Anda di halaman 1dari 21

DEA 2313 K4

KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD


42700 BANTING, SELANGOR DARUL EHSAN

TEKNOLOGI ELEKTRIK

KERTAS KERJA
PROGRAM /
TEKNOLOGI ELEKTRIK
PROGRAMME
KOD KURSUS /
ETE 601
COURSE CODE
SEMESTER /
06 (ENAM)
SEMESTER
NAMA KURSUS /
ETE601 INDUSTRIAL SWITCHBOARD 2
COURSE NAME

STANDARD
KANDUNGAN / 4 INSTALL LOW VOLTAGE MOTOR CONTROL CENTRE
CONTENT STANDARD

Pelajar-pelajar akan boleh:

HASIL 1 Mendapatkan cetak biru pusat kawalan motor


PEMBELAJARAN 2 Memeriksa lokasi sebenar
KURSUS / 3 Memilih pusat kawalan motor.
COURSE OUTCOMES 4 Menentukan saiz kabel dan pusat kawalan motor.
5 Memasang pusat kawalan motor dan penamatan kabel.
6 Mengaplikasikan keselamatan bengkel.

NAMA PELAJAR /
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
STUDENT'S NAME

NO. KAD
…………………………………………………………………………………………. MARKAH :
PENGENALAN /IC NO.

TARIKH / DATE …………………………………………………………………………………………. 100


TANDATANGAN /
…………………………………………………………………………………………. SIGNATURE
NAMA PENSYARAH /
LECTURER’S NAME ………………………………………………………………………………………….

1 20
PROGRAM / PROGRAMME TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD MODUL / MODUL CODE EEK 102
SEMESTER / SEMESTER 01 ( SATU )
DEA 2313 K4

NAMA KURSUS /
DEA 2313 LOW VOLTAGE SWITCHBOARD
COURSE NAME
STANDARD KANDUNGAN /
4 INSTALL LOW VOLTAGE MOTOR CONTROL CENTRE
CONTENT STANDARD
TEMPAT : BENGKEL ELEKTRIK TEMPOH : 9 JAM

ARAHAN:

Anda dikehendaki melaksanakan amali yang diberi dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dan
mengamalkan prosedur kerja yang selamat serta menggunakan kelengkapan / peralatan keselamatan mengikut
kesesuaian kerja.

PERHATIAN :
1. Didalam amali ini anda akan menyambungkan 230 VAC dan 400 VAC, untuk keselamatan anda sila pastikan
semua sambungan telah ditebat dengan baik.
2. Pelajar dikehendaki mematuhi semua langkah keselamatan pemasangan dan pengujian serta
mengamalkan kaedah persekitaran kerja selamat berpandukan standard 5S.
3. Keputusan pentaksiran ini akan dimasukkan ke dalam penilaian PBS Pelajar.

Jadual 1 : Senarai alatan, kelengkapan, bahan, komponen dan aksesori.

Kuantiti KOMPONEN / AKSESORI Kuantiti


ALAT, KELENGKAPAN & BAHAN

1. BUS BAR HOLDER Secukupnya 1. MCCB 4P 2


2. BUS BAR Secukupnya 2. MCCB 3P 1 set
3. Bongkah penyambung Secukupnya 3. MCB 1
4. NEUTRAL LINK Secukupnya 4. MCB 3
5. SUB SWITCH BOARD BOX Secukupnya 5. IDMT OVERCURRENT 1 set
6. Dawai 16 mm2 Secukupnya 6. IDMT EARTH LEAKAGE RELAY 1
7. Dawai 2.5 mm2 Secukupnya 7. IDMT EARTH FAULT RELAY 2
8. Hex Crimpers 1 8. CURRENT TRANSFORMER (CT) 1
9. Crimping tools 1 9. ZERO CURRENT TRANSFORMER 1
10. Cable Lux 2.5 mm Secukupnya (ZCT)
11. Cable Lux 4 mm Secukupnya 10. SHUNT TRIP COIL 2
12. Cable Lux 10 mm Secukupnya 11. VOLTMETER SELECTION SWITCH 1
13. Cable Lux 16 mm Secukupnya 12. AMMETER SELECTION SWITCH 1
14. Rubber heat shrink (Red) Secukupnya 13. METER VOLT 1
15. Rubber heat shrink Secukupnya 14. METER COS 1
(Yellow) 15. METER KW 1
16. Rubber heat shrink (Blue) Secukupnya 16. METER A 1
17. Wiring Duck ( Panel ) 32.0 Secukupnya 17. METER HZ 1
mm x 28.4 mm 18. INDICATOR LAMP 6
18. Cable Ties . 23 mulfkng 6" Secukupnya 19. CONTACTOR 2
20. OVER LOAD RELAY 2
21. PUSH BUTTON 2
22. MOTOR ARUHAN 3 FASA 2

