Anda di halaman 1dari 3

RPH MINGGU TRANSISI

HARI: Isnin
TARIKH: 14 Januari 2019
KELAS: 1 Emas
MASA: 1.10-2.10

MATA PELAJARAN: PKS (SV )

TEMA: PENGURUSAN KELAS


TAJUK:
UNSUR TEMATIK Pelajaran boleh disisip dengan unsur:-
DAN GABUNG 1. Mematui peraturan
JALINAN: 2. Cara mengucap guru yang memasuki
kelas.
AKTIVITI: 1. Murid berkumpul di laman lestari .
2. Murid mendengar arahan guru
bertugas .
3. Murid memasuki kelas
4. Guru mengambil kehadiran .
IMPAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN DST KELAS 2M
TARIKH/HARI ISNIN MASA 2.10-3.10
TEMA INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.2 Mengelas
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI  Menyatakan ciri yang terdapat pada objek atau fenomena.
 Memerihalkan ciri objek atau fenomena dengan menyatakan
persamaan dan perbezaan.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat melakukan aktiviti pengelasan bahan-bahan dengan baik.
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating review.(pak 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Pasukan berbincang dengan topik yang disediakan oleh guru.
membina jadual pengelasan- kemudian kekumpulan lain untuk
sampaikan pendapat mereka atau beri pendapat tentang hasil
perbincangan kumpulan itu. dan kumpulan seterusnya.
Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada penerapan kemahiran
mengelas seperti:
 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.
 Mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup
 Mengelaskan haiwan berbahaya dan tidak berbahaya.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RPH MINGGU TRANSISI

HARI: Isnin
TARIKH: 14 Januari 2019
KELAS: 1 Emas
MASA: 4.30-5.00

MATA PELAJARAN: MUZIK

TEMA: Aktivi matematik


TAJUK:
UNSUR TEMATIK Pelajaran boleh disisip dengan unsur:-
DAN GABUNG 1. Melengkapkan pola nombor
JALINAN: 2. Menulis nombor di tempat yang
kosong
AKTIVITI: 1. Murid berkumpul mengambil buku
latihan masing –masing
2. Murid menyatakan nombor yang
tertinggal
3. Murid isi tempt kosong dengan
nombor ysng sesuai
4. Guru menyemak kerja murid .
IMPAK