Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematik

Kelas : 6 Excellent

Tarikh : 05 September 2019

Masa : 10.00 – 11 pagi

Bilangan murid : 32 orang

Bidang : Nombor dan Operasi

Tajuk : Pecahan

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:

2.1 Darab pecahan

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk:

i. Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur


dengan pecahan wajar dan nombor bercampur

EMK : Kreativiti dan inovasi

Nilai : Bekerjasama, berhati-hati

BBM : Video, agar-agar, pisau, kad plastik, marker pen


Langkah Isi Kandungan dan Resos Aktiviti Catatan
Set Induksi Tayangan video “ Darab Pecahan 1. Murid menonton BBM:
(±5𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡) Bercampur Dengan Pecahan tayangan video Video
Wajar” “Darab Pecahan
Bercampur degan
Pecahan Wajar”

2. Murid
diterangkan oleh
guru tentang isi
pelajaran pada hari
ini.

https://youtu.be/whgleNWF0ns
1 Kuiz (Lampiran 1) Kuiz (Lampiran 1) BBM:
(±5𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡) 1.Guru Kertas kuiz
memberikan kuiz
mengenai
pendaraban
pecahan (pre-test)

2 1.Guru menerangkan konsep 1. Guru membawa BBM:


( darab pecahan dengan satu agar-agar - Agar-agar
±25𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡) menyediakan satu agar-agar yang bersaiz segi - pisau plastik
yang bersaiz segi empat tepat. empat tepat ke - bekas makanan
dalam kelas. - resos
- Pen Marker
2. Guru memotong
agar-agar ke 3
bahagian yang Kecerdasan
sama besar. Pelbagai:
- Kecerdasan
3. Guru interperson
bertanyakan murid al
bahawa - Kecerdasan
bagaimana 2 orang bahasa
murid tersebut - Kecerdasan
akan mendapat logikal
bahagian agar-
agar yang sama Nilai Murni:
besar daripada teliti
agar-agar yang
telah dipotong
kepada 3 bahagian.

2. Guru menjelaskan cara 4. Selepas 2


menyelesaikan masalah tersebut bahagian daripada
dengan menggunakan resos 3 bahagian agar-
darab pecahan. agar diagihkan
Resos: kepada kedua-dua
murid, guru
bertanyakan murid
baki agar-agar
dapat diagihkan
kepada 2 orang
murid dengan saiz
yang sama besar.

5.Guru
memaparkan resos
berkaitan dengan
pendaraban
pecahan kepada
3. Kad Plastik yang menunjukkan murid-murid di
1 dalam kelas
pecahan 3.
6.Guru
menjelaskan cara
menggunakan
resos dengan
menunjukkan satu
contoh yang sesuai
4. Kad plastik yang menunjukkan 1 1
×
1 3 2
pecahan :
2

7. Pada mulanya,
guru mengambil
satu kad plastik
yang mengandungi
tiga bahagian

5. Guru memasukkan satu


kad plastik yang
menunjukkan pecahan
1
.secara mengufuk. 8.Kemudian, guru
3

melorek 1 bahagian
pada kad plastik
tersebut supaya
menunjukkan
1
pecahan 3.

9.Seterusnya, guru
6. Guru memasukkan satu kad
mengambil satu
plastik lagi yang menunjukkan
lagi kad plastik
1
pecahan 2 secara mendatar. yang mengandungi
2 bahagian.

10. Guru melorek 1


bahagian tersebut
dengan warna lain
supaya
menunjukkan
1
pecahan 2
pada

kad plastik.

11.
Seterusnya,
guru
memasukka
n satu kad
plastik yang
menunjukka
7. Guru menunjukkan dua soalan
n pecahan
lain 1
3
.secara
i.
5 4 mengufuk
× (dari atas).
8 5

ii. 12. Guru


6 3 memasukkan satu
×
7 5 kad plastik lagi
yang menunjukkan
1
pecahan 2
secara

mendatar. (dari
tepi).

12. Seterusnya,
guru bertanyakan
murid jumlah
bahagian-bahagian
yang ada di atas
kotak.

13. Selepas itu,


guru bertanyakan
murid jumlah
bahagian-bahagian
yang telah
ditindihkan di atas
kotak.

14. Guru
menjelaskan
kepada murid
tentang jumlah
bahagian-bahagian
yang ada di atas
kotak adalah
jawapan penyebut
pecahan dan
jumlah bahagian-
bahagian yang
telah ditindihkan
merupakan
jawapan
pengangka
pecahan. Maka,
jumlahnya adalah
1
6
.

15. Guru
mengulangkan
langkah 2-9
dengan 2 soalan
lain.

16. Guru
memanggil 3 orang
murid tampil ke
depan untuk
menyelesaikan
soalan yang diberi
dengan
menggunakan
resos.

17. Apabila murid


berbuat salah, guru
haruslah
membetulkan
secepat mungkin.

3 Perbincangan Kumpulan 1. Murid BBM:


( 1. Guru beri setiap kumpulan satu dibahagikan Resos
±15 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡) set soalan dan kad plastik. kepada 4
Pusingan Pertama kumpulan. Nilai Murni:
Kumpulan 1: 2. Perbincangan Kerjasama
Soalan: kumpulan
1 3
× dibahagikan Kecerdasan
2 4
kepada 2 pusingan. Pelbagai:
- Kecerdasan
logikal
Kad plastik yang diberi: 3. Dalam pusingan
pertama, setiap
kumpulan akan
diberi satu soalan
Kumpulan 2:
yang berbeza dan
Soalan:
2 1 dua kad plastik
×
3 6 yang mengandungi
Kad plastik yang diberi: beberapa bahagian
mengikut soalan.

4. Selepas
Kumpulan 3: perbincangan,
Soalan:
1 2 wakil setiap
×
4 5 kumpulan

Kad plastik yang diberi: membentangkan


jawapannya
dengan
menggunakan kad
plastik yang
Kumpulan 4: disediakan.
Soalan:
1 4
×
7 9 5. Pusingan kedua

Kad plastik yang diberi: dijalankan dengan


mengulangi
langkah 3 dan 4.

2. Guru meminta kumpulan 1


dan kumpulan 2 untuk
membentang jawapan mereka
dengan menggunakan kad
plastik.

Pusingan kedua
1. Guru menukarkan soalan
setiap kumpulan secara random.
Kumpulan 1:
Soalan:
1 3
×
2 4
Kad plastik yang diberi:

Kumpulan 2:
Soalan:
2 1
×
3 6

Kad plastik yang diberi:

Kumpulan 4:
Soalan:
1 2
×
4 5

Kad plastik yang diberi:

Kumpulan 3:
Soalan:
1 4
×
7 9

Kad plastik yang diberi:

3. Guru meminta kumpulan 3


dan 4 untuk membentangkan
jawapan mereka dengan
menggunakan kad plastik.
4 Kuiz (Lampiran 1) Kuiz (Lampiran 1) BBM:
(±5𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡) 1.Guru Kertas Kuiz
memberikan kuiz
mengenai
pendaraban
pecahan (post-
test)

Penutup Latihan: 1. Guru memberi BBM:


(±5𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡) Latihan Matematik Tahun 6 Muka latihan berkaitan - Latihan
surat 45 dengan darab Matematik
pecahan untuk
disiapkan di rumah. Nilai Murni:
Rajin