2 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


*Setiap langkah kerja dan hasil kerja akan
dinilai oleh pensyarah dan dicatat dalam jadual
permakahan.

1. Melukis litar skematik dan litar  Menyediakan beberapa jenis lukisan seperti litar skematik dan
pendawaian. lukisan pendawaian. Lukisan ini digunakan untuk menunjukkan
peralatan dan komponen untuk mudah difahami ketika
melakukan kerja-kerja pembuatan, pemasangan dan baikpulih
serta selenggara.
 Menggunakan simbol mengikut standard BS 3939.
 Litar skematik = menunjukkan sambungan komponen didalam
litar yang terdiri daripada simbol (komponen) dan garisan
(sambungan).
 Litar pendawaian = menunjukkan pendawaian antara
Rajah 1 : Litar skematik komponen seperti kawalan, bekalan kuasa, sambungan
perlindung bumi, penamatan, dan sambungan dalaman
termasuk blok, plag, soket dan pos terminal.
 Rajah Blok = merupakan lukisan kefungsian yang menunjukkan
dan menerangkan prinsip kendalian utama litar sebelum
memulakan lukisan litar skematik.

Rajah 2 : Litar pendawaian

Rajah 3 : Gambarajah blok

3 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


2. Pembinaan struktur dan kerangka pusat  Bingkai dan penutup luar.
kawalan motor. a. Binkai merupakan struktur asas papan suis yang
mana untuk menyokong komponen lain.
b. Terdapat pelbagai saiz kerangka luar papan suis
yang mana mengikut keperluan pengguna.
c. Penutup panel memberikan kesan kemasan pada
papan suis. Disini juga informasi berkenaan papan
suis dipamerkan.

 Bas bar.
a. Ialah pengalir ataupun sekumpulan pengalir
merupakan penyambungan asas untuk dua atau
lebih litar.
b. Terdapat turutan fasa bagi pemasangan basbar
mengikut standard yang ditetapkan. Rujuk rajah
disebelah.
c. Bas bar dipasang pada kerangka papan suis
dimana:
i. Basbar melintang untuk mengagihkan
kuasa kepada setiap bahagian papan
suis.
ii. Basbar menegak adalah untuk
mengagihkan kuasa melalui peranti
voltan lebih kepada peranti beban.
d. Basbar diperbuat daripada tembaga bersalut
aluminium ataupun bersalut perak.
e. Kadar arus basbar merujuk kepada arus
maksimum per keluasan keretan rentas.
f. Basbar neutral mestilah sama saiz dengan
basbar talian fasa
 Saiz Bus-Bar Kuprum bagi Kadaran Arus Pemutus Litar

4 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


3. Peranti pemutus litar.  Pemutus litar utama ditentukan dengan kadaran arus beban
ataupun motor.
 Terdapat dua arah masukan kabel bekalan iaitu daripada
atas dan bawah seperti yang ditunjukkan di rajah sebelah.

