Anda di halaman 1dari 39

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH

MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER


AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.mysch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com
DAFTAR HADIR SISWA/SISWI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ..........................................................


Kelas : VII-3
BULAN JANUARI
NO NIS NISN NAMA SISWA L/P S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindati P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latifah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sintia P
31 1112029096 0062530736 Siti Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susanti Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L
34
35
JUMLAH

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I.


JUMLAH
K J S M S S R K
S I A
24 25 26 27 28 29 30 31
Guru Mata Pelajaran,

...........................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.mysch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com
DAFTAR HADIR SISWA/SISWI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ..........................................................


Kelas : VII-3
BULAN FEBRUARI
NO NIS NISN NAMA SISWA L/P J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindati P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latifah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sintia P
31 1112029096 0062530736 Siti Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susanti Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L
34
35
JUMLAH

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I.


JUMLAH
M S S R K
S I A
24 25 26 27 28
Guru Mata Pelajaran,

.................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.mysch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com
DAFTAR HADIR SISWA/SISWI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ..........................................................


Kelas : VII-3
BULAN MARET
NO NIS NISN NAMA SISWA L/P J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindati P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latifah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sintia P
31 1112029096 0062530736 Siti Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susanti Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L
34
35
JUMLAH

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I.


JUMLAH
M S S R K J S M
S I A
24 25 26 27 28 29 30 31
Guru Mata Pelajaran,

...........................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.mysch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com
DAFTAR HADIR SISWA/SISWI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ..........................................................


Kelas : VII-3
BULAN APRIL
NO NIS NISN NAMA SISWA L/P S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindati P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latifah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sintia P
31 1112029096 0062530736 Siti Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susanti Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L
34
35
JUMLAH

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I.


JUMLAH
R K J S M S S
S I A
24 25 26 27 28 29 30
Guru Mata Pelajaran,

...........................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.mysch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com
DAFTAR HADIR SISWA/SISWI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ..........................................................


Kelas : VII-3
BULAN MEI
NO NIS NISN NAMA SISWA L/P R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindati P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latifah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sintia P
31 1112029096 0062530736 Siti Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susanti Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L
34
35
JUMLAH

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I.


JUMLAH
J S M S S R K J
S I A
24 25 26 27 28 29 30 31
Guru Mata Pelajaran,

...........................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.mysch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com
DAFTAR HADIR SISWA/SISWI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ..........................................................


Kelas : VII-3
BULAN JUNI
NO NIS NISN NAMA SISWA L/P S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindati P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latifah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sintia P
31 1112029096 0062530736 Siti Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susanti Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L
34
35
JUMLAH

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I.


JUMLAH
S S R K J S M
S I A
24 25 26 27 28 29 30
Guru Mata Pelajaran,

...........................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.msch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com

DAFTAR REKAP NILAI SISWA ASPEK PENGETAHUAN SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ...............................................................


Kelas : VII-3
KKM : ...................................

KD: ..............................KD: ..............................KD: ..............................KD: ..............................


YANG LAIN

YANG LAIN

YANG LAIN

YANG LAIN
REMEDIAL
NH: ..........

REMEDIAL
NH: ..........

REMEDIAL
NH: ..........

REMEDIAL
NH: ..........
TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS

TES TULIS
NO NAMA SISWA L/P
RERATA

RERATA

RERATA

RERATA
TUGAS

TUGAS

TUGAS

TUGAS
1 Adnan Raihan L
2 Aldi Maulana L
3 Annisa Assiyadul J. P
4 Ardiawan Maulana E. L
5 Azis Maulana L
6 Dira Armania P
7 Dyon Subagja L
8 Ela Sapariah P
9 Fuji Sri Apriliani P
10 Harry Noerwahid L
11 Ilyas Arif L
12 Linda Hindati P
13 Lisda Nurohmah P
14 M.Aiman L
15 M.Jamaludin L
16 M.Riskan L
17 Mochamad Badar L
18 Muhamad Fariz N. L
19 Muhamad Ramdani L
20 Munir Jaelani L
21 Naisa Sri Rahma P
22 Nur Latifah Hasanah P
23 Parhan L
24 Ramadani L
25 Reja Wahyu Saputra L
26 Rihan Nurkamilah P
27 Sahlan Nurkhoer L
28 Salsa Sabila P
29 Sarah Sadiah P
30 Sintia P
31 Siti Habibah P
32 Susanti Fitriani Alya P
33 Tengku Raisa Y. L
34
35

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I. ...................................

