masing (ROPE):
pembelajaran.

Murid Tugasan
1 Mencari dan mendapatkan maklumat pada gallery wall
2 Memilih alat berfikir yang sesuai
3 pencatat
4 pembentang

2. Setiap kumpulan diberi tugasan yang berbeza (differentiation):


 Kumpulan 1 & 2 : menulis nama dan tugas malaikat berdasarkan audio lagu yang diberi
 Kumpulan 3 & 4 : melengkapkan puzzle huruf menjadi nama malaikat kemudian mencari
tugas malaikat dengan betul.
 Kumpulan 5,& 6 : menulis nama dan tugas malaikat berdasarkan gambar situasi yang diberi.
3. Murid mempamerkan hasil kerja dan ahli kumpulan lain akan memberi komen secara Look-Think-
Comment ( Flying Carpet ). AFL dilaksanakan berpandukan rubrik yang disediakan.
4. Guru memberi maklum balas beserta soalan dan murid memberi respon dan mengulangi SC yang
dicapai..

Penilaian:
1. Murid menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dan menunjukkan hasil kerja
kepada guru dan rakan-rakan.
2. Guru mengumpul hasil kerja murid, menyemak dan mempamerkan di dalam kelas.

Aktiviti Penutup (15 minit)


1. Guru bertanyakan beberapa soalan KBAT menggunakan aplikasi paparan Power Point.
2. Murid menjawab soalan dan mengulangi SC yang telah dipelajari.
3. Murid menulis kad refleksi (Exit Slip) dan menampal pada parking lot yang yang disediakan.

Pemulihan Penguatkuasaan Pengayaan

Tindakan Susulan
Murid

Anda mungkin juga menyukai