Anda di halaman 1dari 2

Pelan Operasi

Bidang Kokurikulum
Kelab Olahraga 2019

1. Program : Kursus Asas Kejurulatihan dan Kepegawaian Dalam Sukan


Olahraga.

2. Matlamat : 2.1 – Mendedahkan teknik kejurulatihan kepada guru-guru dalam


Sukan olahraga.
2.2 – Memberi pendedahan kepada guru tentang tugas-tugas
kepegawaian.

3. Aktiviti : 3.1 – Kursus Khas kepada semua guru.

4. Objektif : 4.1 – Melahirkan guru-guru yang berkebolehan


4.2 – Meningkatkan keberkesanan aktiviti kokurikulum yang
diadakan terhadap murid.

5. Jangka masa : 1 hari

6. Sasaran : Semua guru.

7. Kos : RM 50.00.

8. Sumber Kewangan : Unit Ko Kurikulum.

9. Sumber Tenaga : 9.1 – Guru penasihat Olahraga


9.2 – Guru – guru PJK.

10. Strategi Pelaksanaan : 10.1 – Mesyuarat pertama,penetapan tarikh dan lantikan


Jawatankuasa.
10.2 – Maklum balas dan jemputan tenaga pengajar
10.3 – Surat-menyurat dan bahan kursus
10.4 – Pendaftaran dan kursus.

11. Kawalan : 11.1 – Penolong Kanan Ko Kurikulum


11.2 – Guru Penasihat Olahraga.

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi


12.2.1 – Kehadiran dan penyertaan
12.2 – Cara mengukur prestasi
12.2.1 – Ujian Amali dalam Sukan Tahunan Sekolah
1. Program : Program Peningkatan Kemahiran Dalam Sukan Olahraga.

2. Matlamat : Memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang kemahiran


asas dan teknik-teknik dalam beberapa acara olahraga.

3. Aktiviti : Latihan kemahiran asas dan teknik sukan olahraga.

4. Objektif : 4.1 – Mencungkil bakat – bakat baru.


4.2 – Memilih pasukan sekolah.
4.3 – Memberi pendedahan kepada murid tentang teknik-teknik
dalam semua acara.

5. Jangka masa : Sepanjang tahun.

6. Sasaran : Murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 4.

7. Kos : Tiada

8. Sumber Kewangan : Tiada.

9. Sumber Tenaga : 9.1 – Guru-guru penasihat Kelab Olahraga


9.2 – Guru – guru PJK.

10. Strategi Pelaksanaan : 10.1 – Mesyuarat guru – guru penasihat.


10.2 – Perjumpaan dengan semua ahli.
10.3 – Penetapan tarikh latihan dan aktiviti sepanjang tahun
10.4 – Latihan kemahiran dan teknik – teknik asas permainan.
10.5 – Pemilihan wakil sekolah.
10.6 – Pertandingan peringkat dalaman.

11. Kawalan : 11.1 – Pengetua


11.2 – Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum
11.3 – Guru – guru penasihat Kelab Sukan dan Permainan.

12. Penilaian : 12.1 – Petunjuk prestasi


12.1.1 – Latihan dan ujian
12.2 – Cara mengukur prestasi
12.2.1 – Ujian amali dan bertulis

Anda mungkin juga menyukai