Anda di halaman 1dari 3

TEMPLATE PERANCANGAN PdP KmR- 3 BAHAGIAN UTAMA

PERINGKAT 1: hasil diharapkan (Desired result)


Hasil Pembelajaran (G):
Satandard Kandungan:
MATEMATIK:SK 10.7 BAHASA MELAYU: 3.4,

SAINS: 10.3, PEND. SENI VISUAL: 1.4

Standard Pembelajaran:
a) i b)3.4.2

c) 10.3.3 d) 1.4.2

Kefahaman (U): Soalan Pencetus Idea (Essential Question)


The BIG IDEA (TBI): (Q):

AMALAN BERJIMAT MEMBAWA BERKAT MT


1. Bagaimanakah transaksi
Pemahaman Abadi (Enduring barangan dilakukan?
Understanding): PENGURUSAN
KEWANGAN 2. Apakah proses sebelum
melakukan transaksi barangan
Apakah kefahaman khusus yang diperlukan dan perkhidmatan?
tentangnya? BERJIMAT-CERMAT
BM
1. Ceritakan apa yang kamu akan
lakukan sekiranya kamu
mempunyai wang yang banyak.

2. Tuliskan karangan tentang


kebaikan amalan berjimat
cermat?

SN
1. Bincangkan sumbangan
teknologi untuk kesejahteraan
manusia

PSV
1. Hasilkan gambar dengan teknik
montaj bertemakan amalan
berjimat membawa berkat

Pengetahuan (K): Kemahiran (S)

Pelajar mengetahui ……  Murid dapat membuat simpanan


 Cara pengurusan wang yang betul wang.
dalam kehidupan seharian  Murid dapat menguruskan
mereka. kewangan dengan baik.
PERINGKAT 2: BUKTI PENTAKSIRAN (Assessment Evidence)

Tugasan Pembelajaran (TASK)

Catatan:

 Apakah tugasan pembelajaran BUKTI (Evidence):


yang boleh menunjukkan = video
pencapaian pelajar dalam SK dan =gambar
SP? = contoh hasil karangan
= simulasi jual beli =hasil montaj
= menulis karangan
=round table Bukti Lain:
= menghasilkan montaj  Bukti lain (kuiz, ujian, pemerhatian,
jurnal) menunjukkan pencapaian
 Apakah kriteria yang digunakan pelajar.
untuk mentaksir pencapaian  Bagaimanakah pelajar melakukan
tugasan pembelajaran yang refleksi terhadap pembelajaran
pelajar tunjuk atau hasilkan? mereka?
=peta pemikiran
=soal jawab
=pemerhatian
=Hasil kerja/lembaran

PERINGKAT 3: PELAN PEMBELAJARAN

Aktiviti Pembelajaran (L): W.H.E.R.E .T.O.

Where = ke mana arah tujuan


Hook = menarik minat pelajar
Equip = membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama
Rethink = menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar berfikir dan menyemak terhadap
kefahaman dan tugasan
Evaluate = pelajar diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya
Tailored = sesuai dengan kepelbagaian kebolehan
Organized = melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan

1) Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengetahui pengetahuan sedia ada
murid dan mengaitkan dengan kehidupan seharian murid.
2) Murid diterangkan mengenai amalan berjimat membawa berkat.
3) Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan kecil.
4) Setiap kumpulan diminta melakonkan situasi jual beli mengikut situasi yang
berbeza.
5) Murid diminta menyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan simulasi yang
dilakonkan.
6) Berdasarkan lakonan tersebut, murid diminta menulis ayat secara imlak tentang
pengalaman jual beli yang telah dilalui dalam simulasi sebentar tadi.
7) Murid diminta menyenaraikan alat-alat dan kemudahan yang digunakan dalam
urusan jual beli dalam peta bulatan.
8) Berdasarkan topic yang telah dipelajari, murid diminta menghasilkan montaj
berdasarkan tema “ Amalan Berjimat Membawa Berkat”.
9) Murid mempamerkan hasil karya yang telah dihasilkan.
TOOLKIT M6.2: TEMPLAT PERANCANGAN PdP – PBL
Perancangan Pengajaran dan pembelajaran

NAMA
SEKOLAH
TAJUK
RINGKASAN (Project overview)
MATA PELAJARAN BM : SAINS:

BI : MATEMATIK:

TAHUN
MASA

STANDARD Standard Kandungan:

Standard Pembelajaran:

Standard Prestasi:

HASIL PEMBELAJARAN 1.
2.
3.
4.
THE BIG IDEA

SOALAN PENCETUS 1.
2.
3.
4.
RANCANGAN PENTAKSIRAN
TUGASAN JENIS/ALAT PENTAKSIRAN
1.
2.
3.
4.
LANGKAH PENGAJARAN 1.
2.
3.
4.

SUMBER