Anda di halaman 1dari 12

Lampiran 1

Nomor :
Tanggal
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR SEMESTER 1
SMA NEGERI 1 GURAH
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KODE X XI XII
NO MATA PELAJARAN GURU NAMA GURU
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 1. Fuad, M.Pd. I 3 3 3 3 3 3 3 3


2. Moch. Zainul Millah, S.Ag 3 3 3
3. Moh. Zainur Rohman, S.PdI, M.PdI 3 3 3 3
4.Ahmad fahroni, S.Pdi, M.Pdi 3 3 3 3 3 3 3 3
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
2 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan 1. Khoirul Basar, S.Pd, M.Pd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Drs. Mokh Khosim 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
3 Bhs. Indonesia 1. Dra. Ary Anugrahany, M.Pd 4 4 4 4 4 4
2. Andri Irawati, S.Pd, M.Pd 4 4 4 4
3. Dra. Intam Suryo Wening Djati, M.Pd 4 4 4 4 4 4 4
4. Uswatun Khasanah, S.Pd 4 4 4 4 4 4

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
4 Matematika 1. Susetyo Pratiwi, S.Pd, M.Pd 4 4 4 4 4 4
2.Dra. Diah Krisno Dewi,MPd 4 4 4 4 4 4
3. Ani Sahati, S.Pd 4 4 4 4 4 4 4
4. Dra. Siti Syaifa Kusnul Amanah 4 4 4 4
5. Ayu Ratna Dewi, S.Pd 4 4 4 4 4 4
6. Rina Rahayu, S.Pd/MISI 3 3 3 3 4 4
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
5 Sejarah Indonesia 1. Susana Esti Lestari, S.Pd, M.Pd 4 4 4 4 4 4 4
2. Drs. Ponidi 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Mulyono, S.Pd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
6 Bahasa Inggris 1. Drs. Sudariyanto, MM 3 3 3 2 2 2 6 6
2. Kustini, S.Pd 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2
4. Riris Agung J, S.Pd 2 2 2 2 5 2 2 2

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
7 Bhs. Daerah 1. Drs. Ali Kusdiarto, S.H. 2 2
2. Dra. Sulastri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Dhara Sasmito Ratri, S.Sos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
8 Seni Budaya 1. Agatri, S.Pd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. M. Ainul Yaqin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
KODE X XI XII
NO MATA PELAJARAN GURU NAMA GURU
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3

9 Pend. Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1. Drs. Soebagyo, M.Pd 3 3 3 3 3 3 3 3


2. Buyung Pradipta, S.Pd 3 3 3 3 3 3 3
3. Agus Priyatna, S.Pd 3 3 3 3 3 3 3 3

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
10 Prakarya dan Kewirausahaan 1. Drs. Awik Susanto 2 2
2. Nurul Yuli Fitriyah, S.Si 2 2 2 2
3. Denok Tri Setyawati, S.Pd, M.Pd 2 2 2 2
4. Marga Patria W., S.Pd 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Nanik Nurhayati, S.Pd, M.Pd 2 2 2
6. Dhara Sasmito Ratri, S.Sos 2 2
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
11 Biologi 1. Nanik Nurhayati, S.Pd, M.Pd 3 4 4 4 4
2. Andayani, S.Pd, M.Pd 3 3 3 4 4 4 4

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
12 Fisika 1. Arief Sunarto, S.Pd 3 3 3 3 4 4 4
2. Denok Tri Setyawati, S.Pd, M.Pd 4 4 4 4 4

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
13 Kimia 1. Anjar Widayati, S.Pd 3 3 3 3 4 4 4
2. Nurul Yuli Fitriyah, S.Si 4 4 4 4 4

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
14 Geografi 1. Naning Purwindyah, S.Pd, M.Pd 3 4 4 4 4 4 4
2. Marlina Maharani, S.Pd 3 3 3 3 3 3 4 4

