Anda di halaman 1dari 6

SK JALAN SEMENYIH 2

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUN 2020

NAMA GURU PUAN ROHANI BINTI BAHROM


SEKTOR/PPD/SEK SK JALAN SEMENYIH 2, JALAN KOLAM AIR OFF JALAN SEMENYIH, 43000 KAJANG SPSK PK 01-3
BIDANG /UNIT SUB
KURIKULUM MATEMATIK
UNIT:
Strategi 1. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

Bil Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Sasaran Proses Kerja Tanggungjawab Kos/Sumber Catatan

1 Mesyuarat Panitia 1. Memudahkan guru bertindak Disember 2019 1. GPK Kurukulum 1. Taklimat 1. GPK Kurukulum
mengikut perancangan. Mei 2. S/U Program 2. S/U
2. Memudahkan guru membuat Ogos 3. Semua guru 2. Perlantikan AJK 3. Semua guru
persediaan dalam menjalankan November Matematik 3. Perbincangan Matematik
tugas masing-masing. pelaksanaan
4. Pelaksanaan
5. Bahan
keperluan
6. Peralatan
2 Penyediaan HSP dan Rancangan Memberi panduan kepada guru- Jan 1. GPK Kurikulum HSP dan 1. GPK Kurikulum
Tahunan/ Buku Rekod Mengajar guru yang mengajar mengikut 2. Semua guru Rancangan 2. Semua guru
HSP yang ditetapkan Matematik Tahunan Matematik

3 Bulan Panitia Sains dan Matematik Murid dapat menimba ilmu Mei 1. GPK Kurikulum 1. Taklimat 1. GPK Kurikulum
pengetahuan dan memupuk 2. Semua guru Program 2. Semua guru
semangat sukakan Matematik 2. Perlantikan AJK Matematik
matapelajaran Sains dan 3. Murid 3. Perbincangan 3. Murid
Matematik pelaksanaan
4. Pelaksanaan
4 Ujian Bulanan Matematik Meningkatkan peratus murid Mac 1. GPK Kurukulum Kertas soalan 1. GPK Kurikulum
lulus dalam Ujian Bulanan. 2. Semua guru peperiksaan 2. Semua guru
Matematik Matematik
3. Murid

5 a) Peperiksaan Pertengahan Tahun Menilai prestasi murid Mei 1. GPK Kurikulum 1. Pemulihan bagi 1. GPK Kurikulum
Oktober 2. Ketua Panitia murid yang lemah 2. Ketua Panitia
b) Peperiksaan Akhir Tahun 3. Semua guru 2. Pengayaan bagi 3. Semua guru
matematik murid yang Matematik
4. S/U peperiksaan cemerlang 4. S/U peperiksaan

6 Post mortem PKSR 1 & 2 Memudahkan guru bertindak Mei 1. GPK Kurikulum Membuat post 1. GPK Kurikulum
mengikut perancangan Oktober 2. Ketua Panitia mortem setiap kali 2. Ketua Panitia
3. Semua guru pentaksiran 3. Semua guru
Matematik dijalankan. Matematik
4. S/U peperiksaan 4. S/U peperiksaan

7 Semakan Fail Panitia Matematik Mengemaskini folder Panitia Januari hingga 1. GPK Kurikulum Menyemak fail 1. GPK Kurikulum
November 2. Ketua Panitia 2. Ketua Panitia
3. S/U Panitia 3. S/U Panitia

8 Penyediaan Laporan Panitia Melaporkan aktiviti-aktiviti November 1. GPK Kurikulum Cadangan aktiviti 1. Ketua Panitia
Matematik 2019 yang telah dijalankan 2. Ketua Panitia 2019
sepanjang tahun 2019

9 Penyediaan Rancangan Tahunan Menyediakan aktiviti-aktiviti November 1. Ketua Panitia Merancang aktiviti 1. Ketua Panitia
Panitia Matematik tahun 2021 yang akan dijalankan pada 2. AJK tahun 2020
tahun 2021
10 Ceramah dan Bengkel Teknik Meningkatkan peratus murid Mei 1. GPK Kurikulum Menjemput 1. GPK Kurikulum
Menjawab Soalan UPSR lulus dalam UPSR dari 2. Ketua Panitia penceramah dari 2. Ketua Panitia
ke dalam mata pelajaran 3. Guru Tahun 6 luar untuk
Matematik. memberikan
ceramah.

11 Kelas Tambahan Membantu murid untuk Februari hingga 1. GPK Kurikulum Menjalankan kelas 1. Guru Tahun 6
meningkatkan peratus A dan Ogos 2. Ketua Panitia tambahan dari hari
peratus kelulusan Matematik 3. Guru Tahun 6 Isnin hingga
Khamis

12 Pentaksiran Berasaskan Sekolah Meningkatkan tahap Januari hingga 1. GPK Kurikulum 1. Taklimat 1. GPK Kurikulum
(PBS) pencapaian murid ke tahap 4, Novemberr 2. Ketua Panitia Program 2. Ketua Panitia
5 dan 6 3. Guru Tahap 1 2. Perlantikan AJK 3. Guru Pemulihan
3. Perbincangan
pelaksanaan
4. Pelaksanaan

13 Latih tubi dan Gerak Gempur UPSR Meningkatkan peratus lulus April hingga 1. GPK Kurikulum Menyediakan 1. Guru Tahun 6
UPSR kepada Ogos 2. Ketua Panitia keperluan untuk
3. Guru Tahun 6 program Latih
Tubi dan Gerak
Gempur UPSR.

14 Akhbar dalam darjah Menambah ilmu pengetahuan Januari hingga 1.Semua giuru-guru Mengambil dan 1. Penyelaras Tahun
murid serta latihan pengayaan Ogos matapelajaran teras mengedarkan 6
suratkhabar di 2. Guru media
2. Semua murid dalam kelas
Tahun
6
SK JALAN SEMENYIH 2
CARTA GANT PELAKSANAAN PROGRAM 2020

SEKTOR/PPD/SEK SK JALAN SEMENYIH 2, JALAN KOLAM AIR OFF JALAN SEMENYIH, 43000 KAJANG SPSK PK 01-3
BIDANG /UNIT KURIKULUM SUB UNIT: MATEMATIK

September

November

Disember
Februari

Oktober
Januari

Ogos
Julai
April
Mac

Mei

Jun
Bil Program/Aktiviti Catatan/Ulasan

1 Mesyuarat Panitia
* * *

2 Penyediaan HSP dan Rancangan Tahunan/ Buku Rekod Mengajar


*

3 Bulan Panitia Sains dan Matematik


*

4 Ujian Bulanan Matematik


*

5 a) Peperiksaan Pertengahan Tahun


* *
b) Peperiksaan Akhir Tahun

6 Post mortem PKSR 1 & 2


* *

7 Semakan Fail Panitia Matematik


* * * * * * * * * * *

8 Penyediaan Laporan Panitia Matematik 2020


*
9 Penyediaan Rancangan Tahunan Panitia Matematik tahun 2021
* *

10 Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR


*

11 Kelas Tambahan
* * * * * * *

12 Pentaksiran Berasaskan Sekolah


* * * * * * * * * * * *

13 Latih tubi dan Gerak Gempur UPSR


* * * * *

14 Akhbar dalam Darjah


* * * * * * * *

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

(ROHANI BINTI BAHROM)


KETUA PANITIA MATEMATIK