4. Jenis kabel dan persediaan  Memilih jenis kabel yang sesuai untuk litar pendawaian
dengan mengambil kira faktor berikut :
a. Bahan penebatan.
b. Saiz pengalir
c. Pembuat
d. Jenis boleh lentur atau pejal.
 Rujuk jadual 4D1A

5. Menjalur penebat kabel  Menjalur penebat dengan menggunakan alat tangan boleh
laras atau penjalur dawai.
a. Melaras skrew henti mengikut ukuran diameter
pengalir dawai.
b. Melakukan percubaan menjalur dawai agar mendapat
kedudukan srew bersesuaian.
c. Periksa keadaan pengalir agar tidak cedera atau tidak
mengalami kerosakkan.

5 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


6. Pematerian dan penamatan.
a. Memateri  Menyambung atau penamatan kabel dengan menggunakan
kaedah pematerian.
a. Membersihkan bahagian yang hendak dipateri
daripada minyak dan sebagainya.
b. Membentuk dawai agar dapat menghasilkan
sambungan mekanikal yang baik sebelum
pematerian dengan menggunakan player.
c. Mencuci hujung pemateri dengan span basah.
d. Cairkan sedikit dawai pateri dihujung pemateri.
e. Sentuh bahagian yang hendak dipeteri dgn
hujung pemateri.
f. Tambahkan dengan dawai pateri sehingga
mengcukupi.
g. Alihkan pemateri dengan segera.
h. Lakukan pemeriksaan pada bahagian
sambungan.

b. Mengerim  Menyambung dan penamatan kabel dengan menggunakan


kaedah kelim (crimp).
 Mejotiri sambungan didalam panel kawalan dan agihan
menggunkan kaedah mengerim. Ianye merupakan kaedah
dimana pengalir diletakkan didalam penyambung kelim dan
ditekan dengan menggunakan alatan kelim.
a. Dawai yang telah dijalur dimasukkan kedalam
penyambung kelim.
b. Letakkan penyambung kelim ditengah-tengah
alat pengerim.
c. Tekan pemegang alat pengerim sehingga
kepengabisan dan alat pengerim akan terbuka
dengan sendiri. Dengan ini pengalir dawai telah
dikunci pada penyambung kerim.
d. Sesetengah daripadanya meletakkan penanda
atau klip bagi memastikan kedudukan dawai
pada tamatan yang betul.

6 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

c. Tamatan jenis skrew  Penyambungan jenis sambungan terminal untuk pelbagai jenis
komponen daripada penyentuh hinggalah suis.
 Bagi penyambungan dawai yang mempunyai pengalir banyak
lembar, pengalir tersebut mestilah dipintal terlebih dahulu.

7. Membentuk kabel atau dawai.  membentuk kabel apabila terdapat beberapa kabel yang
turut terdiri daripada pelbagai saiz dan jenis yang akan
disusun bersama mengikut lalaunnya. Nama lainnya adalah
abah-abah dan tenunan kabel atau dawai.
 Jadual pendawaian = memberikan perincian jenis dawai
(bilangan pengalir, saiz pengalir, penebatan dan warna.),
identiti pembuat, jarak dan tamatan.
 Acuan Sesalur = merupakan plan saiz penuh pembentukan
kabel bagi menggambarkan bentuk laluan kabel.
 Lembaran laluan = menentukan laluan dan lokasi kabel serta
penghujung sambungan dawai.
 Mengikat kabel = menggunakan sesalur ataupun pengikat
kabel (cable tie).
 Menanda kabel = digunakan bagi mengenalpasti dawai
terutama cabel pelbagai lembar ataupun kabel yang
ditenun. Salah satu cara adalah dengan menggunakan
nombor dan warna.

8. Sambungan dan laluan.  Pastikan setiap sambungan diikat dengan kemas dan ketat
supaya ianya tidak longgar. Ketatkan skrew terminal dengan
kaedah yang betul.
 Perlu memberikan perhatian yang lebih kepada litar
perlindungan yang dipasang agar diikat dengan kemas
contohnya menggunakan pelapit jenis bintang.

 Dua atau lebih pengalir mungkin boleh disambungkan pada


tamatan jika ianya memang direka untuk itu.
Walaubagaimanapun kebanyakkan blok terminal hanya
boleh menyambungkan satu atau dua pengalir sahaja.
 Tambahkan terminal jika memerlukan sambungan
tambahan.

