Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Hari / Tarikh Ahad /11.11.2018


Masa 9.35 – 10.35 pagi
Kelas 3 UPM 5
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur dan Kemahiran Membaca
Tema SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tajuk Inovasi dan Reka Cipta
Standard 1.7 , 2.5
Kandungan
Standard 1.7.1 , 2.5.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara
menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila
b) Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
betul.

Aktiviti 1. Murid membaca teks


2. Murid menaakul bahan grafik dan mengemukakan pandangan berdasarkan
teks
3. Murid melengkapkan dialog dan menulisnya dalam buku tulis
4. Murid membuat simulasi berdasarkan dialog
Sistem Bahasa
Pengisian Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Kurikulum KBT : KB – menghubungkaitkan BCB-perbincangan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Hari / Tarikh Isnin / 11.11.2018


Masa 7.15 – 8.15 pagi
Kelas 3 UPM 5
Aspek Kemahiran Membaca dan Aspek Tatabahasa
Tema SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tajuk Inovasi dan Teknologi
Standard 2.3 , 5.1
Kandungan
Standard 2.3.1 , 5.1.7
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
b) Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

Aktiviti 1. Murid membaca dan melengkapkan teks dengan kata sendi nama yang betul
dalam buku tulis
2. Murid mengenal apsti pola ayat dan menulisnya dalam buku tulis
Sistem Bahasa Pola ayat
Pengisian Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Kurikulum KBT : KB – mengenal pasti Konstruktivisme-menghubungkaitkan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Hari / Tarikh Selasa / 12.11.2018


Masa 10.35 – 11.35 pagi
Kelas 3 UPM 5
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur dan Kemahiran Membaca
Tema SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tajuk Inovasi dan Raka Cipta
Standard 1.7 , 2.4
Kandungan
Standard 1.7.2 , 2.4.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada
pelbagai sumber secara bertatasusila.
b) Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk
membuat penilaian dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca maklumat
2. Murid melengkapka dialog semasa perbincangan dan menulis dialog dalam
buku tulis
3. Murid berbincang dan mengemukakan idea sendiri
4. Murid membuat simulasi
Sistem Bahasa
Pengisian Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Kurikulum KBT : KB – menghubungkaitkan KP-verbal-linguistik
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Hari / Tarikh Rabu / 13.11.2018


Masa 7.15 – 9.15 pagi
Kelas 3 UPM 5
Aspek Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis
Tema SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tajuk Inovasi dan Reka cipta
Standard 2.5 , 3.7
Kandungan
Standard 2.5.2 , 3.7.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan
bahan bukan grafik dengan betul.
Aktiviti 1. Murid menaakul gambar dan maklumat
2. Murid menulis karangan dengan betul dalam buku tulis
Sistem Bahasa
Pengisian Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Kurikulum KBT : KB – menaakul BCB-mencatat Maklumat
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Hari / Tarikh Khamis / 14.11.2018


Masa 7.45 – 8.45 pagi
Kelas 3 UPM 5
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur dan Kemahiran Membaca
Tema SAINS , TEKNOLOGI DAN INOVASI
Tajuk Inovasi dan Reka Cipta
Standard 1.5 , 2.6
Kandungan
Standard 1.5.1 , 2.6.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
betul.
b) Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk
mendapat ilmu pengetahuan.

Aktiviti 1. Murid membaca teks dan menyatakan ilmu yang diperoleh


2. Murid bercerita tentang bahan ransangan
Sistem Bahasa
Pengisian Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Kurikulum KBT : KB – mengenal pasti KP-verbal-linguistik
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai