Anda di halaman 1dari 14

5227/1

Pendidikan
al-Quran dan
al-Sunnah
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
Ogos / September
2019

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2019

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kertas 1
PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran
& Al-Sunnah. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan
kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua
bentuk penulisan dan percetakan.

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 14 halaman bercetak

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah


BAHAGIAN A
(20 MARKAH)

SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JAW C C D B C A B B A A

SOALAN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
JAW D D D C A D A D A A

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
BAHAGIAN B (80 MARKAH)

SOALAN 1

NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(a) (i) Sebab nuzul ayat di atas ialah :


Ubai bin Khalaf datang berjumpa Rasulullah SAW dengan
membawa seketul tulang dan mematahkan tulang tersebut dan
[1 x 2m = 2m]
menanamnya ke dalam tanah. Dia berkata “ benarkah tulang
yang reput dan rapuh ini akan dihidupkan kembali oleh Allah?”
Maka turunlah ayat ini.

(ii) Kalimah yang mengandungi hukum tajwid berikut ialah:

َّ َ َّ
(a) Wajib al-Ghunnah ‫ أها‬/ ٓ‫ إِن َما‬/
(b)
َ َّ
Alif Lam Syamsiah ِ‫ ٱلشج ٓر‬/ ‫ت‬
َّ / ٓ‫َّٱَّلِي‬
ِٓ َٰ ‫ٱلس َم َٰ َو‬
َ َ َ َ َّ َ َ َ [4 x 1m = 4m]
ٓ‫ ٱَّلِيٓأنشأها‬/ ‫ فإِذآأهتُم‬/
َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ
ٰٓ / ٓ‫إِنمآأم ُرهۥٓإِذا‬
(c) Mad Jaiz Munfasil
‫لَعٓأن‬
(d)
َ
Mad Silah Tawilah ٓ‫ أم ُرهُۥٓإِذا‬/
َۡ

(iii) Empat tanda kekuasaan Allah berdasarkan ayat di atas


ialah :

1. Kejadian manusia daripada air mani


2. Kejadian langit dan bumi
3. Kejadian api daripada kayu yang hijau dan basah
[4 x 1m = 4m]
4. Menghidupkan semula manusia yang telah mati

(b) (i) Dua keburukan bersifat khianat :


1. Menunjukkan orang yang tidak sempurna imannya.
2. Tidak dihormati dan tidak dipercayai oleh masyarakat.
3. Punca kepada rasuah, penyelewengan kuasa, penindasan
4. Menjadikan seorang pemalas, tidak produktif dan sentiasa
mengelak tugas yang dibebankan kepadanya
5. Membantut kemajuan Negara [2 x 1 = 2m]

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(ii) Dua contoh sikap seorang pekerja yang bertanggungjawab :

(a) pekerja yang menunaikan amanah dengan baik dan penuh


dedikasi
(b) melaksanakan tugas dengan cermat dan bersungguh-
sungguh, cekap dan jujur
(c) mengutamakan tugas
[2 x 2m = 4m]
(d) mematuhi peraturan dan perintah

(iii) Ramalan kesan kepimpinan terhadap generasi Islam di


Malaysia pada masa akan datang :

Isi Kepimpinan negara akan bercelaru


Hurai Kerana lahirnya generasi yang bersifat
khianat dan tidak amanah mematuhi
peraturan yang ditetapkan
Dalil Sedangkan Allah membenci orang yang
/Contoh khianat : [4 x 1m = 4m]
Rumusan Oleh itu apabila hilangnya sifat amanah
akan rosaklah masyarakat dan hancurnya
negara.

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
SOALAN 2

NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(a) (i) Sebab nuzul ayat di atas ialah :

Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina. Rasullah SAW


memerintahkannya untuk mengemukakan 4 orang saksi atau [1 x 2m = 2m]
bersumpah bagi membuktikan tuduhan zina. Allah SWT telah
menurunkan ayat tersebut bagi membebaskannya daripada
hukuman had.

(ii) Cara bacaan bagi kalimah yang bergaris :

ُ
(a) ٓ‫ش َه َدٓا َء‬ Dibaca panjang dengan dengan
kadar 4@5 harakat.
(b)
ۡ ‫ِٓم ۢن َٓب‬
‫ٓع ِٓد‬ Didengungkan bacaan dengan
kadar 2 harakat [4 x 1m = 4m]
َ ُ َّ
(c) َٓ ‫ۥٓل ِم‬
‫ن‬ ٓ ‫إِهٓه‬ Dibaca panjang dengan dengan

َ َ ۡ ُ ُ ُ َ
kadar 2 harakat
(d) ‫ٓمٓفٓش َه َٰ َد ُٓة‬ ‫أهفسه‬ Dibaca jelas tanpa dengung

(iii) Sekiranya gejala remaja hamil ini tidak diatasi dengan


segera :

Isi Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja


akan menjadi semakin parah.
Hurai Hal ini kerana, pihak berkuasa tidak
membanteras gejala ini dengan semakin
mungkin sejak dari mula lagi.
Dalil /Cth Bertepatan dengan dalil : [4 x 1m = 4m]

(mencegah lebih baik daripada mengubati)


Rumusan Kesimpulannya, pihak berkuasa perlulah
memainkan peranan penting dengan
mengambil tindakan sewajarnya agar gejala
ini dapat dibendung sepenuhnya.

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(b) (i) Takrif ilmu fardu ain ialah


Ilmu yang asasi yang wajib dipelajari oleh setiap individu seperti [1 x 2m = 2m]
ilmu aqidah, syariah dan akhlak.

(ii) Dua contoh ilmu fardu kifayah :


(a) Ilmu perubatan
(b) Ilmu perniagaan
(c) Ilmu teknologi [2 x 1m = 2m]
(d) Ilmu kejuruteraan
(e) Ilmu pertanian
(f) Ilmu I.C.T

(iii) Maksud potongan hadis :


Semua makhluk yang berada di langit, di bumi dan di dalam air
[2 x 1m = 2m]
sentiasa memohon keampunan daripada Allah untuk mereka
yang sedang menuntut ilmu

(iv) Dua implikasi orang yang tidak berilmu dalam masyarakat :

(a) Lahir masyarakat yang tidak proaktif dan produktif


(b) Masyarakat malas mencari ilmu pengetahuan menyebabkan
mundur dan ketinggalan
[2 x 2m = 4m]
(c) Tiada semangat ingin berlumba-lumba mencari pembaharuan
dan kemodenan
(d) Berlaku pengangguran dan dan peleseran di merata tempat
(e) Kemungkaran dan kebiadaban berlaku berleluasa dalam
masyarakat.

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
SOALAN 3

NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(a) (i) Pengertian istilah :

(a) Nuzul Quran : Proses penurunan wahyu Al-Quran mengikut


[2 x 2m = 4m]
cara-cara yang tertentu.
(b) Tafsir bil Ra’yi : Para mufassir mentafsir ayat Al-Quran
lebih banyak berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri

(b) Faedah mempelajari ulum al-Quran di dalam kehidupan


seseorang muslim :

(a) Meneguhkan keimanan terhadap keagungan Al-Quran


sebagai kalam Allah
(b) Mengambil iktibar daripada kehebatan para ulama dalam [1 x 2m = 2m]
mengkaji Al-Quran
(c) Dapat memahami Al-Quran dengan betul
(d) Dapat mengamal dan menghayati Al-Quran dengan lebih
baik
(e) Dapat menolak kekeliruan tentang Al-Quran

(c) Dua peringkat penurunan al-Quran :

(a) Peringkat pertama : sebelum diturunkan, Al-Quran pada


mulanya berada di Luh Mahfuz .
[2 x 1m = 2m]
(b) Peringkat kedua : Al-Quran diturunkan ke suatu tempat
bernama Baitul Izzah
(c) Peringkat ketiga : Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur
dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW

(d) Sebab pengertian makiyah dan madaniyah berdasarkan


masa lebih tepat dan muktabar :

(a) Tidak semua ayat atau surah yang diturunkan di Mekah dan
Madinah serta kawasan sekitarnya seperti Tabuk [2 x 1m = 2m]
(b) Tidak semua ayat atau surah yang ditujukan kepada
penduduk Mekah menggunakan lafaz )‫ (يأيها الناس‬dan tidak
semua ayat atau surah yang diturunkan kepada penduduk
Madinah menggunakan )‫( يأيها الذين أمنوا‬

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(e) Dua hikmah yang didapati daripada sejarah pengumpulan


dan penulisan al-Quran :

(a) Generasi umat Islam selepas itu dapat membaca al-Quran


dengan lebih baik [2 x 2m = 4m]
(b) Umat Islam tidak berasa gusar Al-Qusar akan hilang dari
dada mereka
(c) Orang bukan Arab (ajam) dapat mengecam dan membezakan
huruf-huruf Al-Quran yang serupa bentuknya

(f) Dua metodologi kitab tafsir Al-Quran Al-Hakim :

(a) Tergolong dalam kategori tafsir bil mathur


(b) Ditulis berdasarkan rujukan terhadap kitab tafsir yang
[2 x 1m = 2m]
muktabar
(c) Tafsir dimulakan dengan memberi makna ayat kemudian
diikuti dengan memberi keterangan yang sederhana/tidak
terlalu panjang/tidak terlalu ringkas

(g) Al-Quran Mendidik Bukan Sekadar Khatam, pandangan


saya bagi menyokong pernyataan di atas adalah dengan :

Isi Membudayakan membaca al-quran sebagai


rutin harian
Hurai kerana ia dapat menjadi benteng kepada
perkara –perkara munkar.
[4 x 1m = 4m]
Dalil /Cth Berdasarkan dalil :

Rumusan Kesimpulannya kita mestilah melazimi


membaca dan menghayati Al-Quran supaya
berjaya hidup di dunia dan di akhirat

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
SOALAN 4

NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(a) (i) Pengertian istilah :


Ulum Al-Hadis :
Satu kaedah untuk mengetahui sanad dan matan samada diterima
atau ditolak. [2 x 2m = 4m]

Muttafaq Alaih : Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan


Imam Muslim.

(b) (i) Dua nama lain bagi ilmu hadis dirayah :


(a)
[2 x 1m = 2m]
(b)

(c)

(ii) Dua alasan Rasulullah SAW melarang penulisan hadis pada


peringkat awal penurunan al-Quran :
(a) Dibimbangan akan bercampur dengan ayat Al-Quran yang
masih turun ketika itu. [2 x 2m = 4m]
(b) Sekiranya Al-Quran tidak ditulis dalam satu lembaran bagi
mengelakkan percampuran.
(c) Bagi mereka yang kuat ingatan tidak digalakkan menulis
hadis daripada Rasulullah

(c) Dua syarat beramal dengan hadis mursal :


(a) Hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad yang lain
yang bermartabat sahih atau hasan.
(b) Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang
perawi lain yang tidak mengambil sanad daripada sheikh
yang sama.
(c) Menepati kaedah qias
(d) Menepati kata-kata (fatwa) atau perbuatan sebahagian
sahabat [2 x 2m = 4m]
(e) Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqaha’

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(d) Dua metodologi penulisan Kitab Sunan Tirmizi :

(a) Tidak semua hadis yang disebut didalam kitabnya


mempunyai martabat sohih.
(b) Tidak meletakkan syarat yang ketat seperti Bukhari dan
Muslim
(c) Meriwayatkan hadis yang diamalkan oleh fuqaha’ samada
Sohih, Hasan dan Dhoif dengan menerangkan kelemahan
atau kedhaifan.
(d) Mengandungi 46 kitab yang disusun mengikut tajuk tertentu
(e) Ia lebih membicarakan hadis-hadis yang diamalkan oleh
fuqaha’ dan menjadi pegangan.
[2 x 1m = 2m]

(e) Kepentingan Ilmu Hadis Dirayah dalam mengenalpasti


kesahihan sesebuah hadis:

Isi Mendedahkan nama perawi-perawi sanad


Hurai yang dikatakan dhoif dalam sesuatu hadis.
Dalil /Cth Hal ini dapat mengelakkan diri daripada [4 x 1m = 4m]
tersalah mengambil hadis untuk dijadikan
rujukan.
Rumusan Oleh itu, kita perlu berusaha menguasai
ilmu Hadis Dirayah dengan mencari pakar
hadis yang tersohor.

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
SOALAN 5

NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(a) (i) Adab para sahabat semasa bersama Rasulullah dalam majlis
ilmu ialah:
(a) Sentiasa menjaga tatasusila majlis / seperti mendengar [1 x 2m = 2m]
dengan teliti pengajaran baginda.
(b) Para Sahabat duduk rapat-rapat / supaya dapat memberi
ruang kepada orang lain untuk duduk bersama.

(ii) Dua akibat tidak beradab dengan Rasulullah ialah :


(a) Tidak mendapat bimbingan rasulNya dalam kehidupan
didunia dan akhirat
(b) Timbul perasaan tidak yakin untuk mengamalkan sunnah
Rasulullah
(c) Menjauhkan diri daripada melaksanakan tuntutan Islam [2 x 2m = 2m]
(d) Menghakis nilai sensitiviti terhadap ajaran Islam
(e) Mudah dipengaruhi anasir-anasir yang merosakkan agama
seperti mempersendakan hukum Allah dan sunnah nabi
(f) Terhakis nilai kesopanan dan kesusilaan kerana tidak
mengikut uswah hasanah Rasulullah
(g) Hilang rasa hormat dan cintakan Rasulullah

(iii) Tindakan yang wajar saya lakukan sekiranya berdepan


dengan isu ini adalah dengan

Isi Melaporkan perbuatan menghina nabi


tersebut kepada pihak polis
Hurai agar tindakan undang-undang dikenakan
kepada pihak terlibat
Dalil /Cth
[2 x 2m = 4m]

Rumusan Kesimpulannya, umat islam mestilah


bersikap prihatin terhadap isu penghinaan ke
atas Rasulullah sebagai tanda kasih dan
cinta kepada Baginda s.a.w.

