Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR URUT KEPANGKATAN

SDN ................................
KEADAAN TANGGAL : 30 JULI 2011

PANGKAT JABATAN MENJADI MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN TANGGAL PENSIUN BERKALA
N L/ KESELURUH
NAMA NIP ESE CPNS GOLOGAN BLN/ LLS TK LAHIR TMT TMT KET
O P GO AN
TMT NAMA TMT NAMA NAMA
L LON TMT THN BLN THN BLN THN THN IJAZAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kutacane, Juli 2011


Kepala .....................

...............................................
NIP. .....................
DAFTAR URUT KEPANGKATAN
SMP NEGERI 1 KUTACANE
KEADAAN TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

PANGKAT JABATAN MENJADI MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN TANGGAL PENSIUN BERKALA
NO NAMA L/P NIP ESE CPNS KESELURUHANGOLOGAN BLN/ LLS TK LAHIR TMT TMT KET
GOL TMT NAMA TMT NAMA NAMA
LON TMT THN BLN THN BLN THN THN IJAZAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Manajemen
1 JULKIFLI,S.Pd,M.Pd L 197003261993031001 IV/a 01-04-2008 Kepala Sekolah 22-09-2008 - 01-03-1993 17 09 18 00 Kepsek 2008 UNIMED 2006 S.2 26-03-1970 2030 01-03-2011 PNS
2 SAMINAH PELIS, S.Pd. I P 195410071983032001 IV/a 01-10-2003 Guru Pembina 01-10-2003 - 01-03-1983 27 09 28 00 - - STAI AL-ISHLAHIYAH Binjai 2003 S.1 07-10-1954 2014 01-03-2010 PNS
3 IRIANSYAH,S.Pd L 19611219 198501 1 001 IV/a 01-10-2003 Guru Pembina 01-10-2003 - 01-01-1985 25 10 16 09 - - IKIP-Medan 1998 S.1 19-12-1961 2021 01-02-2011 PNS
4 I. ZAINAH, S.Pd P 195911221983032001 IV/a 01-04-2004 Guru Pembina 01-04-2004 - 01-03-1983 27 09 26 00 IMTAQ 2000 PTTM-Medan 2007 S.1 22-11-1959 2019 01-03-2010 PNS
5 SUDIRMAN. L, S.Pd L 195205131980031007 IV/a 01-10-2005 Guru Pembina 01-10-2005 01-03-1980 30 09 26 00 - - UT Jakarta 2002 D.III 13-03-1952 2012 01-03-2011 PNS
6 PANUSUNAN LUBIS, S.Pd L 195502201980031004 IV/a 01-10-2005 Guru Pembina 01-10-2005 - 01-03-1980 30 09 26 00 - - UGMM-Medan 2006 S.1 20-02-1955 2015 01-03-2011 PNS
7 NORMA BUKIT, S.Pd P 196208281984032003 IV/a 01-10-2005 Guru Pembina 01-10-2005 - 01-03-1984 26 09 24 00 - - UGMM-Medan 2006 S.1 28-08-1962 2022 01-03-2010 PNS
8 RATNA SURYANI,S.Pd P 196108041984012001 IV/a 01-04-2006 Guru Pembina 01-04-2006 - 01-01-1984 26 11 22 00 - - PTABULYATAMA 2001 S.1 04-08-1961 2021 01-01-2011 PNS
9 HARIANTO, S.Pd L 196103031983031026 IV/a 01-10-2006 Guru Pembina 01-10-2006 - 01-03-1983 27 09 22 00 - - UGMM-Medan 2007 S.1 03-03-1961 2021 01-03-2010 PNS
10 SALIDIN, S.Pd. I L 196503081988031005 IV/a 01-04-2008 Guru Pembina 01-04-2008 - 01-03-1988 22 09 20 00 - - STAIS-DAIRI 2003 S.1 08-03-1985 2025 01-03-2012 PNS
11 A. SUBKY ARIEF. K L 195612291979031004 IV/a 01-10-2008 Guru Pembina 01-10-2008 - 01-03-1979 31 09 26 00 - - IKIP-Medan 1979 D.1 29-12-1956 2016 01-03-2010 PNS
12 JEHESKIEL, S.Pd L 196402041985011001 IV/a 01-10-2008 Guru Pembina 01-10-2008 - 01-01-1985 25 11 20 00 - - UGMM-Medan 2006 S.1 04-02-1964 2024 01-01-2010 PNS
13 RIDWAN, S.Pd L 197006141993031003 IV/a 01-10-2008 Guru Pembina 01-10-2008 - 01-03-1993 17 09 16 00 - - UGMM-Medan 2006 S.1 14-06-1970 2030 01-03-2011 PNS
14 AINUL MARDIYAH,BA P 196112091987032002 IV/a 01-04-2009 Guru Pembina 01-04-2009 - 01-03-1987 23 09 22 00 - - PGAN 1977 D.III 09-12-1961 2021 01-03-2011 PNS
15 SRI MILA SUSILAWATI, S.Pd P 197107031994122001 IV/a 01-04-2009 Guru Pembina 01-04-2009 - 01-12-1994 16 00 14 00 - - UNIMED 2001 S.1 03-07-1971 2031 01-12-2010 PNS
16 ZORA MARLENY, S.Pd P 196504201989022001 IV/a 01-10-2009 Guru Pembina 01-10-2009 - 01-02-1989 21 10 16 00 - - PTT-Medan 2007 S.1 20-04-1965 2025 01-02-2010 PNS
17 SABIRIN L 195803121985031007 IV/a 01-04-2010 Guru Pembina 01-04-2010 - 01-03-1985 25 09 20 01 - - IKIP-Medan 1980 D.1 12-03-1958 2018 01-03-2012 PNS
18 NAHDAH HARYANTI NASUTION, S.Ag P 197109201998012001 IV/a 01-10-2010 Guru Pembina 01-10-2010 - 01-01-1998 12 11 12 09 - - IAIN-Medan 1996 S.1 20-09-1971 2031 01-01-2010 PNS
19 YUSLINAWATI YULI, S.Pd P 196507191988032003 III/d 01-04-2010 Guru Dewasa Tk.I 01-04-2010 - 01-03-1988 22 09 20 01 - - PTTM-Medan 2007 S.1 19-07-1965 2025 01-03-2010 PNS
