Anda di halaman 1dari 5

SKEMA JAWAPAN

Arahan : Jawab semua soalan

1. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemikiran komputasional. Susun langkah-


langkah tersebut mengikut susunan. Langkah 2 telah diberi. Tuliskan susunan 1,3 dan 4
dalam ruangan yang disediakan.

Proses Pemikiran Langkah


Sediakan satu modul penyelesaian masalah 4
Kenalpasti corak yang sama 2
Masalah perlu dipecahkan 1
Perkara yang tidak penting ditinggalkan 3
(3 markah)

2. Berdasarkan teknik-teknik pemikiran komputasional di bawah, padankan teknik berlabel


A, B, dan C dengan definisinya yang betul dengan menulis huruf di petak yang
disediakan

Teknik Pengecaman corak Teknik Leraian Teknik Pengitlakan

A B C

Definisi Teknik
a. Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks
kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan B
penyelesaian.
b. Penelitian pada kesamaan dan corak dalam masalah
yang lebih kecil dapat membantu menyelesaikan A
masalah kompleks dengan lebih berkesan.
c. Membina model seperi formula, teknik, peraturan atau
langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah C

(3 markah)

3. Berdasarkan corak dalam susunan siri nombor berikut, lengkapkan ruangan corak dan
nilai yang kosong dalam jadual berikut.

Siri Nombor Corak Nilai


X = 16
a. 1,7,4,10,7,13,10, X, 13, Y Tambah 6 seterusnya tolak 3
Y = 19
X = 82
b. 100, 90, 91,81, X, 72, Y Tolak 10 tambah 1
Y = 73
X = 14
c. 4, 8, 5, 10, 7, X, 11, Y Darab 2 seterusnya tolak 3
Y = 22
(3 markah)
4. Baca situasi berikut dengan teliti. Nyatakan jawapan anda sama ada BENAR atau
PALSU bagi penyataan dibawah.

Gaji Naim adalah RM30 sehari. Dia bekerja selama 5 hari seminggu bermula pada hari
Isnin hingga Jumaat. Pada hari selasa dia tidak bekerja kerana tidak sihat. Gaji beliau
dibayar pada tiap-tiap minggu iaitu pada hari Jumaat. Bonus untuk kehadiran penuh
adalah RM10 seminggu.

Penyataan Jawapan
a. Gaji Naim pada minggu tersebut adalah sebanyak RM130. PALSU
b. Dengan andaian 4 minggu sebulan dan kehadirannya
PALSU
penuh, gaji bulanan yang diterima oleh Naim ialah RM600.
c. Purata gaji harian Naim termasuk bonus ialah RM32. BENAR
(3 markah)

5. Anda dilantik sebagai pengurus bagi majlis penganugerahan sukan bagi zon Melaka
Tengah. Terdapat beberapa wakil sekolah yang telah dijemput mengambil bahagian
seperti dalam jadual di bawah:

SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK


Sekolah MOZAC
BK BB SD AM SM BP TM
Jumlah
7 8 4 3 4 6 5 9
wakil

Peserta akan ditempatkan di empat meja khas. Setiap meja dapat memuatkan 12 orang
peserta. Setiap wakil sekolah mestilah ditempatkan di meja yang sama. Tuliskan nama
sekolah dan bilangan wakil sekolah pada ruangan di bawah.

SMKBK 7 SMKBB 8

SMKTM 5 SMKSD 4

SMKAM 3 SMKSM 4

MOZAC 9 SMKBP 6

(8 Markah)
6. Seorang pekerja poslaju ditugas untuk menghantar bungkusan dan surat ke tujuh
kampung iaitu kampung A,B,C,D,E,F, G. Rajah 1.2 menunjukkan jarak antara kampung
tersebut dalam kilometer. Bermula dari kampung A, pekerja tersebut diminta menghantar
ke kampung B terlebih dahulu. Pilih satu laluan yang mengambil jarak yang paling
pendek bagi menyiapkan tugasnya.

Nyatakan laluan yang anda lakukan.

