Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)

UNIT KURIKULUM – LAPORAN PANITIA BAHASA MELAYU 2018

TARIKH & AKTIVITI/PROGRAM KUMPULAN OUTPUT/HASIL IMPAK KEKUATAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN


TEMPAT SASARAN
Disember Rancangan Semua murid Melaksanakan Murid lebih Guru lebih RPT berubah RPT terkini menjadi
2017 Pelajaran berfokus berfokus setiap tahun rujukan dari masa
P & P mengikut dalam pdpc ke semasa
Sepanjang sesi Tahunan sukatan yang
2018
ditetapkan

Sepanjang sesi Pencerapan P& P Semua murid Memastikan P&P Murid lebih PDPC lebih Guru lebih Guru perlu
persekolahan berjalan berfokus berfokus berfokus gunakan kaedah
mengikut dalam pdpc PAK21
prosedur yang
ditetapkan

Sepanjang sesi Semakan Buku Semua murid Memenuhi Dasar Murid lebih Guru dapat Guru lebih Semua latihan
persekolahan Latihan Latihan Minima berfokus mengetahui berfokus murid perlu
kelemahan disemak
murid
Januari Bengkel Mata Tahap 2 Meningkatkan Murid lebih Guru dapat Guru lebih Boleh didedah
Dan Oktober pelajaran/Weekly peratus lulus/ berfokus mengetahui berfokus kepada kelas bukan
Workshop cemerlang kelemahan peperiksaan
murid tahap2
pelajar
Januari- Post Mortem Semua tahap Dapat melihat Murid lebih Guru dapat Guru lebih Guru boleh buat
November kekurangan berfokus mengetahui berfokus JSU untuk soalan
2017 kelebihan serta kelemahan peperiksaan
penambahbaikan murid

Disediakan oleh :

........................................

(Pn. Zailipah bt. Hj. Zaimarol)