Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA

PEKAN ULANGAN BERSAMA (PUB)


PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
SEMESTER GANJIL
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Pada hari ini ..................................... Tanggal ..................................... Bulan .....................................


Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

a. Telah diselenggarakan Pekan Ulangan Bersama (PUB) / Penilaian Tengah Semester (PTS) dari
pukul ..................................... WIB sampai dengan pukul ..................................... WIB.
Pada Sekolah : SMK Negeri 3 Depok
Kelas : .....................................
Jumlah Peserta Sesi (..........) : ..................................... Orang
Jumlah Peserta yang tidak hadir : ..................................... Orang, yakni nomor

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Jumlah peserta yang hadir : ..................................... Orang, yakni nomor

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b. Catatan selama pelaksanaan Pekan Ulangan Bersama (PUB) / Penilaian Tengah Semester (PTS):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang membuat Berita Acara:

Penguji 1, Penguji 2,

1. Tanda Tangan : ............................... 1. Tanda Tangan : ...............................

2. Nama : ............................... 2. Nama : ...............................