Anda di halaman 1dari 5

SULIT

PM SULIT

A.Garis jawapan yang betul.


1. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan ( pahala / dosa).
2. Jika kita melakukan kesilapan dengan orang lain, kita boleh ( meminta /
menolak) maaf.
3. Setiap orang perlu bercakap dengan bahasa yang ( kasar / sopan ) agar tidak
menyinggung perasaan orang lain.
4. Pelbagai cara seseorang menunjukkan tanda ( kesyukuran / keseronokan )
kepada Tuhan.
5. Perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran ( pahala / dosa )

B.Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang diberikan.

Maafkan terima kasih Silalah makan Selamat jalan

Tolong Bolehkah Maafkan saya

6. “ ________________________saya kerana terpaksa pulang lebih awal,”


kata Veronica kepada rakannya, Connie.
7. “ ________________________ saya masuk?” Kata Alfred kepada Chars.
8. Mary Ruby menguncapkan __________________ kepada Mak Cik Asiah
kerana memberikannya hadiah baju baharu.
9. “_______________________ ambilkan buku yang tebal itu untuk saya,”
minta Cikgu Chelereensia.
10. “ __________________________,” Nadia menjemput rakan-rakannya
untuk makan.
11. Jason ingin ke tandas sewaktu guru sedang mengajar, dia meminta izin
daripada gurunya.” ___________________________, cikgu boleh saya
ke tandas sebentar?”

1
SULIT

12. “ _____________________________, bawa kereta dengan cermat,” kata


Nick kepada Vincent yang mahu pulang ke kampung.

C.Carikan perkataan yang menunjukkan sifat keyakinan diri.

C E K A L C D T S P
H F R N B X W Y U T
I G E A Z Y K L S A
J Y A K I N J I A A
K L T A B A H S H T
S T I U V W G X A Z
R Q F P O I N M L X
A C D E G I G I H K

13.____________________________________
14.____________________________________
15.____________________________________
16.____________________________________
17.____________________________________
18.____________________________________
19.____________________________________

2
SULIT

D.Padankan ayat di bawah supaya menjadi ayat yang lengkap.


20 Belajarlah bersunguh-sungguh (a) tugas yang diberi.
.

21 Kita perlu melaksanakan tugas (b) jika ingin berjaya.


.

22 Sebagai pelajar, kita perlu tabah (c) yang diamanahkan dengan


. melaksanakan penuh tanggungjawab.

23 Kita mesti mempunyai semangat (d) diri yang kental.


.

24 Apabila selesai makan kita perlu (e) mencuci pinggan dan


. mangkuk yang telah digunakan.

E.Lengkapkan ayat di bawah dengan maklumat yang diberi.

 Sebelum ke sekolah
 Perlu melakukan aktiviti riadah
 Menjamin kesihatan kita
 Otak yang cerdas
 Menjadi penat dan sukar untuk menumpukan perhatian
 Yang seimbang agar sentiasa sihat

25.Nazarius akan bersarapan __________________________________________ .


26.Setiap orang perlu mengambil makanan ______________________________ .
27.Badan yang sihat memerlukan makanan yang seimbang di samping kita
_______________________________________________________________ .
28.Badan yang sihat menjamin ________________________________________.
29.Tidur yang cukup ________________________________________________ .
30.Apabila kita tidak cukup tidur, badan kita akan __________________________ .

3
SULIT

F.Tandakan ( √ ) pada perbuatan yang jujur dan ( X ) pada perbuatan yang


tidak jujur.

31. Menyampaikan pesanan yang diamanahkan dengan betul. ( )


32. Menolong orang tanpa mengharapkan balasan. ( )
33. Tidak malu mengakui akan kesilapan sendiri. ( )
34. Mencari pelbagai alasan untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab
yang diamanahkan. ( )
35. Memulangkan barang yang bukan milik kita kepada pemilk asalnya. ( )
36. Mencari peluang untuk tidak melakukan sesuatu tugas yang diberikan. ( )
37. Richei meminjam basikal Cinnie untuk berlumba. ( )
38. Maymill berpura-pura sakit agar dapat pulang awal dari sekolah. ( )
39. Mevelyn tidak mahu membayar hutangnya kepada Auldreena. ( )
40. Cikgu Jason mengajar tuisyen kepada anak-anak murid secara percuma.( )

G.Lengkapkan ayat di bawah dengan menggunakan rangkaian kata yang diberi.


 saling menghormati antara satu sama lain
 sudi membantu meringankan beban kemiskinannya
 memulihkan para penagih dadah
 membawa pulang anak kucing yang cedera untuk dirawat
 tidak tersisih daripada masyarakat

41. Seorang ibu tua gembira kerana masih ada yang _____________________
____________________________________________________________.
42. Ahmad seorang murid yang baik hati kerana sanggup
__________________
____________________________________________________________.
43. Kerajaan malaysia sentiasa berusaha membanteras masalah penagihan
dadah dan ___________________________________________________ .
44. Sebagai ahli masyarakat yang prihatin, kita perlu membantu anak-anak

4
SULIT

yatim agar mereka _____________________________________________.


45. Penduduk sekitar kampung Sebobok itu sentiasa bekerjasama dan
mengamalkan sikap ___________________________________________ .

H.Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberi.

Tan Hui Yee seorang murid yang berusaha 14 tahun terpaksa melalui
hari-hari yang sukar. Dia menghadap penyakit jantung. Selama setahun,
dia terpaksa bergantung hidup dengan menggunakan jantung mekanikal.
Tan Hui Yee begitu berharap agar mendapat simpati daripada orang ramai
yang sudi mendermakan organ jantung yang baharu kepadanya.
Penderitaan hidupTan Hui Yee mendapat perhatian meluas daripada
masyarakat Malaysia. Tanggal 5 Oktober 2007. Tan Hui Yee mendapat
sinar hidup yang baharu. Tan Hui Yee telah mendapat organ jantung yang
baharu daripada seorang penderma. Kini, dia mampu hidup tanpa
bergantung pada jantung mekanikal lagi. Sikap baik hati dan ikhlas
penderma organ jantung itu patut dipuji.

46. Siapakah nama murid yang menghadapi penyakit jantung itu?


____________________________________________________________
47. Berapa lamakah pesakit jantung itu bergantung dengan jantung mekanikal?
____________________________________________________________
48. Dari manakah Tan Hui Yee mendapat organ jantung yang baharu?
____________________________________________________________
49. Bilakah Tan Hui Yee mendapat organ jantung yang baharu?
____________________________________________________________
50. Apakah sikap yang ada pada diri penderma organ jantung itu?
____________________________________________________________

.............................Kertas soalan tamat.......................