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(b) (i) Dua ciri pidato yang berbentuk khutbah ialah :

(a) Disampaikan sempena ibadah tertentu [2 x 1m = 2m]


(b) Mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu

(ii) Dua adab mendengar kuliah agama ialah :

(a) Memberi perhatian sepenuhnya terhadab kuliah yang


disampaikan /agar dapat memahami isi yang disampaikan.
[2 x 2m = 4m]
(b) Tidak mengganggu kosentrasi pemidato /seperti membuat
bising dan tidur.
(c) Bersopan ketika hadir dalam majlis tersebut/seperti cara
berpakaian dan menjaga tingkah laku

(c) Dua kelebihan mentaati pemimpin ialah:

(a) Memenuhi tuntutan agama/ kerana perbuatan tersebut satu


kewajipan
(b) Pembangunan Negara berjalan lancar/kerana mendapat
sokongan rakyat
[2 x 2m = 4m]
(c) Negara aman dan selamat daripada ancaman musuh/kerana
politik yang stabil
(d) Pemimpin dapat menjalankan tugas dengan berkesan/ kerana
mendapat kerjasama rakyat

Jawapan munasabah diterima

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
SOALAN 6

NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(a) (i) Empat sumber ekonomi zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin :

(a) Zakat (b) Usyur


[2 x 2m = 4m]
(c) Kharaj (d) Jizyah
(e) Ghanimah (f) Perdagangan
(g) Al-Fai’ (h) Pertanian

(ii) Dua kesan pencapian ekonomi zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin:

Bidang pertanian
(a) hasil pengeluaran bahan makanan bertambah
(b) kawasan pertanian bertambah luas terutama di Iraq dan Mesir
(c) rakyat hidup makmur
(d) kadar kemiskinan berkurangan
(e) pendapatan Negara daripada sumber pertanian meningkat

Bidang Zakat
(a) sumber pendapatan dan kewangan di Baitul Mal bertambah
[2 x 2m = 4m]
(b) peruntukan wang zakat bagi membantu rakyat miskin
bertambah
(c) wang zakat digunakan untuk membina rumah kebajikan dan
kepentingan umum
(d) pemberian elaun pegawai kerajaan ditambah

Bidang Cukai
(a) Pendapatan diwan al-Kharaj bertambah
(b) wang pendapatan daripada cukai digunakan untuk
kepentingan umum
(c) kedudukan ekonomi Negara semakin stabil

(b) Dua cara perlantikan pemimpin pada zaman Khulafa’ Ar-


Rasyidin :

Al-Imamah : Bakal pemimpin telah ditetapkan oleh pemimpin


[2 x 2m = 4m]
sebelumnya dengan tidak merujuk kepada persetujuan orang
ramai.
Sistem syura : Bakal pemimpin dilantik melalui saluran
mesyuarat dalam kalangan ahli syura.

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT
NO
JAWAPAN MARKAH
SOALAN

(c) Dua faktor kerajaan Samudera Pasai muncul sebagai pusat


penyebaran Islam di Nusantara:

(a) Melalui aktiviti perdagangan kerana keistimewaan Pasai


yang mempunyai kedudukan geografi yang terletak di
kawasan laluan pedagang yang datang dari timur dan barat [2 x 2m = 4m]
(b) Pengiktirafan daripada syarif Mekah terhadap kerajaan Islam
Pasai dan membenarkan raja-rajanya menggunakan gelaran
sultan
(c) Mempunyai kekuatan tentera yang kuat dan digeruni
(d) keilmuan sultan Malikus Soleh dalam Mazhab Syafie

(d) (i) Dua faedah mempelajari ilmu matematik dan sains yang
berkembang pada zaman umaiyah dan Abbasiyah:

(a) mengetahui waktu solat


[2 x 1m = 2m]
(b) mengetahui pengiraan zakat
(c) menentukan arah kiblat dan faraid
(d) prasarana kesihatan
(e) penemuan ubat-ubatan

(ii) Kita perlu mencontohi tokoh ilmuan ini dengan cara:

Fakta Mempelajari ilmu matematik dan sains dengan


bersungguh-sungguh di sekolah
Huraian Agar dipandang tinggi oleh orang lain kerana
dapat membantu rakan-rakan dalam
pembelajaran. [4 x 1m = 4m]
Contoh /
Dalil /
Bukti
Rumusan Oleh itu, kita hendaklah berusaha untuk
menguasai ilmu yang kita pelajari agar menjadi
orang yang berjaya pada masa akan datang.

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

5227/1(PP) © 2019 Hak Cipta Panitia Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah SULIT