Anda di halaman 1dari 2

JPWPKL/UPP08

PERMOHONAN CUTI KURSUS SAMBILAN


(PENGAJIAN JARAK JAUH-PJJ)
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2009

1. NAMA

2. NO. KAD PENGENALAN

3. JAWATAN DAN GRED

4. NO. FAIL JPWP 01-

5. TEMPAT BERTUGAS

6. TARIKH LANTIKAN TETAP

7. TARIKH PENGESAHAN
DALAM PERKHIDMATAN

8. TEMPOH KELULUSAN PJJ Selama ……………… hari mulai ……………….………. hingga ……….…..…………..

JENIS-JENIS KURSUS
TANDAKAN ( √ ) TARIKH TEMPAT
INTENSIF

Kuliah

Tutorial

Seminar/Bengkel/Kolokium

Latihan amali/Latihan
Industri yang kurang 30 hari

………………………………..……………. Tarikh : ……………....…………


Tandatangan

PENTING : 1. Isi borang dalam dua (2) salinan asal


2. Sila sertakan salinan Surat Kelulusan PJJ / Luar Kampus
3. Surat Panggilan Kursus tersebut
ULASAN KETUA JABATAN

Kepada
Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
50604 Kuala Lumpur

Perakuan bagi permohonan pegawai ini adalah (sila pilih satu)* :

disokong

tidak disokong

Ulasan (jika ada) : ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

…………………..…….…………..
Tandatangan Tarikh : …………………….

Nama :
Jawatan :

Cop rasmi sekolah :

PENTING : * Sila tandakan ( √ ) pada kotak yang berkenaan