Anda di halaman 1dari 2

A.

Uraian Kegiatan Departemen Peti Kemas dan Angkutan Khusus :

1. Uraian Jenis Kegiatan pada Departemen Peti Kemas

No Uraian Jenis Kegiataan


1 Penyusunan rencana dan program kerja Departemen Peti Kemas.
2 Koordinasi kelancaran pelaksanaan kerja operasional angkutan peti9 kemas yang
meliputi kegiatan bea cukai, karantina, angkutan dan unit kerja lainnya.
3 Pengawasan kelayakan fasilitas dan keselamatan kegiatan bongkar dan muat peti
kemas di daerah lingkungan kerja terminal peti kemas.
4 Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiakan sarana dan prasarana dalam
mengangkut peti kemas dari dan ke pelabuhan tujuan.
5 Pemantauan pelaksanaan penumpukan , alih muatan peti kemas di daerah lingkungan
kerja terminal peti kemas dan pemantauan pelaksanaan tarif.
6 Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di daerah lingkungan kerja peti kemas.
7 Penyelenggara sistem informasi angkutan peti kemas.
8 Pelaksanaan tata usaha , kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kantor
administrator terminal peti kemas.
9 Mengkoordinasikan tugas-tugas lain.

2. Uraian Jenis Kegiatan pada Departemen Angkutan Khusus

No Uraian Jenis Kegiataan


1 Menyusun petunjuk-petunjuk operasional dalam melaksanakan aktivitas pada
Departemen tersebut.
2 Mengkoordinasikan kegiatan kerja sesuai dengan rencana dan target kerja.
3 Mengevaluasi pengarahan agar sesuai dengan strategi dalam rencana kerja yang telah
ditetapkan.
4 Mengendalikan kualitas dan kuantitas hasil kerja.
5 Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan strategi kebijakan yang telah di tetapkan.
6 Melaksanakan dan menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
internal atau eksternal.
B. Permasalahan/ Hambatan yang sering dihadapi :

1. Ketidak sesuaian ukuran peti kemas dengan alat angkut (truk).

2. Kondisi jalan dan jembatan daya dukungnya masih rendah serta pengaturan yang belum
mantap.

3. Tekanan dari mitra kerja.

Anda mungkin juga menyukai