Anda di halaman 1dari 4

PANITIA LOMBA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DAN SENI ISLAMI ( MAPSI ) XXII SD TAHUN 2019


KORWIL DINAS P DAN K KECAMATAN CILACAP UTARA

Cilacap, 4 September 2019


Nomor : 02 / Pan.L.MAPSI./ IX / 2019 Kepada :
Lamp : - Yth Bpk / Ibu : Kepala SDN / Swasta
Perihal : UNDANGAN Kecamatan Cilacap Utara
Di –
CILACAP

Assalamu’alaikum wr wb.
Sehubungan akan dilaksanakan lomba MAPSI ke - XXII SD Tahun 2019 Kecamatan Cilacap
Utara, dengan ini kami mohon Bapak / Ibu Kepala Sekolah untuk memberi Dispensasi serta
menugaskan kepada :
Bapak / Ibu guru yang namanya tercantum dalam lampiran ini untuk hadir pada :
Hari / Tanggal : Jum’at, 6 September 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula KORWIL biddik Cilacap Utara
Acara : 1. Rapat Koordinasi serta Technical Meeting Juri Lomba MAPSI SD
tahun 2019.
2. Pengambilan nomor peserta lomba MAPSI
Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. Wb

Ketua Sekretaris

TASWIN, S.Pd SUPINEM, S.Pd


NIP.19620602 198405 1 004 NIP. 19640912 198304 2 001
Lampiran Undangan Technical Meeting Juri Lomba MAPSI :

SUSUNAN PANITIA LOMBA MAPSI SD KE-22


DINAS P DAN K KECAMATAN CILACAP UTARA
TAHUN 2019

1. Penasehat Camat Cilacap Utara


2. Penanggung Jawab Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara
3. Pembina a. Pengawas Mapel PAI
b. Pengawas Sekolah
c. Pengawas TK
d. Penilik PNFI
4. Ketua I 1. Taswin,S.Pd Pengawas
Ketua II 2. Ngadnan,S.Pd.I SDN Kebonmanis 01
5. Sekretaris I 3. Supinem,S.Pd SDN Tritihkulon 03
Seketaris II 4. Siti Rosidatun SDN Kebonmanis 01
6. Bendahara I 5. Endah Korwil Cilacap Utara
Bendahara II 6. Hartini, S.Pd SDN Karangtalun 04
7. Seksi - Seksi
a. Upacara 1. Sugiyanto,S.Pd SDN Gumilir 06
b. Perlengkapan 2 Suprapto, S.Pd SDN Mertasinga 07
3 Nurhadi SDN Mertasinga 06
4 Kasmin SDN Mertasinga 07
5 Retno Yudiningsih, S.Pd SDN Metasinga 06
c. Keamanan 6 Tarsin,S.Pd SDN Mertasinga 03
7 Dwi Rifanto, SDN Tritihkulon 06
d. Humas 8 Cardiyo Korwil Cilacap Utara
9 Taufik SDN Kebonmanis 01
10 Heri SDN Mertasinga 07
e. Konsumsi 11 Sri Marwati,S.Pd SDN Mertasinga 03
12 Ani Kusriatmi, S.Pd SDN Gumilir 05
13 Asri Dwi Utami, S.Pd SDN Mertasinga 06
14 Caswati,S.Pd SDN Mertasinga 07
f. PPPK 15 Dian Solihati, S.Pd SDN Mertasinga 06
16 Anisa Bhekti, S.Pd SDN Mertasinga 06
g. Dekorasi/Dokumentasi 17 Mustofa, S.Pd SDN Kebonmanis 03
8. Dewan Yuri
Kordinator Yuri 18 Ali Mas'ud,S.H.I SDN Gumilir 02
19 Ngadnan,S.Pd.I SDN Tritihkulon 07
a. LCC Putra 20 Uswatun Hasanah, S.Pd.I SDN Tritihkulon 03
21 Tayumi, S.Pd.I SDN Gumilir 01
21 Linatuz Zulfa, S.Pd SD As-Sholeh
b. LCC Putri 22 Ngafiyah,S.Pd.I SDN Tritihkulon 02
23 Sulastri S.Pd.I SD Muhammadiyah 06
24 Zahirotun Nafisah, S.Pd.I SDN Mertasinga 06
c. Gebsata Putra 24 Tursinah, S.Pd.I SDN Mertasinga 03
25 Alifah Listiani SDN Mertasinga 07
26 Salis, S.Pd.I SD As Sholeh
d. Gebsata Putri 27 Sri Lestari S.Pd.I SDN Gumilir 06
28 Sri Wahyuni, S.Pd.I SDN Karangtalun 05
29 Tri Lestari, S.Pd SDN Tritihkulon 05
e. Khot Putra 30 Fajar Hari Mulyani, S.Pd.I SDN Tritihkulon 11
31 Titi Nurchasanah, S.Pd.I SDN Gumilir 03
32 Herlinda, S.Pd.I SDN Trithkulon 08
f. Khot Putri 33 Riyanti, S.Pd.I SDIT Buah Hati
34 Nur Hikmah, S.Pd.I SDN Tritihkulon 06
35 Qosiroh, S.Pd.I SDN Kebonmanis 01
g Kaligrafi Putra 36 Nurkholis,S.Pd.I SDN Karangtalun 03
37 Siti Mutamimah,S.Pd.I SDN Muhammadiyah 05
38 Yatmoko,S.Pd SDN Tritihkulon 09
h. Kaligrafi Putri 39 Ade Saefurohman, S.Pd.I SD Muhammadiyah 06
40 Nur Alfi F, S.Pd SDN Gumilir 02
41 Ati Mujiati,S.Pd I SD Al Mujahiddin
i. Khitobah Putra 42 Umiati, S.Pd.I SD Al Mujahidin
43 Teti Wahyuningsih,S.Pd.I SDN Karangtalun 02
44 Kartika, S.Pd SDN Gumilir 02
j. Cipta Teks dan Khitobah Putri 46 Septika Nurhayati, S.Pd.I SD Al Mujahidin
47 Salmah, S.Pd.I SDN Gumilir 05
47 Putri Kurniasari, .Pd.I SDN Mertasinga 04
k Macapat Putra/Putri 49 Karsono,S.Pd SDN Tritihkulon 03
50 Supinem,S.Pd SDN Metasinga 06
51 Sukardi,S.Pd SDN Tritihkulon 06
l. Adzan 52 Ahkam Fauzilatif SD Muhamadiyah 07
53 Wahid, S.Pd.I SDN Tritihkulon 10
54 Ismail, S.Pd.I SDN Mertasinga 02
m. Rebana 55 Tim Yuri Independen
n TIK Putra 56 Sri Winarsih, S.Pd.I SDN Tritihkulon 09
57 Nuroktafiani, S.Pd SDN Kebonmanis 03
58 Tri Purwanto SD Muhammadiyah 05
o TIK Putri 59 Dwi Ramdani,S.Pd.I SDN Mertasinga 02
60 Cintia F SDN Mertasinga 06
61 Taufik Hidayat, S.Pd.I SDN Karangtalun 04
p MHQ Putra 62 Poniati, S.Pd.I SD Mujahidin
63 Nuning Fariasih, S.Pd.I SD Muhammadiyah 07
MHQ Putri 64 Robithoh, S.Pd.I SDN Gumilir 04
Fitri Khusnul
65 Khotimah,S.Pd.I SDN Karangtalun 01
q TILAWAH Putra & Putri 66 Sartini, S.Pd.I SDN Tritihkulon 04
67 Fatihatul Mukaromah, S.Pd.I SDN Kebonmanis 03
68 Ragil Tri Yuli, S.Pd.I SDN Kebonmanis 01
Petugas Upacara :
a. Protokol 69 Hartini,S.Pd SDN
b. Pemimpin Upacara 70 Sugiyanto SDN Gumilir 02
c. Qoriah 71 SDN Gumilir 02