Anda di halaman 1dari 2

Pembuka :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Alhamdulillah hirabbil alamin wabihi nastain walaa hawla wala quwwata illa billahil
aliyil azhim amma ba’du:

Yang ............................. Bapak …….


Yang ............................. Bapak……..
Yang ............................. Bapak ……..
Yang kami hormati Panitia Buka Bersama dan teman teman sekalian yang
berbahagiaYang saya hormati Bapak …….

Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji
syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat
dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah
sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat wal afiat,
dan dapat menghadiri acara Buka Puasa Bersama ini di hari ke 6 Rmadhan 1438 H.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir
zaman. Amin yarabbal alamin.

Kami mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin,


Bapak/Ibu serta adik-adikku, yang berkenan untuk menghadiri acara ini.

Pada sore hari yang InsyaAllah penuh berkah ini, adapiun susunan acara-acara yang
akan kita lalui adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan - Sambutan
3. Pemberian Santunan
4. Ceramah Agama
5. Persiapan Buka Puasa
6. Sholat Maghrib
7. Makan Malam
8. Shalat Isya serta Shalat Tarawih secara
9. Penutup

Penutup :

Marilah kita tutup Acara Buka Puasa Bersama dengan membaca Hamdallah...
(alhamdulillah hirabbil alamin)

Kami mengucapkan Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada
perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Kami akhiri (wassalamu’alaiku wr.wb