Anda di halaman 1dari 6

PERATURAN PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PQS SPM 2019
NO.
SKEMA MARKAH
SOALAN
BAHAGIAN A

1 B 2 C 3 C 4 C 5 D 20 m

6 D 7 B 8 C 9 B 10 D A=3
B=5
11 C 12 D 13 B 14 D 15 C C=7
D=5
16 C 17 B 18 A 19 A 20 A

BAHAGIAN B

NO. SOALAN SKEMA MARKAH


Yang dimaksud dg ayat yang bergaris :
- Perintah mengeluarkan zakat 1 isi x
1. (a) (i) - Keluarkan zakat pada hari penuaian 2m = 2m
(mana-mana satu jawapan diterima)
Dua nama tumbuhan yang disebutkan dalam ayat di atas:
- Kurma 2 isi x
(ii)
- Zaitun 1m = 2m
- Delima
Hukum tajwid pada kalimah Al-quran yang berikut :
2 isi x
(iii) (a) Izhar halqi
1m = 2m
(b) Ikhfa’ hakiki
Cara untuk mencapai kebaikan dari hasil usahanya :
(iv)
Mempelajari dan menceburi bidang pertanian sebagai a = 1m
a Isi
kerjaya
a+b =
b H Kerana kerjaya yang baik satu ibadah
َّ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ
2m
َٰ َ َ َ َٰ ‫﴿وأن ميس ل ِِۡل‬
﴾٣٩ ‫نس ِي إَِّل وا سَع‬ a+b+c =
c Dalil
Dan bahawasanya seorang itu tidak akan memperoleh 3m
(kebaikan) kecuali hasil usahanya sendiri.
Olehitu, Islam menuntut umatnya menceburi bidang a+b+c+
d Rumusan
pertaniansebagai satu sumber pendapatan d = 4m
Maksud potongan hadis yang bergaris:
1 isi x
1 (b) (i) Ketua atau pemerintah bertanggungjawab terhadap kebajikan
2m = 2m
rakyatnya
Dua tanggungjawab ‫الرجل‬
- Membimbing perkara agama kepada keluarga
2 isi x
(ii) - Memberi galakan untuk kejayaan keluarga
1m = 2m
- Mewujudkan kebahagiaan keluarga
- Bertimbang rasa dengan isteri
Dua keburukan bersifat khianat:
2 isi x
(iii) - Menunjukkan seseorang itu tidak sempurna imannya
1m = 2m
- Menjadikan seseorang itu pemalas kerana mengelakkan tugas
Dua contoh sikap seorang pekerja yang bertanggungjawab:
- Mematuhi arahan majikan/ selagi tidak bertentangan syarak 2 isi x
(iv)
- Melakukan sesuatu tugas dengan penuh teliti dan cekap/ agar 2m = 4m
sempurna kerjanya
Sebab nuzul ayat di atas :
Menurut pendapat Al-Kalbi, Rasulullah SAW telah mengarahkan para
1 isi x
2. (a) (i) sahabat untuk berhijrah ke Madinah, / sebahagian sahabat teragak-
2m = 2m
agak untuk berhijrah kerana enggan meninggalkanisteri, anak dan
harta
Empat perkara yang dicintai oleh manusia:
4isi x 1m
(ii) - Ibu bapa /anak-anak /saudara mara/suami isteri /keluarga
= 4m
Perniagaan /harta benda/tempat tinggal
Tindakan yang perlu diambil sekiranya kita mendengar berita yang
dibawa oleh orang fasik: 1isi x 2m
(iii)
Hendaklah diselidiki kebenaran berita terlebih dahulu/ supaya tidak = 2m

ُ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ْ ُ َ
menyusahkan orang lain
ۡ‫كه‬ ‫ ءاةاء‬/ ‫ أو ِِلاء‬/ ‫ فأولئِك‬/
‫مد واجب متصل‬ ۡ‫كه‬ُ َُٓ َ ۡ ُ َََُٓۡ
‫ءاةاؤ‬/ ‫ وأبناؤكه‬/
(a)
2isi x 1m
(iv)
= 2m

