Anda di halaman 1dari 2

KAFIAT MURAQABAH TAUHIDUL ZAT.

Tauhidul Zat bermaksud mengesakan Allah Taala pada pengertian Zat. Nya.Maqam inilah yang
paling tinggi yang dapat menyampaikan pengetahuan makhluk kepada Nya.Maqam ini
merupakan maqam garis penamat musyahadah seseorang hamba kepada Tuhan nya.

Maksud maqam tauhidul Zat bukan menunjukkan bahawa seseorang hamba telah sempurna kenal
sebagai mana keseluruhan ain Zat.
Ianya hanya sekadar menilik kepada erti syuhud yang menghadapkan mata hati kepada maksud
pengertian Zat itu sendiri pada memahamkan jiwa dgn perasaan wujdan akan kenyataan
Zat,bukan tauhidul Zat itu beroleh tahu seluruh pemahaman akal untuk kenal akan Zat yg berdiri
itu.Tauhid itu bukan menyatakan maksud nya sampai kepada hakikat Zat tetapi hanyalah
pegangan nya,ikatan pautan diri nya yang batin itu terhenti pada lenyapnya lintasan lintasan akal
yang berfikir fikir tentang bagaimana nya Zat itu.Selagi ada terfkir tentang
warna,jihat,jisim,tubuh,bersudut,mengambil ruang,sudah tentu mustahil sama sekali untuk
menggambarkan akan perihal Zat.
Tidak mengetahui akan Zat Allah itu melainkan Diri Nya sendiri.

Sabda Nabi saw.:


"Kalakum fi zattillah ahmak:.
-"Kamu sekalian tidak sekali kali mendapatkan khunzu Zat"

Surah Al-Imran ayat 28:


"Dan Allah mengingatkan kamu tentang Diri Nya.

Allah menyatakan atsar tentang Diri nya dgn penciptaan penciptaan Nya.
Sabda Nabi saw.
"Dan janganlah kamu mmikirkan tentang Zat Nya tetapi fikirlah kamu tentang penciptaan
penciptaan Nya".

Kenapa Nabi saw melarang?Tentu sekali ada sebab nya.Antara sebab nya ialah ketidak
kemampuan akal untuk sampai kepada memikirkan akan perkara2 yang berkaitan dgn Laisa
kamislihi syaiun wa samiun basir.

Maqam musyahadah zat itu sendiri hanyalah pintu kepada wasil syuhud sahaja bukan sampai
kepada hakikat Zat.

Sabda nabi saw.'Tidak aku mengenal akan Zat Allah taala dengan sebenar benar kenal.

Kejahilan tentang Zat Nya itu adalah merupakan sehabis habis tinggi makrifah seseorang hamba
kpd Tuhan nya.Makin lama tengelam dalam wujdan makin bingunglah mat ahati si hamba
menilik akan kebesaran Zat Tuhan nya.
Berkata saidina Ali ra.
Barang yang terlintas di hati kamu maka itu bukan Tuhan".

Maksud nya apa yang terlintas dan terfikir oleh lintasan fikiran kita maka itu bukan hakikat Zat
Tuhan,itu hanyalah makna kepada afaal Nya,sifat Nya,asmak Nya yang terbit drp Zat wajibal
ujud.Bukan diri Zat yang mutlak keberadaan Nya tanpa dihijab oleh pengenalan hamba dgn
sebenar benar hakikat tahu dan kenal.
Berkata Saidina Abu Bakar ra.
"Lemah pada mendapat maka itulah yang didapat".

Inilah garis pemisah yang terpahat pada olahan pelita akal dan mata hati si salik terhadap kediri
Zat Tuhan nya.

Hanya pada hari akhirat kelak di dalam syurga Nya sahaja akan disingkapkan Allah akan wajah
Zat nya tanpa apa juga kafiat yang dapat diungkapkan bagaimana keadaan nya.

Mengkoreksi,bermuhasabah,bertafaakur,bertawajuh,bermuraqabah,
berzikirullah dan berfikir itu hanyalah tombol pintu untuk melihat perbuatan Zat semata
mata,ibarat melihat gerak geri bayang bayang drp empunya bayang.

KAFIAT NYA IALAH MEMBUKA AKAN UBUN UBUN MU KPD HADRAH TUHAN MU
DGN MERASAKAN KALIMAH LAISA KAMISLIHI WA SAMIUN BASIR ITU DI ATAS
UBUN UBUN MU,LALU MERASAKAN DIRI MU BERADA DI HADAPAN ZAT WAJIBAL
UJUD YANG TIDAK DAPAT DIUMPAMAKAN DGN SEBARANG UMPAMA.