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
15 Sosiologi 1. Hidayati Zulfa, S.Sos 4 4 4 4 4 4

2. Wahyu Purwatiningsih, S.Pd 3 3 3 3 4 4 4


MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
16 Ekonomi 1. Hanif Harisudin W, SE 3 3 3 3 3 3 3 3
2. Drs. Awik Susanto 4 4 4 4 4 4
3. Agus Wahono, S.Pd, MM 4 4 4
4. Dra. Sulastri 4 4

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
17 Bahasa Jepang 1. Dian Sulistyowati, A.Md 3 3 3 4 4 4 4
2. Ade fitri Handayani, S.Pd 3 3
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
18 Bimb. Konseling 1. Matlas Fudyatuk Minna, S.Pd, M.Pd 2 2 2 2 2 2 2
2. Ida Kusumawati, S.Pd, M.Pd 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Yuni Nurjanah, S.Pd 2 2 2 2 2 2 2
4. Marga Patria Wijaya, S.Pd 2
KODE X XI XII
NO MATA PELAJARAN GURU NAMA GURU
MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3

MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA 4 IPS1 IPS2 IPS 3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3
19 BK TIK 1. Dewi Huria R, S.Si, M.Pd 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Pramuka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Gurah, 15 Juli 2019


Kepala SMA Negeri 1 Gurah

Drs. Abdul Wahid, M.Pd


NIP.19621119 198703 1 009
AJAR SEMESTER 1
GURAH
2019-2020

JUMLAH
WALI KELAS/YG.LAIN
JAM

24 ASS. WAKA KESISWAAN


9
12
24

26 Wali Kelas XI IPS 1


20 WAKA SARPRAS

24
16 Wali Kelas X MIPA 4
28 Wali Kelas XII IPS 3
24

24 Wali Kelas XI MIPA 2


24 Wali Kelas XII MIPA 3
28 Wali Kelas X MIPA 3/biru minat
16 Wali Kelas XI MIPA 3
24 Wali Kelas X MIPA 4/biru minat
20 biru minat