Kepala Madrasah,

Hj. AYI ROHMAH, M.Pd.


NIP. 197306051993032001
JUMLAH

PTS PAT
....................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.msch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com

DAFTAR REKAP NILAI SISWA ASPEK SPIRITUAL SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ...............................................................


Kelas : VII-3
KKM : ...................................

Berdoa sebelum & sesudah


Memberi & menjawab salam Sholat dzuhur berjamaah Menunjukkan rasa syu
kegiatan JURNAL GURU

JURNAL GURU

JURNAL GURU
OBSERVASI-1

OBSERVASI-2

OBSERVASI-1

OBSERVASI-2

OBSERVASI-1

OBSERVASI-2

OBSERVASI-1

OBSERVASI-2
PENIL ANTAR

PENIL ANTAR

PENIL ANTAR

PENIL ANTAR
PENILAIAN

PENILAIAN

PENILAIAN

PENILAIAN
NO NAMA SISWA L/P
TEMAN

TEMAN

TEMAN

TEMAN
DIRI

DIRI

DIRI

DIRI
1 Adnan Raihan L
2 Aldi Maulana L
3 Annisa Assiyadul J. P
4 Ardiawan Maulana E. L
5 Azis Maulana L
6 Dira Armania P
7 Dyon Subagja L
8 Ela Sapariah P
9 Fuji Sri Apriliani P
10 Harry Noerwahid L
11 Ilyas Arif L
12 Linda Hindati P
13 Lisda Nurohmah P
14 M.Aiman L
15 M.Jamaludin L
16 M.Riskan L
17 Mochamad Badar L
18 Muhamad Fariz N. L
19 Muhamad Ramdani L
20 Munir Jaelani L
21 Naisa Sri Rahma P
22 Nur Latifah Hasanah P
23 Parhan L
24 Ramadani L
25 Reja Wahyu Saputra L
26 Rihan Nurkamilah P
27 Sahlan Nurkhoer L
28 Salsa Sabila P
29 Sarah Sadiah P
30 Sintia P
31 Siti Habibah P
32 Susanti Fitriani Alya P
33 Tengku Raisa Y. L
34
35

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas, Guru Mata Pelaja

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I. .......................


asa syukur
JURNAL GURU

PTS
PAT
JUMLAH
a Pelajaran,

................................
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.msch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com

DAFTAR REKAP NILAI SISWA ASPEK KETERAMPILAN SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ...............................................................


Kelas : VII-3
KKM : ...................................

KD: .............................. KD: .............................. KD: .............................. KD: ..............................


PORTOFOLIO

PORTOFOLIO

PORTOFOLIO

PORTOFOLIO
OPT-RERATA

OPT-RERATA

OPT-RERATA

OPT-RERATA
KINERJA - 1
KINERJA - 2

KINERJA - 1
KINERJA - 2

KINERJA - 1
KINERJA - 2

KINERJA - 1
KINERJA - 2
NO NAMA SISWA L/P
PROYEK

PROYEK

PROYEK

PROYEK
REMIDI

REMIDI

REMIDI

REMIDI
NH .....

NH .....

NH .....

NH .....
1 Adnan Raihan L
2 Aldi Maulana L
3 Annisa Assiyadul J. P
4 Ardiawan Maulana E. L
5 Azis Maulana L
6 Dira Armania P
7 Dyon Subagja L
8 Ela Sapariah P
9 Fuji Sri Apriliani P
10 Harry Noerwahid L
11 Ilyas Arif L
12 Linda Hindati P
13 Lisda Nurohmah P
14 M.Aiman L
15 M.Jamaludin L
16 M.Riskan L
17 Mochamad Badar L
18 Muhamad Fariz N. L
19 Muhamad Ramdani L
20 Munir Jaelani L
21 Naisa Sri Rahma P
22 Nur Latifah Hasanah P
23 Parhan L
24 Ramadani L
25 Reja Wahyu Saputra L
26 Rihan Nurkamilah P
27 Sahlan Nurkhoer L
28 Salsa Sabila P
29 Sarah Sadiah P
30 Sintia P
31 Siti Habibah P
32 Susanti Fitriani Alya P
33 Tengku Raisa Y. L
34
35

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran,

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I. .............................................

Kepala Madrasah,

Hj. AYI ROHMAH, M.Pd.