7 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Tamatan dan juga blok tamatan mesti dilabelkan dan ditanda


mengikut lukisan skematik.
 Memastikan tag pengenalan dan penanda kabel bersesuaian
dan tahan mengikut persekitaran lokasi pemasangan papan
kawalan.

 Blok terminal sepatutnya dipasang dan dawaikan dan


dengan itu pendawaian dalaman dan luaran tidak boleh
melintasi terminal tersebut.
 Pembuluh boleh lentur sepatutnya dipasang jauh dari cecair
supaya ianya tidak masuk kedalam pembuluh.

Sambungan dan laluan.


Laluan pengalir dan kabel.
 Pengalir ataupun kabel sepatutnya disambung dari terminal
ke terminal tanpa sebarang sambungan diantaranya. Jika
perlu, gunakan penyambung ataupun terminal blok. Jangan
gunakan sambungan pintal atau pateri.
 Lebihan panjang kabel perlu diadakan dalam pada
sambungan yang perlu dibuka ketika kerja pembaikan
ataupun penyelenggaraan.
 Penamatan kabel pelbagai lembar seharusnya disokong
dengan pemegang kabel apabila berlaku tarikan pada
terminal penyambung.
 Pengalir perlindungan seharusnya dijauhkan dari pengalir
hidup agar tidak berlaku rintangan gelung.

Pengalir daripada litar yang berbeza.

 Apabila litar mempunyai voltan yang berbeza, pengalir litar


tersebut mestilah diasingkan dengan pembahagi yang
bersesuaian.

8 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

9. Peralatan pendawaian  Landasan pelekap komponen (DIN rail- Deutsches Institut für
Normung)
a. Merupakan jalur logam yang mempunyai alur khas
yang membolehkan komponen atau sub-pemasangan
dilekapkan tanpa menggunakan skrew.
b. Untuk mengelakkan jalur logam bergoyang, gunakan
skrew jenis bawah rata.

 Sesalur Plastik (PVC)


a. Merupakan salah satu laluan kabel. Ianya memberikan
perlindungan pada kabel dan susunan yang kemas.
b. Tanggalkan penutup sesalur dan susun kabel
didalamnya. Keluarkan kabel melalui lubang disebelah
sisi.
c. Kabel yang dimasukkan kedalam sesalur mestilah tidak
melebihi separuh daripada keluasan sesalur tersebut.
d. Rancang laluan kabel agar tidak berlaku persilangan
antara kabel.
e. Susunan sesalur dan pelekap komponen mestilah
seperti dirajah sebelah.

 Blok terminal
a. Bagi sambungan utama pengawal kuasa biasanya
menggunakan pengapit skrew.
b. Terdapat sambungan terminal individu yang diklip
pada ril DIN untuk menghasilkan multilaluan.
c. Setiap terminal mestilah tidak melebihi daripada 2
dawai/kabel.
d. Perbagai warna mungkin digunakan untuk
mewujudkan perbezaan fungsi.
e. Terminal bumi biasanya bewarna hijau ataupun kuning
f. Gunakan penebat pembahagi untuk mengasingkan
sambungan voltan tinggi.
g. Gunakan penghenti hujung bagi memastikan kesemua
terminal disusun dengan rapi.

9 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


 Terminal skrew.
a. Biasanya digunakan pada pemasangan separuh siap
bagi membolehkan ianya disambungkan kedalam
sistem.
b. Dawai yang hendak disambungkan mestilah dijalur
dan dipintalkan.
c. Jangan skrew terlalu ketat kerana ia akan merosakkan
pengalir dan menyebabkan sambungan yang kurang
baik.

