Anda di halaman 1dari 9

SKEMA JAWAPAN PQS PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2019

BAHAGIAN A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Soalan

Jawapan B C B A C D C C D A B B C C C B C D A A

BAHAGIAN B
SOALAN JAWAPAN MARKAH
1 (a) (i) Nikmat Kurniaan Allah yang terkandung dalam ayat ialah:
a. Kejadian manusia
b. Kejadian air laut,air sungai
c. Mutiara
d. Marjan
e. Kejadian Jin
f. Alam 1 isi x 2m =2m

(ii)
‫ فَ ِبأَ ِي َء َاَل ٓ ِء َ ِبر مُكَا‬-‫) مد واجب متصل‬a(
‫خ اَل ي َ ۡب ِغ َي ِان‬ٞ ‫ بَ ۡر َز‬-‫) قلقله صغرى‬b)
‫ ِمن اما ِر ٖج ِمن َّنا ٖر فَ ِبأَ ِي‬-‫) ادغام مع غنة‬c(
‫ املرجان‬- ‫) ال قنرية‬d) 4 isi x 1m=4m

(iii) KBAT
Muqaddimah Kaedah terbaik untuk mengatasi perbuatan kufur nikmat
Fakta Melalui penerapan ilmu agama dan nilai-nilai murni di
sekolah dan di rumah
Huraian agar dapat membudayakan nilai bersyukur dalam diri
anak-anak
Dalil/Huraian ‫َو َمن يَشۡ مك ۡر فَاه ا َما يَشۡ مك مر ِلنَ ۡف ِس ِهۦ‬
Lengkap ِ
Kesimpulan Kita hendaklah menjauhi perbuatan kufur nikmat ini
kerana perbuatan ini amat dimurkai oleh Allah
4 isi x1m=4m

(b) (i) Maksud kalimah yang bergaris:


Setiap pekerjaan hendaklah disertakan dengan niat / Setiap pekerjaan akan
diberi ganjaran mengikut keikhlasan niatnya. 1 isi x 2m =2m

ii Sebab wurud:
Seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan kerana
menyahut perintah Allah dan Rasulnya, tetapi kerana ingin berkahwin
berkahwin dengan seorang wanita yang bernama ‫أم قيس‬ 2 isi x 1m =2m
SOALAN JAWAPAN MARKAH

iii Peranan Niat:


i. Membezakan antara ibadat fardu dan ibadat sunat
ii. Membezakan antara ibadat dengan adat 2 isi x 1m =2m

iv Pengajaran hadis:
i. Kita hendaklah mengikhlaskan diri dalam amalan dan pekerjaan
agar dipandang mulia
ii. Kita hendaklah mendidik sifat ikhlas dalam diri supaya disenangi
oleh rakan sekeliling
iii. Kita mestilah menghindari sifat mazmumah seperti riya‟agar dapat
mengelakkan diri dari kemurkaan allah SWT
iv. Kita hendaklah sentiasa berdoa dan bermuhasabah untuk kebaikan 4 isi x 1m
diri sendiri =4m

2 (a) i Sebab nuzul ayat

i. Diturunkan kepada sekumpulan sahabat Rasulullah SAW yang


terdiri daripada golongan Ansar.
ii. Mereka tidak pulang ke rumah sehingga selesai solat Isya‟ 2 isi x 1m =2m

ii Dua ciri orang yang beriman:

i. Sentiasa sujud dan tunduk kepada Allah


ii. Mempunyai akhlak yang terpuji

(mana-mana jawapan munasabah diterima) 2 isi x 1m =2m

iii Langkah Untuk tidakTerlibat dengan Fasiq

i. Segera bertaubat /apabila terlanjur melakukan dosa 2 isi x 2m=4m


ii. Tidak mudah mempercayai sesuatu berita / sehingga dibuktikan (I isi
kebenarannya. 1 huraian)
iii. Berbaik sangka /sesama masyarakat.

