Anda di halaman 1dari 5

PK05 Pengurusan Panitia

PK05/3
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Gotong-Royong Perdana

2. Tarikh : 13 Julai 2019

3. Hari / Masa : Sabtu ( 7.30 pagi – 12.00 tengah hari )

4. Tempat : Kawasan sekolah

5. Objektif :

i. Mendekatkan para guru kepada pelajar yang menghadapi masalah


kesukaran bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.

ii. Meningkatkan kemahiran para pelajar dalam aspek bertutr, menulis dan
membaca dalam Bahasa Melayu.

iii. Membantu para pelajar supaya lulus dalam peperiksaan PMR/SPM


terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu.

6. Sasaran : Semua murid tahap 2


Semua warga sekolah
termasuk ibu bapa dan
penjaga

7. Butiran aktiviti : Membersih dan menceriakan kawasan sekolah yang


telah ditetapkan.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Latihan yang berfokus kepada topik-topik


mudah boleh membantu pelajar menguasai topic
dengan lebih mudah.

8.2 Kelemahan Program :


i. Masa yang diperuntukkan tidak mencukupi.
ii. Kehadiran ibu bapa kurang menggalakkan.
iii. Kehadiran murid kurang menggalakkan.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Pelaksanaan program perlu dilakukan


dengan lebih awal sekiranya penjadualan yang khusus boleh dibuat.

9. Dokumentasi Bergambar : Lampiran.

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00
PK05 Pengurusan Panitia

Disediakan : Disemak: Disahkan:

……………………… ……………….. ……………….


(Nor Aishah Jaafar) (Koh Lee Chin) (Juriah Bahali)
KP. BM GKMP. Bahasa Pengetua

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00
PK05 Pengurusan Panitia

PK05/3
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Perkembangan Staf (Bersahabat Dengan Kamus)

2. Tarikh : 17 Oktober 2011

3. Hari / Masa : Isnin (2.30 – 4.30 petang)

4. Tempat : Dewan Melati Perbadanan Putrajaya

5. Objektif :

i. Meningkatan penggunaan kamus dalam kalangan guru.

ii. Memberi pendedahan tentang teknik penggunaan kamus yang betul.

6. Sasaran : Semua guru BM Putrajaya

7. Butiran aktiviti : i. Ceramah tentang ciri-ciri kamus yang berkualiti.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Memberi pendedahan tentang penggunaan


kamus yang berkesan.

8.2 Kelemahan Program : -

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Ceramah diadakan pada awal tahun.

9. Dokumentasi Bergambar : Lampiran.

Disediakan : Disemak: Disahkan:

……………………… ……………….. ……………….


(Nor Aishah Jaafar) (Koh Lee Chin) (Juriah Bahali)
KP. BM GKMP. Bahasa Pengetua

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00
PK05 Pengurusan Panitia

PK05/3
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Kempen Membaca Pelbagai Bahan

2. Tarikh : Mac hingga Oktober 2011

3. Hari / Masa : Sepanjang masa persekolahan

4. Tempat : Kiosk Bahasa

5. Objektif :

i. Menimbulkan minat membaca dalam kalangan pelajar.

ii. Menggunakan masa secara bijak.

6. Sasaran : Semua pelajar

7. Butiran aktiviti : Pelajar diberi kebebasan menggunakan bahan-bahan


bacaan ilmiah yang terdapat di Kiosk Bahasa.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat


ditingkatkan.

8.2 Kelemahan Program : Terdapat segelintir pelajar yang kurang


bertanggungjawab terhadap bahan bacaan
yang disediakan.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Bahan bacaan perlu penambahan.

9. Dokumentasi Bergambar : Lampiran.

Disediakan : Disemak: Disahkan:

……………………… ……………….. ……………….


(Nor Aishah Jaafar) (Koh Lee Chin) (Juriah Bahali)
KP. BM GKMP. Bahasa Pengetua

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00
PK05 Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00

Anda mungkin juga menyukai