10. Komponen (Aktif)  Penyentuh.


a. Merupakan suis mekanikal yang berkendali
berdasarkan prinsip elektromagnet.
b. Kebiasaannya penyentuh digunakan untuk
mengendalikan kuasa yang tinggi berbanding dengan
geganti.
 Geganti
a. Bentuk fizikal geganti biasanya mempunyai tapak bulat
yang terdiri daripada 8 atau 11 pin. Yang mana
mempunyai set sesentuh 2PCO ( two pole change-
over) dan 3PCO.
b. Voltan gegelung biasanya 12V ataupun 24V AC atau
DC.
c. Soket geganti biasanya dipasang pada susur DIN dan
mempunyai penyambung jenis skrew.
d. Terdapat juga geganti yang mempunyai tapat empat
segi dimana pinnya berbentuk rata.
 Geganti kawalan kuasa dan penyentuh
a. Geganti kawalan kuasa boleh dipasang terus pada
badan ataupun susur DIN.
b. Terdapat sekurang-kurangnya 3 kombinasi sesentuh
yang mempunyai pebezaan kadaran kuasa.
c. Penyentuh pula mempunyai bentuk yang hampir sama
dengan geganti kawalan kuasa tetapi saiznya lebih
besar dan boleh mengendalikan kuasa yang lebih
besar.
d. Salingkunci mekanikal (Interlock) bertujuan untuk
memastikan hanya satu penyentuh berkendali dalam
satu-satu masa.
 Unit perlindungan.
a. Perlindung beban lebih mempunyai pin yang boleh
dipasang terus pada penyentuh.
 Pelekap susur DIN.
a. Letakkan bahagian atas penyentuh atau tapak geganti
dibahagian atas susur.
b. Tolakkan bahagian bawah penyentuh klipkan pada
susur.

10 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


11. Suis dan Lampu a. Suis
a. Suis lekapan panel dipasang pada panel menggunakan
1. nat dan pelapit kekunci.
2. Klip pada lubang empat segi.
b. Dawai dipasang pada tamatan menggunakan kelim
atau pematerian.
c. Manakala bagi suis berbentuk bulat seperti suis
berputar, punat tekan, kekunci dan tuil akan dipasang
terus pada panel.

d. Gambarajah suis putaran.


1. Bahagian hadapan menunjukkan 4 kedudukan
termasuk kedudukan “OFF”.

b. Lampu penunjuk dan isyarat.


a. Dipasang terus pada panel bagi suis jenis pemegang
tunggal.
b. Nat akan diketatkan pada panel dan mentol
dimasukkan dari bahagian hadapan.
c. Terdapat lampu penunjuk yang menggunakan LED.
d. Berhati-hati ketika mengetatkan nat agar pemegang
lampu tidak pecah.

11 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


12. Pembumian c. Terminal yang akan disambungkan ke talian bumi sepatutnya
dilabelkan dengan PE ( Protective Earth).
d. Terminal perlindungan bumi akan disambungkan kerangka,
badan, dan peralatan lain yang terdiri daripada logam. Ianya
dipasang menggunakan basbar.
e. Demi keselamatan terdapat beberapa perkara disarankan dan
perlu dilaksanakan iaitu :
a. Kesemua bahagian pengalir yang terdedah daripada
peralatan elektrik hendaklah disambung ke litar
perlindungan.
b. Sesalur logam dan perlindung logam kabel perlu
disambung ke tamatan perlindungan.
c. Tiada peranti pensuisan disambung didalam litar
perlindungan. Ianya hanya boleh diputuskan dengan
alatan tangan.
d. Ianya tidak perlu melakukan penyambungan pada
bahagian yang kecil seperti skrew, ribet, plat nama.
e. Dimana sub pemasangan disambung menggunakan
kombinasi soket dan palam, pastikan litar
perlindungan merupakan yang terakhir diputuskan.
Biasanya pin bumi pada palam adalah lebih panjang.
f. Pengalir perlindungan mestilah boleh dikenalpasti
dengan penandaan, bentuk ataupun warna.
g. Warna yang digunakan mestilah bewarna hijau dan
kuning.
h. Bentuknya mestilah agak berbeza seperti dalam
bentuk jalinan.
i. Penandaan terminal selain daripada PE, mesti
menggunakan simbol bumi ataupun warna hijau
kuning.
j. Bagi pintu panel mestilah menggunakan pengalir
bolehlentur bagi sambungan perlindungan.