iv Cara bacaan bagi hukum tajwid :

a. Wajib dibaca dengung


b. Dibaca dengan berdetak sederhana 2 isi x 1m =2m

(b) i Maksud potongan hadis


Para Malaikat sentiasa bersama dengan orang menuntut ilmu / kerana redha
dengan perbuatan mereka. 2isix1m=2m

ii Dua kelebihan orang yang menuntut ilmu berdasarkan hadis:

a) Allah SWT akan memudahkan jalan ke syurga


b) Para malaikat sentiasa bersama dengan orang yang menuntut ilmu
c) Sentiasa mendapat keredhaan daripada Allah SWT
d) Semua makhluk sentiasa memohon keampunan untuk mereka
e) Orang yang menuntut ilmu bagaikan bulan purnama menyinari alam 2isix2m=4m
SOALAN JAWAPAN MARKAH
berbanding cakerawala yang lain

(iii) KBAT
Muqaddimah Cara menggalakkan remaja Islam menghayati dan
mengamalkan Islam:

Fakta Ibu bapa menerapkan akhlak Islam sejak kecil

Huraian agar dapat membiasakan mereka mengamalkan cara hidup


Islam

Dalil Ini berdasarkan kata hukama‟ : “tuntutlah ilmu dari


buaian hingga ke liang lahad” ‫طلب العلن هن الوهد الي الهد‬

Kesimpulan Oleh itu ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang


penting untuk mendidik anak-anak di rumah sebagai
pengukuhan kepada proses pengajaran di sekolah agar
masa depan anak-anak mereka lebih cemerlang 4 isix1m=4m

3 (a) i Jenis mukjizat:

i) Mukzijat Hissi
ii) Mukzijat Maknawi 2 isi x I m= 2m

ii 2 Istilah dan contoh:

Maunah: pertolongan Allah kepada orang Islam (1m)


Contoh: terselamat dalam kemalangan jalan raya (1m)

Irhas: perkara yang berlaku kepada nabi sebelum mereka diutus menjadi
Rasul (1m)
Contoh: Peristiwa Malaikat membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk
menyucikan hati baginda (1m) 2 isi x 2m=4m

(b) (i) Proses penurunan al-Quran pada peringkat seterusnya:

* Peringkat kedua, al-Quran diturunkan ke suatu tempat bernama „Baitul


Izzah‟ yang terletak dilangit dunia. Proses ini berlaku pada suatu malam
yang penuh barakah dalam bualn Ramadhan secara serentak sekali gus.
* Peringkat ketiga, al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dari „Baitul
Izzah‟ kepada Baginda melalui malaikat Jibril A.S selama 23 tahun 2 isi x 2m=4m

ii Dua hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat :

i Membezakan keistimewaan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW /dengan


kitab-kitab dan para Nabi yang terdahulu.

ii Untuk menguji keimanan manusia / terhadap peristiwa yang berlaku di alam


ghaib
SOALAN JAWAPAN MARKAH
iii Menguji keimanan manusia / terhadap kebenaran Alquran
2isi x 2m=4m
iv Menguji keimanan manusia / terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW

(c) i Pendapat berdasarkan masa lebih tepat dan muktabar kerana:

1. Tidak semua ayat atau surah diturunkan di Mekah dan Madinah serta
kawasan sekitarnya seperti Tabuk

2. Tidak semua ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Mekah
menggunakan lafaz ( ‫ ) يأيها الىاس‬dan tidak semua ayat atau surah
yang diturunkan kepada penduduk Madinah menggunakan lafaz ( ‫يأيها‬
1 isi x 2m=2m
‫) الذيه امىىا‬

ii
KBAT
Muqaddimah Ciri-ciri tersebut dapat menjadikan saya seorang mukmin
yang berpegang teguh dengan agama Allah.

Fakta Mempercayai kewujudan Allah dengan penuh keyakinan


Huraian Supaya saya dapat mengelakkan diri dari terlibat dengan
ajaran sesat.

Dalil
.... ‫ اللله الصود‬. ‫قل هو هللا أحد‬

Kesimpulan Oleh itu,kita hendaklah berusah untuk meningkatkan


keimanan terhadap Allah SWT melalui ayat-ayat 4 isix1m=4m
Makiyyah.