Laluan 1: AB-BG-GF-FE-ED-DC Laluan 3:AB-BC-CD-DE-EF-FG

Jumlah Jarak: 8+4+8+7+5+7= 39 Jumlah Jarak:8+6+7+5+7+8 =41

Laluan 2:AB-BG-GF-FC-CD-DE Laluan 4: Jawapan pelajar yang lain


yang boleh diterima
Jumlah Jarak:8+4+8+6+7+5=38 Jumlah Jarak: Jawapan pelajar

Laluan yang mengikut aspek yang dikehendaki dan paling pendek ialah laluan __2____
dengan jumlah jarak 38 km.

(6 Markah)

7. Tukarkan nombor perduaan tersebut kepada nombor perpuluhan. Tunjukkan jalan kerja
anda.

a. 1102 b. 1010102

= (22 X1) + (21 X 1) + (20 X 0) = (25 X1) + (24 X 1) + (23 X 0) + (22 X1)
= 4 + 2 + 0 + (21 X1) + (20 X1)
= 6 = 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0
= 42

(4 Markah)
8. Tukarkan nombor perpuluhan tersebut kepada nombor perduaan.

a. 7710 b. 11010

2 77 2 110
2 38 1 2 55 0
2 19 0 2 27 1
2 9 1 2 13 1
2 4 1 2 6 1
2 2 0 2 3 0
2 1 0 2 1 1
0 1 0 1

. 7710 = 10011012 . 776610 = 11011102

(4 Markah)

9. Jawab semua soalan penambahan nombor perduaan di bawah dengan lengkap.


Tunjukkan jalan kerja anda.
a. 11+11= b. 101+1111=

11 -3 101 -5
+ 11 -3 + 1111 -15
110 -6 10100 -20
c. 100011+101010= d. 10010011+1000001=

100011 -35 10010011 -147


+ 101010 -42 + 1000001 - 65
1001101 -77 11010100 -212

(8 Markah)

10. Jawab semua soalan penolakan nombor perduaan di bawah dengan lengkap.
Tunjukkan jalan kerja anda.
a. 111- 010= b. 10100-111=

111 -7 10100 -20


- 010 -2 - 111 -7
101 -5 1101 -13

c. 111000-100111= c. 11000111-1011001=

111000 -56 11000111 -199


- 100111 -39 - 1011001 -89
10001 -17 1101110 -110

(8 Markah)
JSU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2 2015

ARAS KESUKARAN
BIL TOPIK RENDAH SEDERHAN TINGGI
A
SOALAN OBJEKTIF
1. a Langkah Pemikiran komputasional /
b Langkah Pemikiran komputasional /
c Langkah Pemikiran komputasional /
2. a Teknik Pemikiran Komputasioanl /
b Teknik Pemikiran Komputasioanl /
c Teknik Pemikiran Komputasioanl /
3. a Teknik Pengecaman Corak /
b Teknik Pengecaman Corak /
c Teknik Pengecaman Corak /
4. a Teknik Pengitlakan /
b Teknik Pengitlakan /
c Teknik Pengitlakan /
5. a Teknik Penyelesaian Masalah /
b Teknik Penyelesaian Masalah /
c Teknik Penyelesaian Masalah /
d Teknik Penyelesaian Masalah /
6. a Teknik Penyelesaian Masalah /
b Teknik Penyelesaian Masalah /
c Teknik Penyelesaian Masalah /
7. a Penukaran no perduaan --> perpuluhan /
b Penukaran no perduaan --> perpuluhan /
8. a Penukaran no perpuluhan --> perduaan /
b Penukaran no perpuluhan --> perduaan /
9. a Penambahan nombor perduaan /
b Penambahan nombor perduaan /
c Penambahan nombor perduaan /
d Penambahan nombor perduaan /
10. a Penolakan nombor perduaan /
b Penolakan nombor perduaan /
c Penolakan nombor perduaan /
d Penolakan nombor perduaan /
JUMLAH 15 10 6
Nisbah 5 3 2

Anda mungkin juga menyukai