12 20
DEA 2313 K4

K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


10. Pemeriksaan dan pengujian Lakukan semua pemeriksaan dan pengujian setelah papan suis
pemasangan. siap dipasang agar dapat menjamin kefungsian dan
keselamatannya.

Pemeriksaan mekanikal.
 Membersihkan papan suis daripada kabel atau dawai yang
dipotong ketika proses pemasangan.
 Memeriksa semua sambungan mekanikal dalam keadaan baik
seperti sambungan pada kerangka asas dan basbar.
 Memeriksa semua tamatan kabel dalam keadaan kemas dan
ketat.
 Memeriksa keadaan fizikal papan suis daripada kesan calar dan
kesan hentakan.
 Tandakan dalam jadual 6

Pengujian elektrik
 Lakukan pengujian keterusan belitan motor menggunakan
meter ohm.
 Catatkan jadual keputusan didalam jadual 1.
 Lakukan ujian penebatan setiap talian fasa dan neutral
menggunakan penguji megaohm.
 Catatkan jadual keputusan didalam jadual 2.
 Lakukan ujian kekutuban talian fasa pada setiap peralatan dan
komponen menggunakan meter ohm.
 Catatkan jadual keputusan didalam jadual 3.
 Lakukan ujian kefungsian pada papan kawalan dengan
mengukur voltan bekalan masuk panel kawalan dan voltan
tamatan motor keluar menggunakan meter volt.
 Catatkan jadual keputusan didalam jadual 4 dan 5.

13 20
DEA 2313 K4

Rajah 4 : Litar skematik kawalan 2 motor

14 20
DEA 2313 K4

Rajah 5 : Litar pendawaian kawalan 2 motor .

15 20
DEA 2313

16
K4

20
Rajah 6 : Lukisan susun atur komponen dan peralatan pusat kawalan motor
Ra
ja
h
7:
Lu
kis
an
su
su
na
tur
pa
ne
l
pu
sat
ka
wa
la
n
m
ot
or
DEA 2313

17
K4

20
DEA 2313 K4

UJIAN PEMASANGAN PAPAN PUSAT KAWALAN MOTOR


i. Ujian keterusan belitan motor
Jenis & Jenama Meter : …………………………………
Jadual 1 : Ujian keterusan belitan motor
Tamatan U1 – U2 V1 – V2 W1 – W2

Bacaan Meter

ii. Ujian Penebatan


Jenis & Jenama Meter : …………………………………

Jadual 2 : Ujian penebatan

TAMATAN R-Y Y-B B-R R-N Y-N B-N R-E Y-E B-E N-E

BACAAN (Ω)

iii. Ujian kekutuban

Jenis & Jenama Meter : …………………………………

Jadual 3 : Ujian kekutuban

TALIAN BACAAN OHM (Ω)


TALIAN MERAH (R)

TALIAN KUNING (Y)

TALIAN BIRU (B)

iv. Bacaan Voltan.

Jenis & Jenama Meter : …………………………………

Jadual 4 : Ujian voltan masukan

VOLTAN MASUKAN BACAAN VOLTAN (V)


TALIAN MERAH (R) - KUNING (Y)

TALIAN KUNING (Y) – BIRU (B)

TALIAN BIRU (B) – MERAH (R)

TALIAN MERAH (R) – NEUTRAL

TALIAN KUNING (Y) – NEUTRAL

TALIAN BIRU (B) – NEUTRAL

18 20
DEA 2313 K4

Jadual 5 : Ujian voltan tamatan motor


VOLTAN KELUARAN BACAAN VOLTAN (V)
TALIAN MERAH (U1) - KUNING (V1)

TALIAN KUNING (V1) – BIRU (W1)

TALIAN BIRU (W1) – MERAH (U1)

