Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN B

(55 markah)

Jawab semua soalan

1. Tandakan (√) pada peranan reka bentuk kepada negara dalam ruang yang disediakan.

(a) Menzahirkan nilai-nilai estetika kepada masyarakat

(b) Meningkatkan pendapatan negara

(c) Menjaga keselamatan negara

(2 markah)

2. Berikut adalah maklumat mengenai teknik pembinaan objek.

A Pembuangan
B Penyatuan
C Pembenaman
D Peleraian

Padankan teknik pembinaan objek tersebut dengan menulis A, B, C dan D pada


pernyataan di bawah.

Teknik ini melibatkan suatu objek dimasukkan kepada objek yang lain

Teknik ini menggunakan kaedah mengerat, menebuk dan mencungkil

Teknik ini menjadikan objek baharu yang lebih ringkas

Mencantumkan dua atau lebih objek tanpa melibatkan pembuangan atau


pembenaman
(4 markah)
3. Berikut adalah bentuk tubuh badan Cik Fatimah

Berdasarkan gambar rajah, tandakan (√) bagi warna yang sesuai dan (x) bagi warna
yang kurang sesuai untuk dipadankan dengan bentuk tubuh ini.

Merah

Jingga

Kelabu
(3 markah)

4. Tulis 1 , 2 , 3 dan 4 pada langkah penggunaan pen 3D yang berikut. Langkah 5 telah
diberikan.

Pilih bahan pencetak

Panaskan elemen pemanas dan pen

Masukkan bahan pencetak pada pen

Sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa

Uji bahan mencetak dengan menekan butang pencetak 5

(4 markah)

5. Berikut adalah maklumat mengenai litar elektrik.

Nilai arus = 1 A
Nilai rintangan = 5 Ω

Tandakan (√) pada nilai voltan yang betul dan (x) pada nilai voltan yang salah.

5V

0.2 V

10 V

(3 markah)
6. Berikut adalah gambar rajah sebuah produk.

Tandakan (√) pada kompenan mekanikal yang terlibat dan (x) pada kompenan mekanikal
yang tidak terlibat.

Rantai

Galas bebola

Gelongsor

(3 markah)

7. Lengkapkan peta i-THINK mengenai mesin basuh automatik yang berikut.

Elemen Mekatronik dalam


Mesin Basuh Automatik

Sistem Elektronik Sistem Elektrik Sistem Mekanikal

A B C

Padankan komponen yang betul dengan menulis A , B dan C dalam ruang yang
disediakan

(a) Sistem kawalan motor

(b) Kapasitor

(c) Gear
(3 markah)
8. Tandakan (√) pada reka bentuk pengiklanan dan (x) pada bukan reka bentuk
pengiklanan.
(a)

(b)

(2 markah)

9. Pelajar Tingkatan 3 Ehsan merancang untuk menghasilkan produk yang menggunakan


beberapa teknologi asas. Berdasarkan maklumat tersebut, tandakan (√) pada dua
justifikasi pemilihan teknologi yang boleh dilakukan.

(a) Fungsi teknologi yang dipilih

(b) Kelemahan teknologi

(c) Ketahanan teknologi


(2 markah)

10. Berikut adalah aliran pemasaran produk. Lengkapkan A dan B dalam aliran tersebut.

Pengeluar A Pengangkutan

Promosi B Pengguna akhir

A: __________________________________________________________________

B: __________________________________________________________________

(2 markah)
11. Yang berikut adalah langkah-langkah dalam pengurusan projek.

P Mengawal selia sumber


Q Menyediakan pelan / lukisan reka bentuk produk
R Merancang aktiviti projek
S Menentukan bilangan projek
T Mengawal pelaksanaan

Susun mengikut urutan yang betul dengan menulis P , Q , dan R dalam ruang jawapan
yang disediakan. S dan T telah diberi.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5


S T

(3 markah)

12. Tandakan (√) bagi definisi yang betul dan (x) bagi definisi yang salah mengenai inovasi
dalam ruang yang disediakan.

Proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang


baharu

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya lebih baik, bertenaga dan
mesra pengguna

Pembangunan produk yang mempunyai unsur kreatif dan berdaya saing di


pasaran

(3 markah)

13. Carta alir di bawah menunjukkan komponen utama sistem fertigasi.

A B C

Apakah A, B, dan C?

A : __________________________________________________________________

B : __________________________________________________________________

C : __________________________________________________________________

(3 markah)
14. Nyatakan tiga teknik lakaran di bawah berdasarkan gambar rajah yang diberi.
(a)

(b)

(c)

(3 markah)

15. Berikan fungsi elemen yang terdapat pada pintu gelongsor automatik di ruang yang
disediakan.

Takal, tali sawat, gear membuka dan menutup pintu (a)

Motor AT dan pengubah membekalkan tenaga elektrik (b)

Berfungsi untuk memproses isyarat input dari penderia


gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu (c)
motor AT

(3 markah)
16. Maklumat di bawah berkaitan jenis bentuk badan.

A Bentuk segi tiga terbalik C Bentuk segi empat tubular

B Bentuk segi tiga D Bentuk jam pasir

Padankan bentuk asas badan dengan menulis sama ada A, B, C dan D dalam ruang
yang disediakan.

Ukuran bahu yang kecil daripada pinggul

Ukuran bahu yang besar daripada pinggul

Ukuran pinggul yang sama dengan lebar bahu dan pinggang yang ketara

Ukuran pinggul dan bahu yang sama serta pinggang yang tidak ketara

(4 markah)

17. Maklumat di bawah berkaitan warna.

A Merah

B Kuning

C Biru

Padankan pengaruh psikologi dengan menulis sama ada B atau C dalam ruang yang
disediakan. Jawapan A telah diberi.
(a) Menjana pemikiran lebih kreatif dan kritis

(b) Menjana pemikiran rasional dan membuat keputusan yang tepat

(c) Membangkitkan keberanian dan kemewahan A

(2 markah)

18. Soalan berdasarkan pernyataan di bawah mengenai elemen sistem elektrik

A Berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik

B Menghasilkan kesan dan disambung pada litar elektrik

Nyatakan elemen sistem elektrik bagi A dan B.

A : __________________________________________________________________

B : __________________________________________________________________
(2 markah)
19. Soalan berdasarkan gambar rajah di bawah.

Berapakah nilai arus?

(2 markah)

(2 markah)

20. Lengkapkan peta alir di bawah mengenai aktiviti pemasaran.

Pergudangan A

B Perniagaan

Nyatakan aktiviti pemasaran bagi A dan B.

A : __________________________________________________________________

B : __________________________________________________________________
(2 markah)

Anda mungkin juga menyukai