(d) i Metodologi penulisan al-Quran al-Hakim yang dikarang oleh Mustaffa Abdul
Rahman Mahmud:
1. Tergolong dalam kategori Tafsir bil Ma‟thur.
2. Rujukan disebut sumber asalnya.
3. Tafsir ini dimulakan dengan memberi makna ayat kemudian diikuti
dengan memberi keterangan yang sederhana, tidak terlalu panjang dan
tidak terlalu ringkas. 2isi x 1m=2m

4 (a) Pengertian istilah:

i.Hadis Mutawatir:
Suatu hadis yang diriwayatkan sejumlah perawi atau sanad yang ramai, pada
adat mustahil mereka berpakat melakukan pendustaan /terhadap hadis
Rasulullah SAW.

ii.Muttafaqun Alaih
2 isi x 2m=4m
Hadis yang disepakati /oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
(b) i Dua peranan hadis terhadap al-Quran:
a) Mengukuhkan hukum yang telah ditentukan dalam al-Quran
SOALAN JAWAPAN MARKAH
b) Mentafsir ayat al-Quran yang mujmal
c) Mentaqyid ayat al-Quran yang mutlak
d) Mentakhsis ayat al-Quran yang umum 2 isi x 2m=4m
e) Menetapkan hukum yang tiada dalam al-Quran

ii Golongan orientalis sentiasa mencetuskan propaganda terhadap hadis


Rasulullah saw kerana:

a) Untuk menjauhkan umat Islam daripada mengamalkan ajaran Islam


sebenar / agar kehidupan terpesong

b) Untuk menyebarkan budaya barat kepada penganut Islam/agar nilai-


nilai Islam terhakis
1 isi x 2m=2m
c) Untuk mengelirukan umat Islam /daripada memahami ajaran Islam
Islam yang sebenar

(c) i Maksud perawi kazzab


Perawi yang pernah membuat hadis palsu dengan sengaja walaupun sekali 1 isi x 2m =2m

ii Dua tindakan yang perlu dilakukan oleh generasi kini untuk mengekang hadis
palsu:

a) Menggunakan media elektronik atau media cetak / untuk menerangkan


tentang penularan hadis palsu

b) Menguatkuasakan hukuman yang tegas / kepada orang yang sengaja


menyebarkan hadis palsu

c) Memberikan didikan agama di sekolah dan di rumah / agar dapat


menguatkan iman dan jatidiri mereka daripada terpengaruh dengan 2 isi x2m= 4m
hadis palsu

(d) i KBAT
Muqaddimah Sebagai seorang pelajar, saya akan mencontohi kegigihan
sikap tokoh tersebut ialah

Isi Belajar bersungguh-sungguh dalam pelajaran

Huraian Supaya berjaya dengan cemerlang

Dalil ‫طلب العلن فريضة علي كل هسلن‬


Kesimpulan Oleh Itu, kita perlulah mencontohi para ulama‟ agar menjadi
4isi x1m= 4m
insan yang cemerlang dunia dan akhirat.

5 (a) I Dua adab berpidato ialah:

i.Mendahului dengan ucapan salam / sebagai pembuka bicara


SOALAN JAWAPAN MARKAH

ii.Pujian kepada Allah dan disusuli solawat / kepada Nabi Muhammad SAW.

iii.Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami / kerana pendengar


terdiri daripada pelbagai latar belakang. 2 isi x 1m= 2m

ii Dua hubungan adab –adab berpidato dengan keberkesanan dakwah:

i.Dapat menyampaikan pidato dengan berkesan dan menarik / supaya


pendengar terdorong untuk melakukan kebaikan

ii.Mempunyai ilmu yang mendalam dalam tajuk pidato yang disampaikan /


supaya dapat mendedahkan kepada pendengar tentang kefahaman sebenar. 2 isi x 2m=4m

(b) i Cara saya menjalankan tugas Nahi Munkar terhadap sahabat saya yang tidak
menuaikan solat Fardhu ialah:

i. Menasihat beliau dengan cara berhikmah / agar dapat menerima


dengan hati yang terbuka.

ii. Melaporkan kepada guru / supaya dapat diambil tindakan yang 2isix1m=2m
sewajarnya.

