Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A

(15 markah)

Jawab semua soalan.

1. Mock-up atau model dihasilkan sebelum produk sebenar dikeluarkan. Apakah faktor
penilaian bagi sebuah mock-up?
I Keseimbangan
II Bentuk
III Fungsi
IV Kekuatan cantuman
A I , II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D II , III dan IV

2. Berikut adalah gambar rajah sebuah lakaran.

Apakah gaya visual lakaran yang digunakan?


I Highlighter
II Kesan cahaya dan bayang
III Rendering
iv Kesan bayang-bayang

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

3. Padanan manakah yang betul mengenai bahan kemasan dan binaan?


A Cat dan MDF
B Syelek dan keluli
C Emas dan plastik
D Lekar dan PVC

4. Apakah maklumat yang perlu ada dalam kajian keperluan pelanggan?


I Maklumat pelanggan
II Perbandingan komponen
III Latar belakang produk
IV Penambahbaikan
A I , II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D II , III dan IV
5. Berikut adalah gambar rajah sebuah peralatan elektrik.

Pernyataan yang manakah betul mengenai ciri-ciri keselamatan pada peralatan tersebut?
I Kedudukan litar yang tersembunyi
II Susunan litar yang kemas
III Menggunakan arus ulang-alik
IV Litar yang terlindung daripada bahaya
A I , II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D II , III dan IV

6. Berikut adalah gambar rajah suatu produk.

Berdasarkan gambar rajah, manakah penderia yang sesuai digunakan?


A Penderia jarak
B Penderia tangan
C Penderia suhu
D Penderia air

7. Soalan berdasarkan pernyataan di bawah.

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan,
bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna.

Apakah definisi bagi pernyataan tersebut?


A Reka bentuk
B Teknologi
C Invensi
D Inovasi
8. Pilih produk abstrak dalam bidang reka bentuk yang berikut?
I Persenjataan
II Alat muzik
III Grafik
IV Sistem pengairan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

9. Situasi manakah yang menerangkan fungsi bahagian proses mikropengawal?


I CPU akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM
II ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal
III RAM digunakan untuk menyimpan data secara kekal
IV Data masih kekal dalam data jika kuasa elektrik dimatikan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

10. Apakah fungsi fertigasi?


I Menghasilkan tanaman dan ternakan serentak
II Mengelakkan tanaman daripada jangkitan penyakit bawaan tanah
III Memudahkan kawalan serangga dan perosak tanaman
IV Pemberian baja yang lebih berkesan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

11. Maklumat di bawah menunjukkan perbelanjaan untuk mengeluarkan 100 helai blaus.

Jenis Kos Jumlah (RM)


Kos bahan 900
Kos upah 500
Kos overhed 180

Nyatakan kos jualan bagi sehelai blaus jika ingin memperoleh 20 peratus keuntungan.
A RM 14.50
B RM 15.80
C RM 16.80
D RM 18.96

12. Pilih pasangan yang betul mengenai ciri-ciri projek brief.

Ciri-ciri Keterangan
Kajian terhadap kumpulan sasaran produk dan
A Kajian reka bentuk produk
persaingan sedia ada
B Tajuk projek Dalam bentuk yang bukan spesifik
C Mock-up Boleh dalam bentuk berfungsi sepenuhnya sahaja
D Kriteria produk Melibatkan elemen dan prinsip reka bentuk

13. Pilih pasangan yang betul.

Alatan Kategori
A Jidal Alatan menjahit
B Penetas Alatan menanda
C Pembaris sesiku L Alatan memotong
D Snipper Alatan mengukur

14. Pilih pasangan yang betul mengenai sistem hidroponik.

Teknik Keterangan
Saiz palung yang lebih besar menyalur lebih larutan
A Teknik aliran cetek
air baja serta paras air lebih tinggi pada akar
Biji benih disemai pada bekas yang diletak atas
B Teknik pasang surut
larutan baja pada takung
Larutan baja dalam air disalur ke akar tanaman
C Teknik pengairan titis
melalui pen penitis
Larutan baja disembur dengan kabus melalui nozel ke
D Teknik takung
akar tanaman di udara dalam ruang tanaman

15. Rajah di bawah menunjukkan suatu contoh laporan projek yang dihasilkan.

Muka hadapan

Penghargaan

Isi kandungan

Apakah X ?
A Abstrak atau ringkasan
B Lakaran reka bentuk
C Kos pengeluaran projek
D Bibliografi

Anda mungkin juga menyukai