NIP. 197306051993032001
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
MTs. YASPI AL-FALAH CIBEBER
AKREDITASI: B
(NSM: 20277950 NPSN: 121232030018)
Jl. Raya Cibeber Gg. Al-Falah No. 25 Telp. (0263) 2330162
Website:http//mtsyaspialfalah.msch.id dan e-mail : mtsyaspialfalah@yahoo.com

DAFTAR REKAP NILAI SISWA ASPEK SIKAP SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : ...............................................................


Kelas : VII-3
KKM : ...................................

Jujur Disiplin Bertanggung Jawab


JUMLAH

JURNAL GURU

JURNAL GURU

JURNAL GURU
OBSERVASI-1

OBSERVASI-2

OBSERVASI-1

OBSERVASI-2

OBSERVASI-1

OBSERVASI-2

OBSERVASI-1
PENIL ANTAR

PENIL ANTAR

PENIL ANTAR
PENILAIAN

PENILAIAN

PENILAIAN
PTS
PAT

NO NAMA SISWA L/P


TEMAN

TEMAN

TEMAN
DIRI

DIRI

DIRI
1 Adnan Raihan L
2 Aldi Maulana L
3 Annisa Assiyadul J. P
4 Ardiawan Maulana E. L
5 Azis Maulana L
6 Dira Armania P
7 Dyon Subagja L
8 Ela Sapariah P
9 Fuji Sri Apriliani P
10 Harry Noerwahid L
11 Ilyas Arif L
12 Linda Hindati P
13 Lisda Nurohmah P
14 M.Aiman L
15 M.Jamaludin L
16 M.Riskan L
17 Mochamad Badar L
18 Muhamad Fariz N. L
19 Muhamad Ramdani L
20 Munir Jaelani L
21 Naisa Sri Rahma P
22 Nur Latifah Hasanah P
23 Parhan L
24 Ramadani L
25 Reja Wahyu Saputra L
26 Rihan Nurkamilah P
27 Sahlan Nurkhoer L
28 Salsa Sabila P
29 Sarah Sadiah P
30 Sintia P
31 Siti Habibah P
32 Susanti Fitriani Alya P
33 Tengku Raisa Y. L
34
35

Keterangan:
Laki-Laki 19
Perempuan 14
JUMLAH 33

Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran

IQBAL NURSHOBAH, S.Pd.I. ............................


P
com
OBSERVASI-2
PENILAIAN
DIRI

Santun
PENIL ANTAR
TEMAN
JURNAL GURU

PTS
PAT
JUMLAH
a Pelajaran,

........................
1 1112029067 0054218557 Adnan Raihan L
2 1112029068 0051659570 Aldi Maulana L
3 1112029069 0063528403 Annisa Assiyadul J. P
4 1112029070 0054865813 Ardiawan Maulana E. L
5 1112029071 0069339608 Azis Maulana L
6 1112029072 0057636898 Dira Armania P
7 1112029073 0064460108 Dyon Subagja L
8 1112029074 0051130491 Ela Sapariah P
9 1112029075 00641140947 Fuji Sri Apriliani P
10 1112029076 0065418585 Harry Noerwahid L
11 1112029077 0051891889 Ilyas Arif L
12 1112029078 0062690326 Linda Hindat P
13 1112029079 0053517929 Lisda Nurohmah P
14 1112029083 0066959027 M.Aiman L
15 1112029080 0052603077 M.Jamaludin L
16 1112029081 0065602339 M.Riskan L
17 1112029082 0063771515 Mochamad Badar L
18 1112029132 0061880595 Muhamad Fariz N. L
19 1112029084 0057016373 Muhamad Ramdani L
20 1112029085 0057902285 Munir Jaelani L
21 1112029086 0067840015 Naisa Sri Rahma P
22 1112029087 0059404066 Nur Latfah Hasanah P
23 1112029088 0053507373 Parhan L
24 1112029089 0059200730 Ramadani L
25 1112029090 0044100715 Reja Wahyu Saputra L
26 1112029091 0065047707 Rihan Nurkamilah P
27 1112029092 0061871540 Sahlan Nurkhoer L
28 1112029093 0068102587 Salsa Sabila P
29 1112029094 0061901175 Sarah Sadiah P
30 1112029095 0054316533 Sinta P
31 1112029096 0062530736 Sit Habibah P
32 1112029097 0051081234 Susant Fitriani Alya P
33 1112029098 0053507373 Tengku Raisa Y. L