ُ ّ ُ َّ َ َ َ َ ِ ّ ُ ۡ َ
(b) ‫ادغام مثلني‬ ‫ىىنك ۡه‬
ِ ‫ يتوله‬/ ‫إِِلكه وي‬
Pengertian kalimah berikut :
1 isi x 2m
(b) (i) (a) Siksaankubur / Azabkubur
= 2m
(b) Fitnah semasahidup
Dua sebab rasul melarang bersifat negative:
- Umat Islam adalah umat terbaik dan terpilih 2isi x 1m
(ii)
- Umat Islam umat yang bersifat sederhana = 2m
- Perbuatan itu akan menimbulkan kesusahan kepada orang lain
Faedah berdoa kepada individu:
- Memohon sesuatu yang dihajati kerana hanya Allah yang mampu
1isi x 2m
(iii) memenuhinya
= 2m
- Mendekatkan diri kepada Allah untuk mengelakkan sifat sombong
- Menambah kan amali badat kerana doa adalah ibadah
Langkah untk mengatasi masalah masalah berhutang :
- Mendalami ilmu
- Mendampingi orang berakhlak mulia
(iv) a Isi a = 1m
- Mempunyai kemahuan untuk berubah
- Berdoa dan bertawakal
(pilih satu cadangan jawapan sahaja)
a+b =
b Huraian Kerana semua kebaikan memadamkan keburukan
2m
َ ‫سن‬ ۡ ۡ ُّ ‫ٱّلل ُُي‬
َ َّ ‫﴿إ َّن‬
c Dalil ﴾١٩٥ ‫ي‬ ِ ِ ‫ِب ٱل ُىح‬ ِ
a+b+c =
3m
Olehitu, Islam menuntut umatnya berbuat kebaikan aga a+b+c+d
d Rumusn
rterhindar daripada keburukan = 4m
NO. SOALAN SKEMA MARKAH
Pengertian istilah Istidraj :
1 isi x
3 (a) (i) Suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk
1m = 1m
menambahkan lagi kesesatan mereka
Maksud surah makkiah:
- Surah yang diturunkan sebelum hijrah 1 isi x
(ii)
- Surah yang diturunkan kepada penduduk Mekah 1m = 1m
- Surah yang diturunkan di Mekah(salahsatujawapanditerima)
Dua kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa :
- Bahasa yang tinggi/ dari segi *kedudukan huruf@ susunan kalimah@ 2isi x 2m
(b) (i)
struktur ayat (salah satu huraian diterima) = 4m
- Bahasa yang indah/ sehingga tidak dapat ditandingi pakar bahasa
(ii). saya dpt mengelakkan diri drp beramal dgn Al-Quran palsu ialah :
Melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk
a Isi a = 1m
dibendung
a+b =
b Huraian Supaya tidak menular dalam diri dan masyarakat
ْ ّ ‫كرا فَنْ ُي َغ‬
َ ُْ ْ ُ ْ ََ ْ َ 2m
c Dalil ....ِ ‫يهُ ب ِ َي ِده‬ ِ ‫ن‬‫و‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ن‬‫و‬ِ ‫ى‬‫وي رأ‬ a+b+c =
3m
Oleh itu,kitahendaklah berusaha untuk memeliharan
a+b+c+
d Rumusan kesucian Al-Quran daripada golongan yang tidak
d = 4m
bertanggungjawab
(c) Bentuk ayat Makkiah (2 isi) Bentuk ayat Madaniah (2 isi)
- Ada lafaz‫كال‬

- Terdapat ayat‫سجدة‬

- Dimulakan dengan huruf‫ىجائية‬


- Menceritakantentang Adam a.sdan
Iblis - Menceritakan kisah orang munafik 4isi x
- Menceritakan tentang ahli kitab
- Terdapat lafaz‫آدم‬ ‫يا بين‬ 1m =
- Ada lafaz‫آمنوا‬ ‫يأيها الذين‬ 4m
- Menyebutkan cerita Nabi dan Rasul
terdahulu - Ayatnya panjang-panjang
- Nasihat tentang kemusnahan kaum
yang menderhaka kepada Nabi dan
Rasul mereka
- Ada lafaz‫الناس‬ ‫يأيها‬
- Ayatnyapendek-pendek
(d) Dua kelayakan dan persediaan yang diperlukan bagi seseorang mufassir :
- Mahir dalam bidang Bahasa Arab / meliputi ilmu‫حنو‬dan‫صرف‬
2isi x
- Mahir dalamilmu Usul Al-Fiqh / berkaitan،‫ مفصل‬،‫ جممل‬،‫ خاص‬،‫عام‬dan lain-lain 2m =
- Mahir dalam Ilmu Balaghah / yang terdiri daripada‫ علمو بديع‬،‫ علمو بيان‬،‫علمو معاين‬ 4m

(rujuk buku teks halaman 90)


1 isi x
Usaha yang dibuat oleh dua tokoh berkenaan :
(e) (i) 1m =
Meletakkan tanda bacaan - ‫أبو األسود الدؤلي‬
1m
1 isi x
(ii) Meletakkan titik untuk membezakan huruf -‫يحي بن يعمور‬ 1m =
1m
Pengertian Istilah ‫سند‬
1 isi x
perawi hadis daripada pengumpul sehinggalah kepada Rasulullah saw.
4 (a) (i) 1m =
Jalan yang menghubungkan kepada matan hadis
1m
(mana-mana satujawapanditerima)
Pengertian Istilah ‫اخرجه الشيخان‬ 1 isi x
(ii)
Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim 1m =
1m

Dua bahagian ‫ضابط‬


1. ‫ ( ضابط حفظ‬Ingatan) : (1m)
Perawi hadis ini mampu meriwayatkan hadis-hadis kepada sesiapa dan pada
bila-bila masa diperlukan serta mengingatinya dengan sempurna dan tidak
pelupa. (1m) 2isi x
(b) (i) 2m =
2. ‫( ضابط كتاب‬Tulisan/Catatan) : (1m) 4m
Perawi hadis ini mampu menjaga tulisan-tulisan dan catatan-catatan hadis
yang diterima dengan baik tanpa berlaku kerosakan serta mencatat bermula
daripada mana-mana guru sehinggalah dia meriwayatnya. (1m)

ٍSyarat di atas penting untuk meriwayatkan hadis :


a=
(ii) a Isi Menggalakkan beramal dengan hadis sahih
1m
a+b =
b Huraian Agar dapat membanteras penyebaran hadis palsu
2m
a+b+c
c Dalil ‫من كذب علي مت عم ًدا ف ليتب وأ مقعده من النار‬ = 3m
a+b+c
Olehitu, kita hendaklah beramal dengan hadis yang benar
d Rumusan +d =
sahaja agar amalan kita diterima Allah.
4m
Maksud perawi Kazzab : 1isi x
(c) (i) Perawi yang membuat satu hadis palsu dengan sengaja / walaupun hanya 2m =
sekali 2m
Faktor timbulnya hadis maudhu’
- Berlaku perselisihan dalam kalangan umat Islam / dari segi politik,
akidah dan fiqh
- Taasub / dalam menyokong pendapat kaum atau pemimpin 1isi x
(ii) - Berniat merosakkan Islam / seperti yang dilakukan oleh Kumpulan 2m =
Zindiq 2m
- Menggalakkan orang ramai melakukan kebaikan dan meninggalkan
keburukan / lalu lahirlah golongan yang mereka-reka ganjaran tertentu
bagi amalan tertentu
Usaha yang saya boleh lakukan untuk membendung penularan hadis
(iii)
maudhu’ :
- Membuat kajian yang mendalam dan bersungguh-sungguh terhadap
sanad sesebuah hadis / untuk mengenal pasti sekiranya ada kecacatan
)‫ (علة‬padanya 1isi x
2m =
- Merujuk kitab-kitab yang mengumpulkan hadis maudu’ seperti ‫املوضوعات‬ 2m

‫ الكربى‬dan ‫املصنوعة يف األحاديث املوضوعة‬


Empat kitab yang terdapat dalam sunanu ssittah – ‫سنن الستة‬
- ‫صحيح البخاري‬ - ‫سنن الرتمذي‬ 4isi x
(d) 1m =
- ‫صحيح مسلم‬ - ‫سنن النسائي‬ 4m
- ‫سنن أبو داود‬ - ‫سنن ابن ماجو‬
Dua contoh akhlak rasulullah saw dalam hubungan sesama manusia :
- Meminta izin apabila hendak keluar dari majlis 2isi x
(a) - Memberi ruang kepada orang lain untuk duduk dalam majlis ilmu 1m =
5 2m
- Hanya bercakap perkara berfaedah apabila bersama rakan-rakan
(b) (i) Dua peringkat nahi mungkar beserta contoh :
1. Mengubah dengan tangan(1m): menggunakan kuasa yang ada seperti
yang dilakukan para pemerintah yang menguatkuasakan undang-
undang(1m) 2isi x
2. Mengubah dengan lisan (kata-kata) (1m): nasihat yang baik / dialog 2m =
secara bijaksana(1m) 4m
3. Mengubah dengan hati (membenci)(1m): membenci kemungkaran atau
maksiat yang berlaku. (1m)
Dua kebaikan melakukan amar makruf nahi mungkar:
- Mengeratkan silaturrahim sesama muslim / kerana memiliki sikap
bertanggungjawab 2isi x
(ii) - Menimbulkan keamanan dan kesejahteraan negara / kerana kestabilan 1m =
sosial dalam negara 2m
- Melahirkan masyarakat yang bersatupadu / kerana saling hormat-
menghormati
(c) Dua adab yang perlu saya hayati sebagai pendengar pidato yang baik :
- Memberi perhatian sepenuhnya kepada pemidato/ agar lebih focus
dengan membuat catatan. 2isi x
(i) - Tidak mengganggu konsentrasi pemidato / dengan perbuatan yang 1m =
mengalihkan perhatian seperti bising, tidur dan sebagainya 2m
- Bersopan dari segi pakaian dan tingkahlaku / supaya majis berjalan
lancar
(ii) Usaha yang perlu saya lakukan untuk menghasilkan pidato yang baik:
a=
a Isi Membuat persediaan yang mencukupi untuk berpidato
1m
Untuk memastikan fakta-fakta yang disampaikan boleh a+b =
b Huraian
difahami dengan jelas 2m
ۡ ۡ َ َ ‫ع إ َ ََٰل‬
ُ ۡ
c Dalil ﴾١٢٥… ِ‫يل َر ّبِك ة ِٱۡل ِك َىة‬
ِ ِ ‫ب‬ ‫س‬ ِ ‫﴿ٱد‬
a+b+c
= 3m
a+b+c
Olehitu, semua pendakwah perlu menyedari kepentingan
d Rumusan +d =
berhikmah dalam ucapan agar dakwah diterima.
4m

