Anda di halaman 1dari 9

Padankan perkataan dengan anggota badan yang betul.

( /7M)
Labelkan bahagian anggota badan di bawah berdasarkan gambar.

tangan telinga mulut kaki

( /4M)
Padankan gambar yang betul.

( /5M)
Warnakan peralatan yang terdapat di dalam bilik mandi.

( /5M)
Padankan gambar di bawah.

( /4M)
Lengkapkan ayat berikut dengan betul menggunakan perkataan-
perkataan yang telah diberikan di dalam kotak di bawah.

tandas gelas pensil penyapu kerusi

1. Tempat untuk membuang air kecil ialah ____________.

2. Saya menulis menggunakan ____________.

3. Sila duduk di atas ____________.

4. Ali membersih lantai menggunakan _______________.

5. ____________ digunakan untuk minum minuman sejuk.

( /10M)
Padankan pakaian di bawah mengikut jantina yang sesuai.

( /5M)
Padankan alatan dengan ruang di dalam rumah yang sesuai.

( /5M)
Padankan gambar alatan dan situasi yang betul.

( /5M)