(c) i Maksud tempat rekreasi ialah:

Tempat untuk melakukan kegiatan yang menyeronok bagi menyegarkan


kembali kesihatan badan serta melapangkan fikiran. 1isix2m=2m

ii Dua faedah beradab di tempat rekreasi ialah:

i. Dapat melihat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah / yang Maha


Luas

ii. Memberi peluang kepada orang ramai untuk berkenalan / sesama


manusia

iii. Menggunakan tempat rekreasi untuk beriadah dan bersukan / agar 2isix2m=4m
dapat meningkatkan tahap kesihatan jasmani.
SOALAN JAWAPAN MARKAH
iii KBAT
Muqaddimah Langkah mengatasi masalah (gambar) beserta dalil, contoh
dan rumusan

Isi Menerapkan didikan tentang kepentingan penjagaan


kebersihan sejak kecil

Huraian Agar masyarakat sentiasa peka dan prihatin terhadap alam


sekitar

Dalil ‫النظافة من ا ألميان‬


Kesimpulan Kesimpulannya kita hendaklah senantiasa menitikberatkan
soal kelestarian alam sekitar agar mewariskan manfaatnya
kepada generasi akan dating.
4 isi x1m= 4m

6 (a) i Konsep sosial dalam Islam pada zaman Khulafa‟ al-Rasyidin melalui
Pendidikan:
i. Khulafa‟ meneruskan tradisi menjadikan masjid sebagai satu
daripada tempat penting untuk menyampaikan dakwah, pentadbiran
dan pendidikan

ii. menambah tempat-tempat belajar khususnya kepada kanak-kanak


untuk meningkatkan pendidikan Islam

iii. memperkenalakn „kuttab‟ untuk menempatkan kanak-kanak belajar


membaca, menulis, mengira dan menghafal.

iv. mendirikan „kuttab‟ berhampiran dengan masjid untuk


memudahkan murid-murid memperaktikkan ilmu yang telah diajar. 2 isi x 2m=4m

ii Faktor yang mempengaruhi proses penyebaran dakwah pada zaman Umaiyah


dan Abasiyah:

i. Perlaksanaan dakwah dilakukan seperti yang dianjurkan oleh al-


Quran dan Sunnah. Golongan bukan Islam diberi layanan adil yang
sebelum ini dinafikan.

ii. Permintaan penduduk tempatan supaya kerajaan Islam


membebaskan mereka daripada penindasan pemerintah tempatan
yang zalim

iii. Keinginan penduduk tempatan untuk bebas daripada belenggu


penjajahan Rom dan Parsi 1 isix2m=2m

iii Peranan pasukan ketenteraan dalam perluasan wilayah islam semasa zaman
Bani Umaiyah dan Abasiyah ialah:
SOALAN JAWAPAN MARKAH

i. Menjamin kestabilan Negara /dari ancaman musuh.

ii. Melindungi Negara /dari ancaman luar.

iii. Melindungi aktiviti dakwah agar dapat disebarkan dengan lancar. 2 isix1m=2m

b (i) Faktor kejatuhan kerajaan Samudera Pasai sebagai pusat penyebaran islam
ialah:
i. Peperangan saudara /di antara golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah
dengan golongan Syiah

ii. Serangan Portugis yang Berjaya menduduki Pasai

iii. Kewujudan Kerajaan Melaka yang menjadikan kerajaan Pasai


2isi x2m= 4m
malap

c (i) Latar belakang tokoh dan sifat peribadi:

latar belakang tokoh:


- Hussain bin Abdullah bin al-Hasan
- gelaran: Ibnu Sina @ Avicenna di barat
- tarikh lahir: 370H / 980M di Afsyanah Bukhora, Trakistan 2 isi x 1m= 2m
- Tarikh meninggal: 428H/ 1037M

Sifat Peribadi:
- menguasai pelbagai bidang ilmu seperti perubatan, falsafah dan sastera
- mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi sehingga dilantik sebagai Perdana 2 isi x 1m=2m
Menteri.

(ii) KBAT
Muqaddimah Akibat pelajar gagal melaksanakan tuntutan tersebut :

Isi tidak mampu mencapai kecemerlangan dalam kehidupan

Huraian kerana gagal untuk memanfaatkan setiap perkara yang


membawa faedah pada masa hadapan

Dalil
‫ فإن الدويا بالغ إلى األخرة وال تكىوىا كال على‬, ‫حتى يصيب مىهما جميعا‬.......
"‫الىاس‬
Kesimpulan Justeru itu, sebagai pelajar Islam. Kita wajarlah sentiasa
tekun dan sabar dalam merancang dan membina kehidupan
supaya memberi kebaikan kepada masyarakat.
4 isi x 1m=4m
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT