Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) / TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI (TMK) 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN DAUN (K)

1. PENGENALAN

 Panitia Reka Bentuk dan teknologi (RBT) bertanggungjawab secara langsung dalam berusaha untuk merancang pelbagai
program akademik dan ko-akademik yang berkaitan dengan Reka Bentuk dan Teknologi. Reka Bentuk dan
Teknologi(RBT) terdiri daripada dua aspek, iaitu praktikal dan teori. Bagi teori, murid akan mempelajari mngenai fungsi,
cara, teknik pemasangan dan lain- lain lagi. Manakala, pratikal adalah bagaimana murid mempraktikkan segala apa yang
dipelajari mereka.

2. MATLAMAT

 Matlamat Panitia RBT adalah untuk menghasilkan murid yang berilmu, berketerampilan, kreatif, berinovasi, bijak
menyelesaikan masalah dan mampu menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.

3. OBJEKTIF

 Meningkatkan peratus murid lulus dalam subjek RBT.


 Melatih murid menggunakan peralatan pertukangan sehingga mahir.
4. PELAKSANAAN,TINDAKAN YANG DIJALANKAN

Bil Aktiviti Tahunan Tarikh Ulasan

1 Mesyuarat RBT 1/2018 Januari 2018 Dapat dijalankan seperti dirancang.

2 Mesyuarat RBT 2/2017 April 2018 Dapat dijalankan seperti dirancang.

3 Projek Tanaman sayuran Mac 2018 Dapat dijalankan seperti dirancang.

4 Pertandingan memasak Julai 2018 Dapat dijalankan seperti dirancang.

4.1 Aktiviti yang tidak dijalankan

Bil Aktiviti Tahunan Ulasan

1. Pertandingan Reka Bentuk Tiada perancangan program yang baik oleh Ketua Panitia RBT

Disediakan oleh:

………………………………………..
EN MUHAMMAD FUAD BIN NORDIN
Ketua Panitia Reka Bentuk & Teknologi