Anda di halaman 1dari 1

Pusat Pembelajaran (Set 1)

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5


BM 1.2.1 Mendengar dan BM 1.4.4 Berinteraksi BM 1.3.2 Mendengar, BM 1.3.4 Mendengar, BM 2.5.1 Membaca bahan
memberi respons menggunakan ayat mengecam dan menyebut mengecam dan menyebut bacaan mudah.
terhadap cerita yang mudah mengikut situasi. bunyi suku kata awal yang perkataan.
didengar. BM 2.5.2 Membaca dan
sama dalam perkataan.
BM 2.1.2 Mengenal pasti BM 1.3.5 Menyebut dan meluahkan idea daripada
BM 1.2.3 Mendengar, ciri-ciri fizikal buku: BM 1.3.3 Mendengar, memberi respons bahan bacaan yang
memahami dan memberi (i) judul mengecam dan menyebut terhadap perkataan yang dibaca.
respons secara (ii) gambar/Ilustrasi bunyi suku kata akhir
bertatasusila terhadap: (iii) pengarang didengar.
yang sama dalam BM 2.6.1 Memilih bacaan
(i) ucap selamat perkataan.
(ii) arahan yang mudah BM 2.1.3 Mengamalkan BM 1.2.2 Mendengar dan yang digemari.
cara membaca yang menyanyi lagu.
BM 2.4.3 Membaca dan BM 2.6.3 Membaca
BM 1.2.4 Mendengar dan betul: memahami frasa yang
memberi respons dengan (i) dari kiri ke kanan BM 2.1.4 Mengamalkan perkataan yang terdapat
mengandungi perkataan
bertatasusila terhadap: (ii) dari atas ke bawah dengan suku kata terbuka
penjagaan buku dengan dalam buku.
(i) arahan (iii) jarak antara mata dan tertutup. cara yang betul.
(ii) soalan dengan buku BM 2.6.5 Membaca bahan
(iii) cerita (iv) teknik memegang BM 3.2.3 Menyalin bacaan secara berkongsi
buku perkataan. dengan rakan.
BM 1.3.1 Mendengar dan
menyebut abjad. BM 2.1.5 Membaca BM 2.6.6 Membaca bahan
secara olok-olok. bacaan dengan sendiri.
BM 3.1.4
Mengkoordinasikan BM 2.6.2 Mengenal dan BM 3.2.6 Meluahkan idea
pergerakan mata dengan menamakan gambar dalam bentuk lukisan,
tangan melalui lakaran dalam buku. simbol dan tulisan.
bentuk, corak dan garisan
secara bebas.