Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN SOAL MANDIRI

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Alamat : Bukupaket.com

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah Nama Peserta : ......................................


Kelas : I (Satu) No. Absen : ......................................
Hari/Tanggal : .......................................... Nilai : ......................................

wacanen kang patitis

ayo kenalan karo aku


jenengku nina
aku kelas siji
umurku nem taun
bapakku asmane pak madi
ibuku asmane bu dewi
aku seneng maca
kangmasku jenenge roni
mas roni seneng dolanan layangan
mbakyuku jenenge weni
mbak weni kuliyah ing yogyakarta

I. wenehana tandha silang (x) ing jawaban kang bener


1. umure nina ... taun
a. 5 b. 6 c. 7
2. mas roni seneng dolanan ....
a. layangan b. nekeran c. umpetan
3. sirah basa kramane mustaka yen rambut basa kramane ...
a. madharan b. rikma c. waja
4. mripat basa kramane ....
a. rikma
b. untu
c. talingan
5. mbah kakung lara untu
yen dikramakake dadi mbah kakung gerah ....
a. madharan b. waja c. mustaka
6. ibu lara weteng
yen dikramakake dadi ibu gerah ....
a. racikan b. suku c. madharan
7. dhokter mriksa mripate bapak
tembung mripate salah, sing bener ....
a. madharanipun b. mustakanipun c. paningalipun
8. bapake ibu utawa bapak diarani ....
a. embah kakung b. pakdhe c. paklik
9. ibune bapak utawa ibu diarani ....
a. pakdhe b. paklik c. embah putri
10. iki gambare ....
a. irung
b. tangan
c. mripat
11. sikil gunane kanggo ....
a. mlaku b. ngrungokake c. mangan
12. yen ngrungokake nganggo ....
a. kuping b. mripat c. Lambe
13. iki mbak weni mbak weni lagi ....
a. mangan
b. sinau
c. nyapu
14. kwek-kwek-kwek suarane ....
a. kucing b. wedhus c. bebek
15. kucing suarane ....
a. meong meong b. embek embek c. kukuruyuk

II. isinen nganggo tembung-tembung sing cocog


16. iki gambare ...
17. rambut basa kramane ...
18. weteng basa kramane madharan
yen tangan basa kramane ...
19. mbah putri lara sirah
yen dikramakake dadi mbah putri gerah ...
20. sedulurku sing luwih enom diarani ...
21. kangmase bapak utawa ibu diarani ...
22. paklik padha karo paman
yen bulik padha karo ...
23. mas roni lagi ... kembang

24. bel sekolah suarane ...


25. kewan iki suarane ...