28
34 Wali Kelas XI IPS 3
24

27 Wali Kelas XI MIPA 1


28 Wali Kelas XI IPS 4
19 WAKA KESISWAAN/HUMAS

4
20
22 Wali Kelas X IPS 1

24
22
JUMLAH
WALI KELAS/YG.LAIN
JAM

24
21
24 Wali Kelas XII MIPA 4

4
8
8
16
6
4

19 KEPALA LAB / Wali Kelas XI MIPA 4


25 Wali Kelas X MIPA 4

24 Wali Kelas X MIPA 1


20 Wali Kelas XII MIPA 1

24 Wali Kelas X MIPA 2


20 Wali Kelas XII MIPA 2

27 Wali Kelas XII IPS 1


26
0

24 Wali Kelas XII IPS 2

24 Wali Kelas X IPS 3

24
24 Wali Kelas XI IPS 2
12
8

25 Wali Kelas X IPS 2


6

14
16
14
2
JUMLAH
WALI KELAS/YG.LAIN
JAM

16
DAFTAR WALI KELAS DAN TUGAS LAIN

No KELAS NAMA WALI KELAS NIP

1 X-MIPA 1 Arief Sunarto, S.Pd 19701022 200501 1 004


2 X-MIPA 2 Anjar Widayati, S.Pd 19720210 201408 2 002
3 X-MIPA 3 Ani sahati, S.Pd 19781231 201408 2 005
4 X-MIPA 4 Andayani, S.Pd, M.Pd 19680824 200701 2 010
5 X-IPS 1 Dhara Sasmitoratri, S.Sos -
6 X-IPS 2 Dian Sulistiyowati, A.Md. 19820104 201408 2 002
7 X-IPS 3 Wahyu Purwantiningsih, S.Pd 19680924 201408 2 008
8 X-IPS 4 Dra. Ayu Ratna Dewi 19670120 199102 2 002
9 XI-MIPA1 Drs. Sudariyanto, MM 19670410 200801 1 006
10 XI-MIPA2 Susetyo Pratiwi, S.Pd, M.Pd 19610808 199103 2 003
11 XI-MIPA3 Dra. Siti Syaifa Kusnul A. 19670828 199802 2 001
12 XI-MIPA4 Nanik Nurhayati, S.Pd, M.Pd 19690902 200501 2 008
13 XI-IPS1 Khoirul Basar, S.Pd, M.Pd 19660425 200501 1 006
14 XI-IPS2 Drs. Awik Susanto 19690315 200801 1 015
15 XI-IPS3 Drs. Ponidi -
16 XI-IPS4 Kustini, S.Pd 19710812 200604 2 019
17 XII-MIPA1 Denok Tri Setyawati, S.Pd, M.Pd 19780516200801 2 023
18 XII-MIPA2 Nurul Yuli Fitriyah, S.Si 19800813 201408 2 002
19 XII-MIPA 3 Dra. Dyah Krisno Dewi, M.Pd 19640505 200801 2 004
20 XII-MIPA 4 Dra. Ary Anugrahany, M.Pd 19601126 198503 2 005
21 XII-IPS1 Naning Purwindiyah, S.Pd, M.Pd 19810210 200604 2 022
22 XII-IPS2 Hidayati Zulfa, S.Sos 19741120 200901 2 003
23 XII-IPS3 Dra. Intam Suryo W.D., M.Pd 19690513 200801 2 024
1 Drs. Agus Wahono, MM WAKA AKADEMIK
5 Fuad, M.Pd. I ASS. WAKA KESISWAAN
13 Nurul Laelatun Nafiah Bendahara SPP
14 Yudik Kritiono, S.Kom Petugas Dapodik

Kepala Sekolah,

Drs. Abdul Wahid, M.Pd


NIP.19621119 198703 1 009
TAR WALI KELAS DAN TUGAS LAIN

MENGAJAR
MATAPELAJARAN
Fisika
Kimia
Matematika
Biologi
Bahasa Daerah
Bahasa Jepang
Sosiologi
Matematika
Bahasa Inggris
Matematika
Matematika
Biologi
PPKn
Ekonomi
Sejarah
Bahasa Inggris
Fisika
Kimia
Matematika
Bahasa Indonesia
Geografi
Sosiologi
Bahasa Indonesia
JADWAL MGMP

No Hari Mapel

1 Bahasa Indonesia
2 Bimbingan Konseling
1 Selasa
3 Bahasa Inggris

4 TIK

1 PAI
2 Ekonomi
2 Rabu
3 Geografi
4 Sosiologi
1 Matematika
2 Fisika
SEJARAH
3 Kamis
3 Kimia
PPKN
4 Biologi
4 Jum'at 1 Bahasa Jepang
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

NO MATA PELAJARAN X XI XII


MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 MIPA1 MIPA2 MIPA3 MIPA4 IPS1 IPS2 IPS3

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 52 52 52 52 52 52 52 52 48 48 48 48 48 48 48 22 22 22 22 22 22 22 22

2 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 Bhs. Indonesia 54 54 54 54 41 41 41 41 41 41 20 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2

4 Matematika 51 51 51 51 27 27 27 27 51 51 27 27 4 4 4 4 16 16 16 16 26 16 16

5 Sejarah Indonesia 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

6 Bahasa Inggris 8 8 8 8 8 8 8 8 18 18 7 18 18 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 Bhs. Daerah 36 36 36 36 36 36 36 36 40 40 36 36 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