1isi x
Maksud perjuangan dalam bidang pendidikan :
(d) (i) 2m =
Perjuanganuntukmelahirkanmasyarakatberilmu, majudanberdayasaing
2m

Dua kelebihan mentaati pemimpin terhadap Negara:


- Memenuhi tuntutan agama / yang menggalakkan beradab terhadap
pemimpin 2isi x
(ii) - Negara menjadi lebih maju / kerana pembangunan berjalan lancar 2m =
- Negara menjadi lebih aman / kerana selamat daripada ancaman musuh 4m
- Melahirkan pemimpin berkesan / kerana dapat menjalankan tugas
dengan lancar

Dua usaha Khulafa’Arrasyidin yang menunjukkan persamaan taraf semasa


pemerintahannya:
- Memperuntukkan sejumlah daripada Baitul Mal / untuk membeli hamba 2isi x
6 (a) (i) abdi untuk dimerdekakan. 2m =
- Membahagikan harta rampasan perang kepada bekas hamba / sebagai 4m
tanda hormat
- Melantik wanita / sebagai penguatkuasa Pasar Madinah
Dua bentuk kebajukan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Al-Khattab
terhadap rakyat: 2isi x
(ii) - Memperuntukkan sebidang tanah sebagai padang ragut khusus untuk 1m =
penternak kecil-kecilan. 2m
- Memberi bantuan Baitul Mal dan membatalkan jizyah kepada
seorangYahudi yang buta.
Dua faktor kejayaan dakwah Islam pada zaman khalifah Bani Umaiyyah
dan Abbasiyah:
- Berdakwah menurut kaedah yang betul / iaitu berdakwah dengan 2isi x
(b) (i) hikmah 2m =
- Berdakwah dengan ikhlas / tanpa mengharapkan apa-apa balasan 4m
- Memiliki semangat jihad yang tinggi / walaupun menempuh pelbagai
cabaran
Pendapat saya ttg rasional Islam menggariskan panduan etika peperangan
(ii)
dalam Islam:
a=
a Isi Menjaga ketenteraman dan keharmonian masyarakat
1m
a+b =
b Huraian Sebagai strategi dakwah yang berkesan
2m
َ َۡ َٓ
ّ ِ‫اهف‬
c Dalil ﴾٢٥٦ …‫ِيي‬
ِ ‫يٱل‬ ‫﴿َّلإِكر‬ a+b+c
= 3m
a+b+c
Oleh itu, kita perlu menunjukkan amalan Islam yang
d Rumusan +d =
sebenaragar tidak timbul salah faham.
4m
Saya mencontohi Al-Marbawi menguasai bahasa arab:
- Belajar bersungguh-sungguh sehingga menguasai ilmu seperti mana Al- 1isi x
(c) (i) Marbawi menguasai Bahasa Arab 2m =
- Mengambil inspirasi kejayaan Al-Marbawi untuk diamalkan sebagai 2m
bergelar pelajar.
Dua peranan kerajaan Acheh dalam penyebaran Islam di nusantara:
- Penaklukan dan perluasan wilayah / membantu untuk mengukuhkan
dan menyebarkan Islam 2isi x
(d) (ii) - Perdagangan dan perniagaan / kedudukan yang strategic menggalakkan 2m =
kedatangan pedagang Islam dan menyebarkan Islam 4m
- Pusat pengajian bersistematik / menarik minat masyarakat untuk
belajar di Aceh sehingga Aceh digelar ‘SerambiMekah’.

SKEMA TAMAT
PERHATIAN :

JAWAPAN DI ATAS TIDAK MUKTAMAD,TERPULANG KEPADA KEBIJAKSANAAN ASATIZAH MENILAI SOALAN


DAN JAWAPAN CALON MASING-MASING,NAMUN MESTI BERGANTUNG KEPADA HSP DAN BUKU TEKS.

SELAMAT MENANDA