Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2019

Mata Pelajaran BAHASA MELAYU (PENDIDIKAN SIVIK)


Kelas 5 CERDAS
Masa 11.10 - 12.10 tengah hari
Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Standard 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi
Pembelajaran
laras bahasa yang sesuai.
Nilai Teras Kasih Sayang
Tajuk Pemupukan Jati diri
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan 3 cara menghargai identiti negara.
2. Mengekspresikan perasaan berkaitan pembentukan jati diri.
3. Berdiri tegak ketika menyanyikan lagu Negaraku.
Aktiviti 1.Murid menyanyikan lagu Negaraku.

2. Murid menyatakan 3 cara menghargai identiti negara secara


lisan.(PAK 21-Round Table)

3. Murid bercerita tentang maksud seni kata lagu dan mengujarkan


peraturan ketika menyanyikan lagu Negaraku.

3. Murid berbincang dan menyatakan maksud setiap warna serta simbol


yang terdapat pada Jalur Gemilang. (projek mudah)

5. Murid membentangkan maklumat tentang maksud warna dan simbol


yang terdapat pada Jalur Gemilang serta memaparkan gambar Jalur
Gemilang yang telah diwarnakan. (PAK 21-Gallery Walk)

6. Murid berbincang dalam kumpulan menjelaskan perasaan mereka


ketika pembentukan jati diri iaitu menyanyikan lagu Negaraku.
(PAK 21- Hot Seat.)

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2019

Mata Pelajaran BAHASA MELAYU (PENDIDIKAN SIVIK)


Kelas 4 CERDAS
Masa 10.10 - 11.10 pagi
Standard Kandungan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Standard 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan
Pembelajaran
tidak formal secara bertatasusila.
Nilai Teras Kasih Sayang
Tajuk Jimat Air dan Elektrik
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan 3 sumber-sumber air.
2. Mengekspresikan rasa bangga apabila dapat berjimat-cermat dari
segi air dan elektrik.
3. Mengenal pasti 4 cara mengelakkan pembaziran air dan elektrik.
Aktiviti 1. Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan sumber-sumber
air dalam kehidupan harian kita menggunakan kad trafik.

2.Murid dalam kumpulan menulis dan membentangkan cara untuk


menjimatkan air berdasarkan gambar. (Jelajah Pembelajaran)

3.Murid berbincang dalam kumpulan menjelaskan perasaan mereka


apabila berjaya melaksanakan langkah penjimatan sumber air di rumah.
(PAK 21- Hot Seat.)

4.Murid dalam kumpulan menyatakan cara mengelakkan pembaziran air


dan elektrik berdasarkan situasi yang diberikan dalam poster.

5.Kumpulan lain menilai tindakan kumpulan yang menjawab dan


meneka cara yang diaplikasikan.
Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2019

Mata Pelajaran BAHASA MELAYU (PENDIDIKAN SIVIK)


Kelas 1 CERDAS
Masa 8.50 - 9.50 pagi
Standard Kandungan 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.
Standard 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
Pembelajaran
Nilai Teras Kasih Sayang
Tajuk Fizikal Cergas Mental Sihat
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan 3 cara menjaga kebersihan diri dalam gambar.
2. Menyatakan 3 amalan gaya hidup sihat bagi menghayati amalan
sayangi diri untuk kesejahteraan semua.
3. Mengenal pasti 4 cara membasuh tangan dengan cara yang betul
sebelum dan selepas makan.
Aktiviti 1. Murid mencantum puzzle bergambar dalam kumpulan. (sumbang
saran)
2. Murid mengenal pasti aksi dalam gambar yang berkaitan tentang
‘cara menjaga kebersihan diri’ dalam kumpulan.
3.Murid berbincang dalam kumpulan dan menyatakan tiga amalan
gaya hidup sihat bagi menghayati amalan sayangi diri untuk
kesejahteraan hidup. (PAK 21-round table)
4.Murid menjalani amali dengan membasuh tangan mengikut Tujuh
Langkah Yang Betul berdasarkan demostrasi yang ditunjukkan oleh guru.
5.Murid menerangkan cara membasuh tangan dengan betul. (PAK 21-
hot seat)
6.Rumusan isi pelajaran.
Refleksi