8 Seni Budaya 53 53 53 53 53 53 53 53 42 42 42 42 42 53 53 53 42 42 42 42 42 42 42

9 Pend. Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 3 3 3 3 3 3 3 50 50 50 50 50 50 50 38 38 38 38 38 38 38 38

10 Prakarya dan Kewirausahaan 30 30 30 30 21 21 21 21 45 45 45 45 45 45 45 45 19 19 36 36 6 6 6

11 Biologi 6 15 15 15 6 6 6 6 15 15 15 15

12 Fisika 12 12 12 12 12 12 21 12 21 21 21 21

13 Kimia 28 28 28 28 28 28 30 28 30 30 30 30

14 Matematika MINAT 49 49 26 26 4 4 49 49 26 26 26 26

15 Geografi 37 37 37 37 37 13 37 37 13 13 13 37 13 13 13

16 Sosiologi 32 32 32 32 32 32 23 32 23 23 23 23 23

17 Ekonomi 11 11 11 11 11 11 11 11 19 19 19 19 19 19 10 10 10

18 Sejarah Indonesia minat 33 33 33 33 5 5 5 5 5 5 5

19 Bahasa Jepang 31 31 31 31 31 31 31

20 BHS INGGRIS 18 18 18 18 18 18 7 7

21 TIK 25 25 25 25 25 25 25 25
22 Bimb. Konseling 29 29 29 29 29 29 29 45 24 24 24 24 24 24 24 24 14 14 14 14 14 14 14
DAFTAR GURU DAN STAF TU
PENDAMPING UPACARA 17 AGUSTUS 2019 SMAN 1 GURAH
PUKUL 15.00 WIB

NO. NAMA GURU / STAF TU

1 Arief Sunarto, S.Pd


2 Anjar Widayati, S.Pd
3 Andayani, S.Pd, M.Pd
4 Dhara Sasmitoratri, S.Sos
5 Dian Sulistiyowati, A.Md.
6 Wahyu Purwantiningsih, S.Pd
7 Dra. Ayu Ratna Dewi
8 Susana Esti Lestari, S.Pd, M.Pd
9 Naning Purwindiyah, S.Pd, M.Pd
10 Andri Irawati, S.Pd, M.Pd
11 Drs. Mokh Khosim
12 Fuad, M.Pd. I
13 Hanif Harisudin W, SE
14 Ida Kusumawati, S.Pd, M.Pd
15 Dewi Huria R, S.Si, M.Pd
16 Moh. Zainur Rohman, S.PdI, M.PdI
17 M. Ainul Yaqin
18 Moh. Zainur Rohman, S.PdI, M.PdI
19 M. Ainul Yaqin
20 Uswatun Khasanah, S.Pd
21 Nurul Lailatun
22 Titik Yulianti

Gurah, 14 Agustus 2019


Plh. Kepala Sekolah,

Drs. MARGO UTOMO, M. Pd


NIP 19680312 1994303 1 007

* Selain yang tercantum dalam daftar nama di atas,


Bertugas pagi, pukul 07.00 WIB
Tempat Lapangan Desa Gurah
DAFTAR GURU KELAS XII

No Nama Keterangan
1 Andayani, S.Pd, M.Pd
2 Andri Irawati, S.Pd, M.Pd
3 Ani Sahati, S.Pd
4 Buyung Pradipta, S.Pd
5 Denok Tri Setyawati, S.Pd, M.Pd
6 Dian Sulistyowati, A.Md
7 Dra. Ary Anugrahany, M.Pd
8 Dra. Sulastri
9 Drs. Agus Wahono, MM
10 Drs. Awik Susanto
11 Drs. Ponidi
12 Endah Pusporini, S.Pd, M.Pd
13 Fuad, M.Pd. I
14 Hanif Harisudin W, SE
15 Hidayati Zulfa, S.Sos
16 Ida Kusumawati, S.Pd, M.Pd
17 Khoirul Basar, S.Pd, M.Pd
18 Kustini, S.Pd
19 Nanik Nurhayati, S.Pd, M.Pd
20 Naning Purwindyah, S.Pd, M.Pd
21 Nurul Yuli Fitriyah, S.Si
22 Susana Esti Lestari, S.Pd, M.Pd
23 Susetyo Pratiwi, S.Pd, M.Pd