20 SRI WAHYU NINGSIH P 196611251991032002 III/d 01-04-2010 Guru Dewasa Tk.I 01-04-2010 - 01-03-1991 19 09 18 00 - - UNSYIAH-B.Aceh 1987 D.II 25-11-1966 2026 01-03-2011 PNS
21 ZAINAL ABIDIN L 195503241983031005 III/c 01-10-2002 Kepala Tata Usaha 01-01-2006 V/b 01-03-1983 27 09 22 00 - - SMA Negeri 3 P.Siantar 1973 SLTA 24-03-1955 2011 01-03-2010 PNS
22 Drs. FAKHRUDDIN. S L 196803231995121001 III/c 01-04-2004 Guru Dewasa 01-04-2004 - 01-12-1995 15 00 08 04 - - UNSYIAH-B.Aceh 1994 S.1 23-03-1968 2028 01-12-2010 PNS
23 MASDIANA, S.Pd P 197604072002122004 III/c 01-04-2009 Guru Dewasa 01-04-2009 - 01-12-2002 08 00 08 00 - - PTT-Medan 2002 S.1 07-04-1976 2036 01-12-2010 PNS
24 AMNAH SELIAN, S.Pd P 197911032003122002 III/c 01-10-2009 Guru Dewasa 01-10-2009 - 01-12-2003 07 00 06 00 - - UNIMED 2003 S.1 03-11-1979 2039 01-12-2010 PNS
25 SRI MULYATI, S.Pd P 197008252005042001 III/c 01-10-2009 Guru Dewasa 01-10-2009 - 01-04-2005 05 08 04 00 - - Univ ABULYATAMA B.Aceh 2004 S.1 25-08-1970 2030 01-04-2011 PNS
26 MAHYUDDIN.I L 196204251986021001 III/b 01-10-2008 Pelaksana TU 01-10-2008 - 01-02-1986 24 10 17 08 - - SMEAN Kutacane 1984 SLTA 25-04-1962 2018 01-02-2011 PNS
27 NURHAYATI, S.Pd P 197306242006042004 III/b 01-04-2009 Guru Madya Tk.I 01-04-2009 - 01-04-2006 04 08 05 08 - - PTT-Medan 2005 S.1 24-06-1973 2033 01-09-2011 PNS
28 SARIDAH P 196505011986032005 III/b 01-04-2010 Pelaksana TU 01-04-2010 - 01-03-1986 24 09 20 00 - - SMEAN Kutacane 1984 SLTA 01-05-1965 2021 01-03-2011 PNS
29 SAHEBUN, S.Pd. I L 196605272007011020 III/b 01-04-2010 Guru Madya Tk.I 01-04-2010 - 01-01-2007 03 11 06 03 - - STAIS-DAIRI 2002 S.1 27-05-1966 2026 01-01-2012 PNS
30 Drs. INDRA L 196608132007011006 III/b 01-04-2010 Guru Madya Tk.I 01-04-2010 - 01-01-2007 03 11 16 03 - - IAIN-SULQA 1990 S.1 13-08-1966 2026 01-01-2012 PNS
31 MUKHLIS, S.Ag L 197503052007011031 III/b 01-04-2010 Guru Madya Tk.I 01-04-2010 - 01-01-2007 03 11 06 10 - - IAIN AR-RANIRY B.Aceh 2000 S.1 03-05-1975 2035 01-06-2011 PNS
32 ERWAN L 195701101986031002 III/a 01-04-2007 Pelaksana TU 01-04-2007 - 01-03-1986 24 09 16 00 - - SMA Persamaan B.Aceh 1990 SLTA 10-01-1957 2013 01-02-2012 PNS
33 JULIANTI LUBIS, S.Pd P 197507272006042004 III/a 01-04-2009 Guru Madya 01-04-2009 - 01-04-2006 04 08 02 00 - - PTT-Medan 2003 S.1 27-07-1975 2035 02-04-2012 PNS
34 M. YUNUS HARAHAP, ST L 196907262008011001 III/a 01-01-2010 Guru Madya 01-04-2010 - 01-01-2008 02 11 06 00 - - ITM-Medan 1999 S.1 26-07-1969 2029 01-05-2011 PNS
35 DIAH EKA PUSPITA, SP P 197003072008012002 III/a 01-01-2010 Guru Madya 01-04-2010 - 01-01-2008 02 11 06 00 - - IPB-Bogor 1996 S.1 07-03-1970 2030 01-06-2011 PNS
36 HADIYAN HUSNI SALAM, S.Ag L 197407272008011001 III/a 01-01-2010 Guru Madya 01-01-2010 - 01-01-2008 02 11 06 00 - - IAIN-Medan 2011 S.1 27-07-1974 2034 01-02-2012 PNS
37 MUHAMMAD SURIANDI L 196102021985031009 III/a 01-04-2010 Pelaksana TU 01-04-2010 - 01-03-1985 25 09 17 01 - - SMA Persamaan B.Aceh 1991 SLTA 02-02-1961 2017 01-03-2011 PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
38 NASRIZULHAIDI, S.Psi L 197910252009041004 III/a 01-01-2011 Guru 01-01-2011 - 01-04-2009 01 11 01 08 - - UMA-Medan 2003 S.1 25-10-1979 2039 01-04-2011 PNS
39 IKA MAYSARWATI, S.Pd P 198305082009042005 III/a 01-01-2011 Guru 01-01-2011 - 01-04-2009 01 08 01 08 - - UNIMED 2006 S.1 08-05-1983 2043 01-04-2011 PNS
40 NURI IRMAYANI, S.Pd P 198612242009072001 III/a 01-01-2011 Guru 01-01-2011 - 01-07-2009 01 05 00 00 - - UMSU-Medan 2007 S.1 24-12-1986 2046 01-07-2011 PNS
41 SAMPURNA P 196110121980032001 II/c 01-10-2005 Pelaksana TU 01-10-2005 - 01-03-1980 30 09 25 00 - - SMP N 1 Kutacane 1981 SLTP 12-10-1961 2017 01-03-2011 PNS
42 RUSTAM DESKY L 196410111986021001 II/c 01-04-2006 Pelaksana TU 01-04-2006 - 01-02-1986 24 10 21 00 - - Paket-C 2006 SLTA 11-10-1964 2020 01-02-2012 PNS
43 ROSWANI,A.Md P 196911092008012001 II/c 01-01-2010 Guru 01-10-2010 - 01-01-2008 02 11 15 00 - - UNSYIAH-B.Aceh 1993 D.III 09-11-1969 2029 01-08-2011 PNS

