Anda di halaman 1dari 2

OPPM - PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN SK KUALA KLAWANG

Ketua : Pengerusi Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI PJPK SKKK TAHUN : 2014

Objektif : Mewujudkan Budaya Sukan Cemerlang SKKK

Objektif Tugas Utama Status/ PencapaianProjek Tanggungjawab


1 Mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan O  O O A B
O
O
O 2 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1 O B A
O 3 Ujian SEGAK O O O O O B A
O O O 4 Gotong - Royong O C B A
O O O O 5 Bulan Kecergasan O C B A
O 6 Peperiksaan O O C A B
O O O 7 Ceramah Kesihatan O A C B
O O O 8 Buku Skrap O O O O A B
O O O 9 Karnival Sukan & Permainan O C A B
O O 10 Pencerapan Kelas PdP  O O O A B
O O 11 Pemeriksaan dan Pemantauan Buku Latihan Murid O O O B A

Jun

Disember
Mac

GPK HEM

GPK KOKU
Disember 2013

Januari

April

Mei

Julai

GPK 1
Pembelajaran dan pengajaran

September

Oktober

November

Guru Besar
Komitmen ahli panitia

Ogos

Ketua Panitia

Ahli Panitia
Febuari
Tugas Utama
Tarikh

Objektif Sasaran

Kos PIBG

Ringkasan & Ramalan KWKK RM2200 RM2300.00

SUWA

Ringgit Belanjaan Ringgit Anggaran


Membudayakan sukan dalam kalangan murid dan guru
Peningkatan hasil kejayaan murid dalam aspek sukan
Mempunyai pengetahuan dan kemahiran berfkir aras tinggi

Menarik minat murid dalam Pendidikan Jasmani & Kesihatan


Menganalisa dapatan pemantauan dan membuat tindakan susulan