Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran : Kokurikulum – Kelab dan Persatuan (SPBT)

Kelas : Tahun 4, 5

Bilangan Murid : 30 orang

Tarikh : 10.Julai. 2019

Hari : Rabu

Masa : 2.00 – 4.00 petang

Topik : Jahitan

Subtopik : mengamalkan kebersihan

Pengetahuan Sedia Ada

i) Murid pernah belajar menjahit


ii) Murid telah mengetahui beberapa jenis alatan untuk menjahit.

Objektif Pengajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i) Mengenalpasti cara untuk menjahit jahitan kia.


ii) Melakukan amali menjahit dengan betul.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, pendidikan seni, matematik,

Bahasa Inggeris

Terapi : warna, pengamatan dan carakerja

Penerapan Nilai : Kerjasama, kebersihan diri, berhati-hati, sayangi

ibu bapa

BBM : jarum, benang, baju t-shirt, labuci, kain


Langka
Isi Pengajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
h/Masa
Set Pengenalan topik GURU MURID TEKNIK:
induksi – membawa baju lakonan,
(10 minit) koyak. 1. Guru membuat 1. murid melihat dan soal-jawab
lakonan dengan memerhatikan
memakai baju t-shirt lakonan.
yang koyak.
2. Guru memberitahu 2. murid mendengar BBM:
murid tentang dan menjawab Baju koyak
pentingnya belajar secara lisan
menjahit. mengikut NILAI:
pemerhatian Menjaga
terhadap lakonan kekemasan
guru.
3. Guru mengaitkan 3. murid mendengar diri
set induksi dengan dan memerhati.
pelajaran pada hari
ini.
Memperkenalkan 1. guru 1. murid mendengar
jenis jahitan memperkenalkan jenis dan memerhati. TEKNIK:
Langkah jahitan kepada murid. amali
1 2. guru menerangkan 2. murid mendengar
(25 minit) fungsi jahitan kia. dan memerhati. NILAI:
3. guru memberikan 3. murid mengambil Kerjasama,
jarum, benang, dan alatan jahitan sayangi ibu
kain kepada murid. daripada guru. bapa
4. guru meminta murid 4. murid
memasukkan benang memasukkan
ke dalam jarum dan benang ke dalam
membuat simpulan di jarum dan membuat
hujung benang. simpulan di hujung
tali benang.
5. guru menerangkan 5. murid bersedia
langkah untuk untuk menjahit.
menjahit jahitan kia
satu-persatu.
6. guru meminta murid 6. murid menjahit
menjahit mengikut titik mengikut titik-titik
yang disediakan satu yang disediakan
persatu sehingga pada kain dan
membentuk huruf T. menyiapkan jahitan
membentuk huruf T.
7. guru membantu 7. murid yang tidak
murid menjahit. mahir meminta
bantuan guru.
8. guru meminta murid 8. murid memotong
memotong lebihan benang berlebihan
benang pada jahitan menggunakan
tersebut. gunting.
Langkah BBm
2 langkah-langkah 1. guru bersoal-jawab 1. murid mendengar Apron,
(35 minit) menghias jahitan. dengan murid tentang dan menjawab
aktiviti menjahit dan secara lisan NILAI:
hasil jahitan mereka. Kerjasama,
2. guru meminta murid 2. murid kesederhan
menghias jahitan menampalkan labuci aan,
dengan menampalkan untuk menghias kebersihan
labuci berwarna-warni jahitan mereka. fizikal dan
dalam huruf T. mental
3. guru membantu 3. murid yang tidak
murid menampal mahir meminta
labuci. bantuan guru.

Langkah Menampal hasil 1. guru menerangkan 1. murid mendengar BBM:


3 jahitan menjadi hasil jahitan yang sambil mengambil Kad, kain
(15 sebuah kad. telah siap akan kad yang jahitan
minit) ditampal ke dalam disediakan.
ruangan kad yang NILAI:
telah siap ditebuk. Kerjasama
2. guru meminta murid 2. murid
menggunting lebihan menggunting
kain. lebihan kain.
2. guru meminta murid 3. murid menggam
menggam kain jahitan kain dan menampal
untuk ditampal ke kain ke dalam
dalam kad. ruangan yang
disediakan.

Penutup Rumusan 1.guru bersoal jawab 1. Murid mendengar


(10 minit) Pengajaran kembali tentang cara dan menjawab
menjahit jahitan kia. secara lisan.
2. guru bersoal-jawab
tentang jahitan dan 2. Murid mendengar
kad yang telah dan menjawab
disiapkan. secara lisan.