Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

mijie@SKTT
2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH 34 / AHAD /22 SEPTEMBER 2019 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH : ____ / ____ orang
KELAS 2 TERBILANG KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 08.15 AM –08.4 AM
PEMAKANAN : AMALAN PEMAKAN
BIDANG PEMBELAJARAN
SIHAT DAN SELAMAT
STANDARD STANDARD
8.1 8.1.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/
1. Menyatakan tabiat makan dan minum yang sihat.
KRITERIA KEJAYAAN (i) Waktu makan dan minum yang betul
(ii) Kuantiti makanan dan minuman mengikut keperluan harian
1. Menyatakan maksud tabiat (bermaksud kelakuan dan tingkah laku yang selalu dilakukan.)
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 2. Memberikan Contoh waktu makan
PEMUDAHCARAAN (PdPc) Sarapan pada jam 6.00 pagi – 8.00 pagi
Makan tengah hari pada jam 12.00 tengah hari – 2.00 petang
Makan malam pada jam 6.00 petang – 8.00 malam

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat Mengaplikasi Menilai


Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN mijie@SKTT
2018

MATA PELAJARAN SAINS LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH 34/ AHAD / 22 SEPTEMBER 2019 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH : ____ / ____ orang
KELAS 6 CEMERLANG KEHADIRAN
TIDAK HADIR :
MASA 11.15 AM – 12.15 PM
BIDANG PEMBELAJARAN AKTIVITI PASCA UPSR
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Memberi dorongan dan keyakinan kepada murid agar mereka mampu menyelesaikan sesuatu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ masalah.
KRITERIA KEJAYAAN 2. Mengisi masa dengan aktiviti yang menarik dan mengalakkan interaksi social secara lebih positif.
3. Memberi pengalaman baru, mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti serta kemahiran yang
terpendam
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 1. Solat hajat, Dhuha, Yassin dan Pertandingan Badminton.
2. Taksin Tajwid
PEMUDAHCARAAN (PdPc)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


mijie@SKTT
2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH 34/ AHAD / 22 SEPTEMBER 2019 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH : ____ / ____ orang
KELAS 6 CEMERLANG KEHADIRAN
TIDAK HADIR :
MASA 09.45 AM – 10.15 AM
BIDANG PEMBELAJARAN AKTIVITI PASCA UPSR
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Memberi dorongan dan keyakinan kepada murid agar mereka mampu menyelesaikan sesuatu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ masalah.
KRITERIA KEJAYAAN 2. Mengisi masa dengan aktiviti yang menarik dan mengalakkan interaksi social secara lebih positif.
3. Memberi pengalaman baru, mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti serta kemahiran yang
terpendam
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 1. Solat hajat, Dhuha, Yassin dan Pertandingan Badminton.
2. Taksin Tajwid
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
WEEK : 5 DATE: Tuesday, 29/1/2019
ENGLISH
TIME : 11.15 AM TO 12.15 PM
STANDARD (1) : 3 THEME : World of Self, Family and Friends
CLASS : 3 Gemilang Welcome!
TOPIC :
DIFFERENCIATION LANGUAGE/ GRAMMAR
: : Modal can +verb
STRATEGIES Types of question. FOCUS:
SKILL CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD
3.2 Understand a variety of linear and non-linear
MAIN (A) Reading print and digital texts by using appropriate reading 3.2.1 Understand the main idea of short simple texts
strategies
3.2 Understand a variety of linear and non-linear
3.2.3 Guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by visuals and the
COMPLEMENTARY (B) Reading print and digital texts by using appropriate reading
topic
strategies
At the end of the lesson most pupils will be able to:
LEARNING A Understand at least one to three main idea of short simple texts correctly
OBJECTIVES
B Guess at least three to five meaning of unfamiliar words from clues provided by visuals and the topic correctly

LEARNING OUTLINE

PRE LESSON 1. Play an action or miming game to review key sports vocabulary.
2. Begin the main lesson by following Teacher’s Book p.22 Warm up
3. Hand out the sets of cut up pictures from copies of Student’s Book p.8 (one set per group). Follow with Vocabulary and Step 1 of Activity 1 (see Teacher’s
Book p.22 – pupils talk about the pictures).
WHILE LESSON 4. Hand out the cut-up texts from copies of Student’s Book p.8 (one set per group). Ask pupils to read them and match to the correct pictures (which they
already have).
5. Follow with the remaining steps of Activity 1 (See Teacher’s Book p.22).
6. End the main lesson with Grammar box and Activity 2 (See Teacher’s Book p.22).
7. Ask pupils to put up their hands if they can paint/do karate etc.
POST LESSON 8. Monitor as pupils work on the activities in the lesson to assess their understanding of can. Use this to decide how much to review and extend the language
focus in the next few lessons..
MATERIALS/ REFERENCES
EXTRA ACTIVITY LINUS Assessment/ In progress Get Smart plus 3Student’s Book p.8 Activity 1; p.9 Activity 2, Teacher’s Book p.22, Sets of texts and
pictures on Student’s Book p.8 cut up for matching

EDUCATIONAL EMPHASES
CROSS CURRICULAR ELEMENT CONSTRUCTIVISM ICT HOT / ITHINK
Language Pupil-Centred Active Learning Computer
Internet
ASSESSMENT

Formative assessment of the above learning standards has been done on all students by providing:
Writing Worksheet Observation Practice Question Quiz

REFLECTION
Main pupils are able to achieve the stipulated learning Comple-
/ / pupils are able to achieve the stipulated learning objective.
skill objective. mentary skill
pupils are not able to achieve the stipulated learning pupils are not able to achieve the stipulated learning objectives
/ /
objectives and they are given consolidation activities. and they are given remedial activities.