Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MANYAR
Jl. Raya Manyar Timur No. 1 Kecamatan Manyar 61151
Telp : kantor (031) 3950604, UGD (031) 3956060
Email : puskesmasmanyar1b@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS


PUSKESMAS MANYAR
NOMOR : 445/B/SK/P2-SURVEILANS/22/437.52.06/2017

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM P2-SURVEILANS


PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MANYAR

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,


tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak
terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Manyar dan dalam rangka
mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan azas – azas umum penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta
mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu
ditetapkan standar operasional prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Manyar tentang Penetapan
Penanggung Jawab Program P2-Surveilans pada Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Manyar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;


2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek
mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1479/MENKES/SK/X/
2003 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi
Penyakit Menular dan Penyakit tidak Menuar;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/II/
2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 tahun 2016
tentang Pedoman Fasilitasi Akreditasi fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS


MANYAR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM P2-SURVEILANS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS MANYAR.

KESATU : Menunjuk yang namanya terlampir dalam Lampiran Pertama


Surat Keputusan ini sebagai petugas penanggung jawab program
P2-Surveilans.

KEDUA : Uraian tugas Penanggungjawab program atau pelaksana


program sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kedua Surat
Keputusan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh Petugas di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas
Manyar.
KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Rutin Puskesmas.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;


b. Apabila didalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan,
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Januari 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS


PUSKESMAS MANYAR,

JON SUDIRO HENDRATA


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS MANYAR
NOMOR :445/B/SK/P2-SURVEILANS/22/437.52.06/2017
TANGGAL : 27 Januari 2017

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM P2-SURVEILANS


PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MANYAR

NO TUGAS NAMA KOMPETENSI


1 Penanggung Didik HS DIII-Keperawatan
Jawab
2 Pelaksana Renny Windyastuti, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Anik Widariyanti, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Nur Insaroh, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Zumaroh, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Hanifah Faradina, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Ira Kusumawati, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Lailyl Khilyatin, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Retno Putri K, Amd.Kep. DIII-Kebidanan
Mazra’atud Diyan, Amd.Kep. DIII-Keperawatan
Andi Septiadi, Amd.Kep. DIII-Keperawatan
Zuhriyah, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
Eva Ajeng Mustika, Amd.Keb. DIII-Kebidanan
dr. Widya Paramita Qosim S1-Kedokteran
dr. Wijayaningrum S1-Kedokteran
Cica Oktavia DIII-Keperawatan
Nur laili istiqomah DIII-Keperawatan

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNGJAWAB PROGRAM


P2-SURVEILANS
1. Uraian Tugas Penanggungjawab Program
a. Menyusun rencana kerja tahunan pelayanan program Surveilans
berdasarkan data program puskesmas;
b. Melaksanakan Penyuluhan tentang penyakit menular, penyelidikan
epidemiologi KLB, Penyuluhan Kesehatan Posbindu sesuai dengan
prosedur/SOP;
c. Melaksanakan pemeriksaan pada pasien Usia 15 tahun ke atas pada
posbindu dan melaksanakan Surveilans PD3I tertentu ( campak,
pertusis, difteri dan TN );
d. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan;
e. Meningkatkan mutu upaya pelayanan puskesmas;
2. Tugas Integrasi

a. Bekerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Kegiatan


Surveilans;
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program Surveilans;
c. Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan di lapangan;

3. Tanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam program Surveilans di wilayah kerja puskesmas
dan mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program kesehatan
masyarakat;

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM P2-SURVEILANS


1. Uraian Tugas
a. Menyusun rencana kerja tahunan pelayanan program Surveilans
berdasarkan data program puskesmas;
b. Melaksanakan Penyuluhan tentang penyakit menular, penyelidikan
epidemiologi KLB, Penyuluhan Kesehatan Posbindu sesuai dengan
prosedur/SOP;
c. Melaksanakan pemeriksaan pada pasien Usia 15 tahun ke atas pada
posbindu dan melaksanakan Surveilans PD3I tertentu ( campak,
pertusis, difteri dan TN );

2. Tugas Integrasi

a. Bekerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Kegiatan Surveilans;


b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Puskesmas;

3. Tanggung Jawab Pelaksana

Bertanggung jawab dalam pengamatan penyakit diwilayah kerja Puskesmas


Manyar;

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS


PUSKESMAS MANYAR,

JON SUDIRO HENDRATA

Anda mungkin juga menyukai