Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA

PELAKSANAAN UJI ETIK PENELITIAN

Pada tanggal………………………….........sampai……………………………………
bertempat di .....……… ……………… telah dilaksanakan uji etik penelitian dengan
Judul Penelitian : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nama Peneliti : ……………………………………………………………………
NIM/NIK : ……………………………………………………………………
Jenis Uji Etik : E1
E2
FB
Kejadian yang penting selama uji etik
…………………………………………………………………………………….........
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Tim Reviewer : ttd

………………………………………… ……………………

………………………………………… …………………....

………………………………………… ……………………

………………………………………… ……………………

………………………………………… …………………....
Peneliti :

………………………………………… …………………...

Mangupura, .......................................201
Mengetahui :
STIKES BINA USADA BALI
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Ketua

Ns Komang Yogi Triana, M.Kep., Sp.Kep. An


NIK. 13.12.0068