Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)

78300, MASJID TANAH MELAKA


LAPORAN KURIKULUM
Laporan Panitia Sejarah 2018
Januari – November

Bil Aktiviti / Program Tarikh Sasaran Ulasan


AJK ditubuhkan dan menjalankan tugas
1 Pengurusan Program Jan hingga Jun 2018 AJK Sejarah
dengan baik
Memberi pendedahan tentang asas kemahiran
2 Penyediaan Buku Skrap Mei- Julai 2018 Semua murid Tahap 2
mencari maklumat tentang Sejarah
Berkolaborasi dengan aktiviti Bulan
3 Bulan Membaca Julai 2018 Semua murid Membaca dan memberi kesedaran tentang
pentingnya sejarah negara
Mencungkil bakat yang terpendam dalam
4 Minggu pusat sumber Julai 2018 Semua murid
kalangan pelajar
Menyemai semangat patriotik dalam kalangan
5 Bulan kemerdekaan Ogos 2018 Semua murid
pelajar
Persembahan Pagi “Hari Semua murid khasnya Menguji minda pelajar dan memupuk minat
6 Setiap bulan
ini Dalam Sejarah Tahap 2 murid mengenai sejarah Tanah Air.
7 Papan Berinformasi Sepanjang tahun Semua murid Tahap 2 Memberikan maklumat dan informasi terkini
Menanam minat membaca dan pendedahan
8 Program Nilam Sepanjang tahun Semua murid
tajuk berkaitan sejarah
2.KEKUATAN

2.1 Mempunyai tenaga pengajar yang berpengalaman dalam sejarah.

2.2 Kerjasama guru dan murid berjaya melaksanakan program yang dirancang.

3. KELEMAHAN

3.1 Program tidak dapat berjalan lancar kerana kekangan masa dan bertembung dengan aktiviti yang lain.
3.2 Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Sejarah Cuma 2 waktu dalam seminggu, Sehubungan itu aktiviti begitu terhad
untuk dilaksanakan.
3.3 Kekurangan dana untuk mengadakan sesuatu lawatan walaupun lawatan di kawasan setempat.

4.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

4.1 Persediaan program atau aktiviti dapat dilakukan dengan lebih bermakna sekiranya tempoh, sumber kewangan dan bahan yang
diberi mencukupi.

DISEDIAKAN OLEH , DISAHKAN OLEH,

……………………………. …………………………….

(PN HAJAH ASIAH HJ AMAT)

SETIAUSAHA PANITIA SEJARAH


SKDDK,MASJID TANAH,MELAKA

LAPORAN MAJLIS
AKTIVITI-AKTIVITI SEPANJANG TAHUN
AKTIVITI-AKTIVITI SEPANJANG TAHUN