Anda di halaman 1dari 10

1. Fungsi dari transmisi manual pada kendaraan adalah ?

a. Memutuskan dan menghubungkan putaran mesin

b. Menjalankan kendaraan

c. Merubah percepatan dari lambat ke cepat

d. Memperbesar momen pada saat momen besar di perlukan

e. Mempercepat laju kendaraan

2. Fungsi dari roda gigi singcromesh pada transmisi manual adalah ?

a. Mengatur putaran mesin ke as propeller b. Menyerempakan putaran roda gigi

c. Mengatur putaran pada saat kendaraan belok

d. Untuk menghubungkan dan memudahkan putaran input shaft ke output shaft melalui counter gear

e. Merubah kecepatan Putaran Mesin

3. Komponen Synchromes yang berfungsi untuk menyerempakan putaran adalah ?

a. Shifting key

b. Sleeve Hub

c. Cluth Hub

d. Syncrhronizering

e. Spring Key

4. Komponen Synchromes yang berhubungan dengan Output Shaft melalui Spiln (alur) adalah ?

a. Shifting key

b. Sleeve Hub

c. Cluth Hub

d. Syncrhronizering

e. Spring Key

5. Komponen Synchromes yang bergerak maju mundur pada alur bagian luar clutch Hub adalah ?

a. Shifting key
b. Sleeve Hub

c. Cluth Hub

d. Syncrhronizering

e. Spring Key

6. Komponen Synchromes yang meneruskan gaya tekan dari hub sleeve selanjutnya ditekan ke
synchronizering agar terjadi pengereman pada bagian tirus gigi percepatan (dudukan synchronizering)
adalah ?

a. Shifting key

b. Sleeve Hub

c. Cluth Hub

d. Syncrhronizering

e. Spring Key

7. Komponen Sistem Transmisi yang berfunsi untuk meneruskan teb\naga putar dari kopling ke
transmisi adalah

a. Input Shaft

b. Output Shaft

c. Speed Gear

d. Counter Gear

e. Reverse Idle Gear

8. Komponen Sistem Transmisi yang berfunsi untuk meneruskan tenaga putar dari transmisi ke propeller
shaft adalah

a. Input Shaft

b. Output Shaft

c. Speed Gear

d. Counter Gear

e. Reverse Idle Gear


9. Komponen Sistem Transmisi yang berfunsi untuk menentukan gear ratio yang berhubungan dengan
perubahan percepatan atau momen adalah…

a. Input Shaft

b. Output Shaft

c. Speed Gear

d. Counter Gear

e. Reverse Idle Gear

10. Komponen Sistem Transmisi yang berfunsi untuk untuk merubah arah putaran output shaft sehingga
berlawanan dengan putaran input shaft (posisi mundur) adalah

a. Input Shaft

b. Output Shaft

c. Speed Gear

d. Counter Gear

e. Reverse Idle Gear

11. Komponen Sistem Transmisi yang berfunsi untuk memindahkan tenaga putar dari input shaft ke
gigigigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi atau sikap adalah

a. Input Shaft

b. Output Shaft

c. Speed Gear

d. Counter Gear and Shaft

e. Reverse Idle Gear

12. Switch lampu yang terpasang pada transmisi manual adalah untuk ?

a. Menerangi dimalam hari

b.Tanda lampu apabila kendaraam mundur

c. Sebagai lampu send

d. Sama dengan lampu rem

e. Sebagi lampu Transmisi


13. Syarat yang harus dimiliki transmisi secara umum, kecuali ….

a. Kasaran besar

b. Ringan dan kecil

c. Tidak mudah rusak

d. Tidak berisik

e. Memindahkan speed efektif dan mudah

14. bagian-bagian gigi transmisi yang jadi satu susun tidak dapat dipisah-pisahkan adalah ….

a. Clutch gear

b. Counter gear

c. Drive gear

d. Output Shaft

e. Input gear

15. Bagian dari sistem transmisi manual yang berfungsi untuk mencegah shift fork shaftbergerak maju
bersamaan dengan perpindahan gigi adalah,….

a. Chamfer & lock ball

b. Interlocking pin

c. Key spring

d. Shifting key

e. Slotted pin

16. Dua buah gigi saling berkaitan A dan B, jumlah gigi A 15 jumlah gigi B 45, jika gigi A menggerakkan
gigi B maka perbandingan gigi (gear ratio) perkaitan gigi tersebut adalah ....

a. 1 : 1

b. 1 : 2

c. 1 : 3

d. 2 : 1

e. 3 : 1
17. Pada gambar diatas jumlah gigi roda gigi A, B, C dan D masing-masing 4 teeth, 8 teeth, 4 teeth dan
10 teeth, bila putaran input shaft 2000 rpm maka putaran out put shaft adalah...

a. 2000 rpm

b. 4000 rpm

c. 6000 rpm

d. 8000 rpm

e. 10000 rpm

18. Komponen yang meneruskan tenaga putar dari transmisi ke propeller shaft depan dan belakang
pada kendaraan 4WD dinamakan :

a. Jumper

b. Transmisi

c. Couple

d. Transfer

e. Propeller

19. Jenis transmisi manual yang cara kerja dalam pemindahan gigi dengan cara menggeser langsung
roda gigi input dan out putnya adalah:

a. Slidingmesh

b. Sliding gear

c. Constanmesh

d. Constan gear

e. Sincromesh

20. Jenis transmisi manual yang cara kerja dalam pemindahan giginya memerlukan bantuan kopling
geser agar terjadi perpindahan tenaga dari poros input ke poros out put:

a. Slidingmesh

b. Sliding gear

c. Constanmesh

d. Constan gear
e. Sincromesh

21. Kelebihan yang dimiliki transmisi jenis sincromesh yaitu:

a. Lebih cepat

b. Mudah perawatan

c. Tanpa pelumasan

d. Perpindahan gigi halus

e. Tanpa pendinginan

22. Fungsi dari sincromesh adalah :

a. Merubah putaran

b. Menambah putaran

c. Menghentikan mesin

d. Membalik putaran

e. Menyamakan putaran

23. Roda gigi jenis helical banyak digunakan pada transmisi jenis roda gigi tetap (konstant mesh dan
sincromesh), mengapa :

a. Lebih kuat

b. Ringan

c. Murah harganya

d. Lebih cepat

e. Kontak permukaan gigi lebih besar

24. Tuas pemindah gigi yang terletak langsung pada transmisi dinamakan:

a. Remote control

b. Floor shift

c. Direct control

d. Realase control

e. Coulom shift
25. Apa kelemahan dari transmisi penggerak roda depan :

a. Berat

b. Konstruksi lebih rumit

c. Harganya mahal

d. Hanya untuk kendaraan besar

e. Menggunakan poros propeler

26. Komponen kendaraan yang dapat merubah momen, kecepatan, merubah gerak kendaraan adalah :
a. Transmisi

b. Kemudi

c. Poros engkol

d. Deffrential

e. Kopling

27. Nama Komponen Mekanisme Synchromes yang di tunjukan Nomor 1 adalah

a. Sleeve Hub

b. Clutch Hub

c. Spring Key

d. Shifting Key

e. Synchronizering

28. Nama Komponen Mekanisme Synchromes yang di tunjukan Nomor 2 adalah

a. Sleeve Hub

b. Clutch Hub

c. Spring Key

d. Shifting Key

e. Synchronizering

29. Nama Komponen Mekanisme Synchromes yang di tunjukan Nomor 3 adalah

a. Sleeve Hub
b. Clutch Hub

c. Spring Key

d. Shifting Key

e. Synchronizering

30. Nama Komponen Mekanisme Synchromes yang di tunjukan Nomor 4 adalah

a. Sleeve Hub

b. Clutch Hub

c. Spring Key

d. Shifting Key

e. Synchronizering

31. Nama Komponen Mekanisme Synchromes yang di tunjukan Nomor 5 adalah

a. Sleeve Hub

b. Clutch Hub

c. Spring Key

d. Shifting Key

e. Synchronizering

32. Pada gambar yang ditunjukkan dengan hurup C adalah ……

a. Fork shaft

b. Shift fork

c. Shift inner lever

d. Hub sleeve

e. Shaft sleeve fork

33. Berapa celah antara shift fork dengan hub sleeve yang baik ?

a. 1,00 mm (0,039 in)

b. 0,05 mm (0,019 in)


c. 2,00 mm (0,072 in)

d. 0,01 mm (0,07 in)

e. 1,50 mm (0,59 in )

34. Minyak pelumas untuk transmisi manual yang baik adalah ?

a. SAE = 90-120

b. SAE = 60-90

c. SAE = 20-40

d. SAE = 10-10

e. SAE = 10-20

35. Bagian transmisi yang berhubungan dengan poros propeler adalah ...

a. Input shaf

b. Output shaf

c. Clutch hub

d. Bearing

e. Counter

36. Yang bukan merupakan hal – hal pokok dalam pemeliharan dan pencegahan pada transmisi manual
adalah

a. Pemeriksaan

b. Penyetelan

c. Pemberian Oli

d. Penggantian Komponen yang rusak

e. Perbaikan darurat

37. Gigi Sulit masuk pada transmisi manual disebabkan oleh :

a. Ring Synchromes Aus

b. Garpu Pemindah atau Hub sleeve rusak

c. Counter shaft gear aus


d. Gaasket bocor

e. Pelumas tidak tepat

38. Minyak pelumas dapat mencegah timbulnya timbunan kotoran dalam mesin , ini adalah fungsi
minyak pelumas sebagai ..

a. Pembersih

b. Pendingin

c. Perapat

d. Penyerap tenaga

e. Pelumas

39. Membongkar secara menyeluruh , membersihan , memeriksa seluruh komponen dan merakoitnya
kembali dengan menggunakan komponen bawaanya atau dengan komponen yang baru serta melakukan
penyetelan agar komponen tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya di sebut

a. Pemeriksaan

b. Penyetelan

c. Overhoul

d. Pemeliharaan

e. Perbaikan darurat

40. Penggantian Oli Transmisi yang baik adalah

a. 1.000 - 1.500 km

b. 2.500 - 5.000 Km

c. 5.000 - 10.000 km

d. 10.000 - 15.000 km

e. 15.000 - 20.000 km

Anda mungkin juga menyukai