Kutacane, 11 Februari 2011


Kepala SMPN 1 Kutacane

JULKIFLI,S.Pd,M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001
DAFTAR - JUMLAH KEKUATAN / BEZETING GURU SMP
SMP NEGERI 1 KUTACANE
KEADAAN 31 DESEMBER 2010

FORM 1

JUMLAH GURU BERDASARKAN MATA PELAJARAN

Kesenian

B.Pekerti
SMP Negeri 1 Jumlah Jumlah Jumlah Tenaga

Agama

Penjas

BP/BK
No Total Ket

B.Drh

PPKn

Kimia
B.Ind

B.Ing

SOS
TAR

Geo

KIM
Eko
Kutacane Murid Rombel Guru Adm

MM

TIK
Bio

Sej
Fis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Guru PNS 3 1 - 2 4 2 2 2 3 - 2 2 2 3 3 - - 2 - 3 36 7 43
609 16
2 Guru Honorer 1 2 - - 1 - 2 3 - - - - - - - - - - - - 9 9 18

TOTAL 609 16 4 3 0 2 5 2 4 5 3 0 2 2 2 3 3 0 0 2 0 3 45 16 61
DAFTAR REKAPITULASI GURU BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KUTACANE
KEADAAN 31 DESEMBER 2010

FORM 2

JENJANG PENDIDIKAN
No SMP Negeri 1 Kutacane Jumlah Ket
SLTP SLTA D.1 D.2 D.3 D.4 S.1 S.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Guru PNS - - 2 1 3 - 29 1 36

2 Guru Honorer - - - - - - 9 - 9

3 Pegawai 1 6 - - - - - - 7

TOTAL 1 6 2 1 3 0 38 1 52
DAFTAR REKAPITULASI GURU BERDASARKAN TINGKAT KEPANGKATAN
SMP NEGERI 1 KUTACANE
KEADAAN 31 DESEMBER 2010
FORM 3

GOLONGAN
No SMP Negeri 1 Kutacane Jumlah
II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 Guru PNS - - 1 - 7 4 4 2 18 - - - - 36

2 Pegawai - - 2 - 2 2 1 - - - - - - 7

TOTAL 0 0 3 0 9 6 5 2 18 0 0 0 0 43