Jadual 6 : SENARAI SEMAK BAGI PEMASANGAN PAPAN PUSAT KAWALAN MOTOR


BIL SENARAI PEMERIKSAAN KETERANGAN CATATAN (√)
1 Peyediaan dokumen  Lukisan pendawaian
 Lukisan skematik
 Cetak biru panel kawalan
2 Pemeriksaan secara visual  Cat (warna, kemasan) papan suis
 Tidak calar ataupun tiada kesan hentakkan

3 Kerangka dan struktur  Pintu panel berfungsi dengan baik


 Terdapat perlindungan bumi pada struktur logam

4 Palang bas  Sambungan kemas


 Palang bas dalam keadaan baik

5 Sambungan  Tamatan diikat dengan kemas dan ketat.


 Penandaan bagi setiap tamatan.

6 Perlindungan pengguna  Sambungan litar bumi


7 Pengujian  Penebatan (Megohmeter)
 Turutan fasa
 Kekutuban
 Keterusan

8 Kefungsian  Bekalan Masukan (Incoming AC. Supply)


 Bekalan keluaran (Output supply)
 Trip test
 Lampu penunjuk
 Meter pengukuran.
 Tatahan arus Sekunder ( OCR)
 Tatahan EFR
 Motor 1 berkendali
 Motor 2 berkendali

19 20
DEA 2313 K4

MARKAH DIBERI PERATUS


MARKAH
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
DIPEROLEH
0 1 2 3 DIPEROLEH

1 Persediaan, Pelaksanaan dan


Pemantauan – 40%
(Proses & Prosedur kerja)
Melukis litar skematik dengan kemas. 2
Melukis litar pendawaian dengan kemas 2 / 27 X 40
Menyediakan bahan, peralatan dan alat
2
tangan
Menguji setiap komponen dengan
3
kaedah yang betul

JUMLAH (1) 9 %
2.
Penilaian hasil kerja - 50%
Keputusan/laporan/rekod
Litar disambung dengan betul 3
Kedudukan komponen dan peralatan
3
disusun dengan kemas / 60 X 50
Pendawaian disusun dengan kemas 3
Melakukan pengujian dengan kaedah
3
yang betul.
Membuat penatahan ELR, EFR dan OCR
3
dengan tepat.
Litar dan pusat kawalan motor berfungsi
3
dengan baik.
Mencatat keputusan pengujian dalam
2
jadual.
JUMLAH (2) 14 %
3.
Sikap dan keselamatan - 10%
Persediaan diri 1
Pengurusan peralatan 1
Kekemasan kawasan kerja 1 / 15X 10
Keselamatan diri & peralatan 1
Ketepatan masa 1
JUMLAH (3) 5 %
JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %

MARKAH AKHIR PRAKTIKAL (100%) %

1.Skala Markah: NAMA PELAJAR


3 – mengikut dan melebihi kriteria ditetapkan
2 – mengikut kriteria ditetapkan KEPUTUSAN LULUS / GAGAL
1 – mengikut sebahagian daripada kriteria
yang ditetapkan TANDATANGAN
0 – tidak mengikut kriteria ditetapkan
PENSYARAH
2.Tandakan √ di ruang markah yang disediakan
TARIKH

20 20
DEA 2313 K4

KOLEJ KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

UNIT ELEKTRIK

KERTAS KERTAS KERJA


NAMA KURSUS / COURSE
ETE601 INDUSTRIAL SWITCHBOARD 2
NAME
STANDARD KANDUNGAN
/ K4 MEMASANG PUSAT KAWALAN MOTOR
CONTENT STANDARD
JUMLAH MUKA SURAT 20

Disediakan oleh :

…………………………………………………………………………………..
( AZHAR BIN SULAIMAN )
PENSYARAH MODUL ETE 601
UNIT ELEKTRIK
KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD BANTING

Disemak oleh :

……………………………………………………………………………………….
( AZIZAN BIN SURADI )
KETUA UNIT ELEKTRIK
UNIT ELEKTRIK
KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD BANTING

Disahkan oleh :

…………………………………………………………………………………………
( )
KETUA JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD BANTING

21 20