Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

Tarikh : 3 September 2019


Hari : Rabu
Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi (1 jam)
Tempat : Dewan
Bilangan Murid : 30 orang
Unit Beruniform : Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
Tajuk : Balutan
Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat
1. Psikomotor: melakukan balutan anduh
besar bagi bahagian anggota yang patah
2. Kognitif: memahami fungsi balutan
anduh besar dengan tepat
3. Afektif: berkeyakinan membuat balutan
anduh besar
Pengetahuan Sedia Ada Murid : 1. Murid pernah melihat tangan orang lain
dibalutkan.

Elemen Kreativiti dan Seni : Murid melakukan balutan anduh besar.


Pengajaran
Bahan Bantu Mengajar : Video, Kain Anduh
Pembelajaran Abad ke-21 :Komunikasi dua hala, perbincangan
kumpulan

1
Langkah/ Isi Pelajaran/ Kemahiran Tugas/ Aktiviti PdP Catatan
Masa
Set Induksi i. Kehadiran 1. Guru mengambil BBM:
(10 minit) ii. Adat Istiadat kedatangan pelajar. - Mikrofon
2. Guru melakukan adat - Buku
istiadat. Kedatangan
Buku Laporan
(PBSM)
Perkembanga Tayangan Video 1. Guru menayangkan BBM:
n1 sebuah video yang - video
(5 minit) berkaitan dengan balutan.
2. Guru menerangkan isi
kandungan dalam video.

Pautan:
https://www.youtube.com/
watch?v=WDoDypkwxC4
Kandungan Video:
i. Takrifan asas
bantu mula
- bantuan segera
yang bersifat
sementara
diberikan kepada
mangsa yang
mengalami
kecederaan atau
kemalangan
dengan
menggunakan
segala
kemudahan yang
terdapat di tempat
kejadian sebelum

2
ketibaan bantuan
perubatan.
ii. Kegunaan Kain
Anduh
- Mengampu
bahagian yang
cedera atau
patah
- Menghentikan
atau menahan
pendarahan
- Menutup
tempat yang
luka atau
cedera
- Sebagai
pengelap atau
karung tuaman
sejuk
iii. Jenis-jenis anduh
- Anduh cincin
- Anduh
pergelangan
tangan
- Anduh besar
iv. Takrifan Balutan
v. Fungsi Pembalut
Perkembanga Balutan anduh besar 1. Guru memperkenalkan BBM:
n2 balutan anduh besar Kain Anduh
( 10 minit) dengan memaparkan
gambar serta kecederaan Nilai Murni:
yang terlibat. Teliti

Kecerdasan
pelbagai:

3
Sesi Soal Jawab 2. Guru memberi Kecerdasan
Guru: Menurut gambar penerangan dengan bahasa,
yang dipaparkan, mengadakan soal jawab Kecerdasan
bahagian mana yang untuk mewujudkan Interpersonal
telah dibalut? komunikasi dua hala.
Murid: tangan
Guru: Mengapakah
tangannya telah dibalut?
Murid: kerana dia telah
luka
Guru: Apakah kegunaan
untuk membalut luka
pada lengan?
Murid: Darah akan
dihentikan
Perkembanga Balutan Anduh Besar 1. Guru BBM:
n3 mendemonstrasikan dua Kain Anduh
( 15 minit) kali cara untuk melaksanan
balutan anduh lengan dan Nilai Murni:
balutan anduh pergelengan Teliti
tangan.

- Bucu atas kain anduh


hendaklah diletakkan pada
siku lengan yang
tercedera .
- Kemudian ikatan buku sila
diikat pada atas bahu.
- Bucu atas kain anduh
yang diletakkan pada siku
tadi boleh dipinkan atau
dilipat kebahagian dalam
untuk lebih kemas.
Perkembanga 1. Murid dibahagikan BBM:
n4 kepada 2 orang dalam satu Kain Anduh
( 15 minit) kumpulan.
Nilai Murni:

4
2. Dalam pusingan Kerjasama
pertama, salah seorang
murid dijadikan sebagai
mangsa, manakala seorang
murid lagi berperanan
sebagai orang yang
membalut luka dengan
Guru melaksanakan balutan
anduh lengan.

3. Kemudian, kedua-dua
murid dalam satu kumpulan
menukarkan peranan.

4. Guru akan memantau


setiap kumpulan untuk
memastikan setiap orang
telah membalut dengan
betul. Jika terdapat
kesalahan, guru akan
membetulkan murid serta-
merta.

Penutup Kesimpulan: 1. Guru memberi Nilai Murni:


( 5 minit) - Bucu atas kain anduh kesimpulan berkaitan topik Tolong-
hendaklah diletakkan pada atau tajuk yang dipelajari menolong,
siku lengan yang pada hari ini. berani
tercedera .
- Kemudian ikatan buku sila 2. Guru menerapkan unsur
diikat pada atas bahu. kerohanian iaitu semangat
- Bucu atas kain anduh
tolong-menolong dan
yang diletakkan pada siku
keberanian dalam kalangan
tadi boleh dipinkan atau
murid.
dilipat kebahagian dalam
untuk lebih kemas.

Nilai murni/Pengajaran:

5
- Kita haruslah
menggunakan ilmu
pengetahuan tentang
balutan untuk membantu
orang yang memerlukan
pada waktu kecemasan.